Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Genoptræning – Rammeordination til almen genoptræning efter operation i Farsø

 

Formål

At effektivisere arbejdsgangen med udarbejdelse af genoptræningsplaner til almen genoptræning hos patienter, der har fået foretaget operation i Ortopædkirurgisk afsnit Farsø.

Denne instruks fungerer som en rammeordination, der giver en fysioterapeut, som fungerer som kontaktperson for en patient, mulighed for at ordinere almen genoptræning.

Det er således ikke nødvendigt, at en læge attesterer behovet for almen genoptræning, idet kompetencen til at vurdere behovet for almen genoptræning er uddelegeret til fysioterapeuter.

 

Definition af begreber

Det er ifølge ”Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus” sådan, at patienter, der har et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus, skal tilbydes en individuel genoptræningsplan.

Denne instruks omhandler udelukkende almen genoptræning, som finder sted i kommunalt regi, og ikke specialiseret genoptræning, som finder sted på sygehus.

 

Beskrivelse

Når der i behandlingsforløbet hos en patient, der har fået foretaget operation, er fundet behov for almen genoptræning, kan fysioterapeuten, der fungerer som patientens kontaktperson, iværksætte udarbejdelse af en genoptræningsplan.

Genoptræningsplanen udfyldes af terapeuten, som dokumenterer at der er udarbejdet genoptræningsplan ved at registrere dette i det patientadministrative system (PAS) med en SKS kode.

Det skal sikres, at der i epikrisen er anført, at patienten er henvist til almen genoptræning.

Praktisk udførelse og afsendelse

 

Handling

Foretages af:

Udfyldelse af GOP

Fysioterapeut

 

Elektronisk afsendelse af GOP til sygehus og kommune i Region Nordjylland

Terapeut

Når terapeuten har udfyldt og afsendt GOP gemmer hun/han patientens navn og cpr-nummer i mappen Genoptræningsplaner på skrivebordet.

 

Afsendelse (papir) af GOP til sygehuse og kommuner udenfor Region Nordjylland

Afsnitssekretær

Sekretæren tjekker dagligt mappen Genoptræningsplaner på skrivebordet for navne og cpr-numre, udskriver og afsender genoptræningsplan på disse patienter. Når planerne er udskrevet, slettes navn og cpr-nummer i mappen.

Afsendelse af GOP til patient og egen læge

Afsnitssekretær

 

Udskrivning af GOP-kopi til journalen

Afsnitssekretær

 

Lægge GOP-kopi på plads i journalen

Lægesekretariatet

 

 

Referencer

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus, jf. paragraf 84 og 140, stk. 4 i sundhedsloven.