Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hepatitis A

 

Formål

Beskrivelse af smitte, diagnostik, kontrol og profylakse af hepatitis A (HAV).

Definition af begreber

Infektion med HAV

 

Beskrivelse

 

Indledning og baggrund

Forekomsten af HAV er tæt relateret til sanitære og hygiejniske forhold.

I høj endemiske områder (Afrika, Sydøstasien, Central og Sydamerika) er > 90% af befolkningen seropositive i 10-års alderen, og klinisk hepatitis ses sjældent, da mindre børn ofte har et subklinisk forløb.

Paradoksalt øges forekomsten af kliniske tilfælde med Hepatitis A ved forbedring af hygiejniske og sanitære forhold, da befolkningen smittes i senere alder.

I Danmark ses HAV infektion efterhånden primært hos børn af indvandrere, som har været på besøg i hjemlandet samt hos danske rejsende. Disse kan være kilde til smitte i Danmark.

 

Smitte

Fækal-oral smittevej. Typisk smitte fra person til person ved tæt social eller seksuel kontakt. HAV kan overføres via blod, og der er sket udbrud af HAV blandt stofmisbrugere.

 

HAV opformeres i leveren og udskilles i galden. Virus kan påvises i fæces fra 14-21 dage før debut af icterus til 8 dage efter. Smitterisikoen er størst i den præicteriske fase.

 

Væsentlige smittekilder:

 • Børn med asymptomatisk/subklinisk infektion

 • Forurenet vand/fødevarer

 

Grupper i særlig risiko for infektion med HAV:

 • Rejsende til Hepatitis A endemiske områder

 • Børn født af indvandrere i Danmark

 • Mænd, der har sex med mænd

 • Stofmisbrugere

 

Symptomer

Det kliniske forløb afhænger af patientens alder:

 • Børn < 6 år: ca. 10% udvikler klinisk hepatitis.

 • Børn 6-14 år: ca. 40-50% udvikler symptomer.

 • Børn > 14 år og voksne: 70-80% udvikler symptomer.

 

Inkubationstiden er i gennemsnit 28 dage (15-50 dage).

Initialt influenzalignende symptomer (kulderystelser, temperaturstigning op til 40°C, mild hovedpine, almen utilpashed, kvalme, opkastninger og træthed).

Efter 1-7 dage udvikles porter farvet urin, gulfarvning af sclerae (icterus), kitfarvet fæces og evt. hudkløe.

 

Typisk godartet forløb, hvor 65% af patienterne er raske efter 2 måneder, 85% efter 3 måneder og næsten alle efter 6 måneder. Dog udvikler enkelte patienter ”relapsing hepatitis” med opblussen af leverpåvirkning medførende kolestase, feber, hudkløe og icterus.

Fulminant hepatitis (mortalitet 50%) udvikles meget sjældent.

 

Grupper i særlig risiko for udvikling af fulminant hepatitis A og død:

 • Patienter med kronisk hepatitis B eller C

 • Patienter med kronisk leversygdom

 • Patienter med alder > 50 år

 

Diagnostik

I labka rekviereres ”akut viral hepatitis” pakke.

IgM anti-HAV kan påvises hos næsten alle patienter med HAV, som har forhøjet ALAT.

IgG anti-HAV bliver positiv efter et par uger.

 

Anmeldelse

HAV er anmeldelsespligtig til embedslægen og Statens Serum Institut. Anmeldelse sker på blanket 1515.

 

Behandling og kontrol

Udelukkende understøttende behandling.

Kontrol af ALAT, basiske fosfataser, INR og bilirubin. Prøverne tages x 2 ugentlig (hyppigere ved behov) og følges ambulant til normalisering.

 

Profylakse

Præeksposistionsprofylakse:

I Danmark anbefales vaccination for HAV til følgende personer:

 • Rejsende til Hepatitis A endemiske områder

 • Patienter med kronisk hepatitis C

Immunglobulin anbefales kun som præekspositionsprofylakse til ældre personer, patienter med immundefekt eller immunsuppression, der ikke kan forventes at serokonvertere efter vaccination og ved kontraindikation for vaccination.

 

Postekpositionsprofylakse:

Personer, der har været eksponeret for smitte med HAV inden for 2 uger (husstandsmedlemmer til person med akut HAV), anbefales beskyttet med vaccination eller immunglobulin:

 • Personer i alderen 1-40 år anbefales vaccination (forebyggende effekt ligeværdig med immunglobulin).

 • Personer > 40 år: Immunglobulin foretrækkes, men vaccination kan anvendes.

 • Børn < 1 år, immunsvækkede, patienter med kronisk leversygdom eller ved kontraindikation for vaccination anbefales immunglobulin 0,02 mL/kg.

 

Referencer

 1. 1. Dansk Selskab for Infektionsmedicin, Guideline: Hepatitis A virus infektion, august

2013

 1. 2. EPI-NYT, Uge 42, 2012

 2. 3. Mandell, Bennett and Dolin, Principles and Practice of Infectious Diseases, 7th Edition, Chapter 173, Hepatitis A virus.

 3. 4. Up to date: Hepatitis A

 4. 5. http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/whocdscsredc2007/en/index.html