Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper uden kanaler

 

Anvendelse over stemmelæberne

Formål

At forebygge smitteoverførsel gennem skoperne.

 

Før endoskopi

 • • Hånddesinfektion inden håndtering af rent endoskop.

 • • Der foretages maskinel rengøring af endoskopet mindst en gang hver mandag, onsdag og fredag, for at overholde de hygiejniske regler. Ifølge instruks på skop maks. ligge 72 timer.

 

Efter endoskopi

Umiddelbart efter endt endoskopi, aftørres skopet på stuen med en Wetwipe serviet indeholdende vand og sæbe. Herefter lægges endoskopet tilbage i bakke og bringes til skyllerummet. Servicemedarbejdere informeres om at der er brugt endoskop der skal rengøres og desinficeres – fra anvendelse til desinfektion må der maks. gå 6 timer.

 

Desinfektion

Der kan vælges mellem manuel eller maskinel desinfektion.

Manuel rengøring

 • • Inden håndtering findes følgende frem:

Tristel Wipe – pre clean lægges til venstre for vasken. Tristel Wipe, Sporicidal Wipe, Activatorpumpe, Rinse Wipe, blåt blestykke (60*60) samt blåt underlag lægges til højre for vasken.

 • • Bakken med det urene skop sættes på ”urent” – rullebord i skyllerummet.
  Skopet rengøres i Tristel Wipe Prec Clean (orange serviet), og lægges på rent blestykke.
  Urent grønt stykke fra bakken smides ud, og der skiftes handsker.
  Bakken aftørres med spritserviet og flyttes til ”rent” område.
  Servietten Sporicidal wipe påføres nu to pump Activator Foam, og skummet fordeles i servietten over 15 sekunder. Herefter aftørres skopet nu i de næste 30 sekunder.
  Efter aftørring placeres skopet på det blå underlagsstykke.
  Til sidst aftørres skopet i Rinse Wipe for at fjene evt. sæberester, og det nu rengjorte/desinficerede skop lægges på et rent grønt stykke i den rene bakke.

 • • Der dokumenteres i mappe i rent skyllerum, at det pågældende skop er manuelt rengjort med et ”M”.
  Hvis der ikke foretages manuel lækagetest, skal den manuelle rengøring
  altid efterfølges af en maskinel rengøring. Hvis der foretages manuel lækagetest, kan skopet anvendes på stuen.

 

Maskinel desinfektion

 • • Endoskop slangen skylles under rindende koldt vand.

 • • Maskinel desinfektion.

 • • Endoskopet placeres i endoskopvaskemaskinen.

 • • I endoskopvaskemaskiner anvendes rengørings- og desinfektionsmidlerne Neodisher endo Sept Pac samt Neodisher endo Clean.

 

Opbevaring

Inden for 1 time efter maskinel desinfektion, tages endoskopet ud af maskinen. Hvis endoskopet er vådt, aftørres det udvendigt med ren stofble samt puste luft.

Endoskopet opbevares tørt i bakke i skab og tildækkes med stofstykke. Der må ikke forefindes andet i skabet. Der føres log over dato/tidspunkt for rengøring og desinfektion af endoskoperne i mappe, som forefindes i det rene skyllerum.

 

Personlige værnemidler

Anvend nitril engangshandsker ved håndtering af fleksible endoskoper, under undersøgelse/behandling samt ved rengøring af skoper.

 

Reference

8.1.1 Fleksible endoskoper; Infektionshygiejnen Region Nordjylland