Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cystocele – inkomplet prolaps

diagnostisk og behandling

 

Formål

Ensartet behandling af patienter med cystocele.

 

Definition af begreber

Kompartments:

Forreste kompartment defekt: cystocele, trigonocele, urethrocele og

blærehalshypermobilitet.
Midterste kompartment defekt :
descensus uteri, collumelongation, enterocele og

vaginaltopsprolaps.
Bageste kompartment defekt :
rectocele, enterocele og perinealdefekter.
Lateral defekter = afrivninger fra linea tendineus.

Beskrivelse: (under maximal bugpresse)

Grad 0: Ingen descensus.

Grad I: Descensus/-cele maks til 1 cm ovenfor hymenalplan.

Grad II: Descensus/-cele til et sted i mellem 1 cm ovenfor hymenalplan og 1 cm nedenfor

hymenalplan - det vil i praksis sige introitus.

Grad III: Prolapsen når mere end 1 cm nedenfor hymenalplan, dog maksimalt "vaginas samlede

længde minus 2 cm" nedenfor hymen.

Grad IV: Total prolaps i et givent kompartment eller total eversion af vagina.

 

Beskrivelse

Der findes 2 typer forvægsprolaps:

Den centrale type, som skyldes træk og skader i den pubocervikale fascie i forbindelse med fødsler og atrofi i forbindelse med alder og menopause.
Den præsenterer sig som en central frembuling i vagina som oftest med udslettede rugae i slimhinden.

Den laterale defekt, som skyldes afrivning af den pubocervikale fascie fra arcus tendineus fasciae i pelvis fascie i forbindelse med fødsler og atrofi i forbindelse med alder og menopause.
Med denne type ses som oftest bevarede rugae og nedsynkning af sidevæggene.

Endvidere findes blandingstyper.

Symptomer:

 1. 1. De mekaniske symptomer:
  Tyngde, pressen og en bule i eller neden for introitus.

 2. 2. Symptomer fra nedre urinveje:
  Blæretømningsproblem, recidiverende cystitter og imperiøs vandladningstrang eller urge-inkontinens.

 3. 3. Seksuelle problemer:
  Mekaniske gener.

 

Symptomerne kan være meget forskellige fra patient til patient.

 

Undersøgelse:

 • • Gynækologisk undersøgelse med gradinddeling

 • • Urinstix.

 

Behandling

Ved overvægt tilbydes diætisthjælp til vægtreduktion.

 

Ringbehandling:

Indikation for brug af ring/pessar:

Patienter, som ikke tåler eller ønsker operation.

Patienter, som venter på operation.

Patienter, som ønsker flere børn.

Patienter, som er i puerperiet eller er gravide.

 

Ringen udvælges efter '”Trial and error”- metoden.

Vi tilstræber at anvende ”donut-typen” for at mindske risikoen for erosioner.
Ringen passer, når den sidder mellem symfysens overkant og fornix posterior/vaginaltop uden at genere eller falde ud.

Ringen bør kontrolleres med 3-6 måneders interval med henblik på slimhindernes forhold.
Der tilrådes samtidig lokal østrogenbehandling.
Kontrol med 3-6 måneders interval, første gang i Gynækologisk Ambulatorium. Herefter hos afdelingens sygeplejersker/egen læge.

 

Operativ behandling:

Hvis det er recidiv af prolaps (samme kompartment), og patienten ønsker reoperation, henvises hun til bedømmelse ved urogynteam på Aalborg Sygehus, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling.

Generelt om vaginale prolapsoperationer:

Det er fasciedefekterne i de enkelte kompartments,d er skal sutureres.

Kolpokleise kan fjernes prolaps uden at mindske øvrige symptomer.

Øget risiko for demaskering af inkontinens.

Kelly-plastik er kontraindiceret: Dvs. ingen plication under blærehals eller urethra. (Risiko for infravesical obstruktion og lavere succesrate ved stressinkontinens).

Ved central type forvægsprolaps foretages kolporrhaphia anterior.

Der informeres om risiko ved operation: bedøvelsesrisiko, kirurgiske risici: blødning, infektion og skade på andet organ. Urinretention og demaskering af inkontinens med inkontinens til følge.

Ved mediane cystoceler er der en defekt i fascia pubocervicalis oftest nær collum. Mediane defekter behandles med kolporrhaphia anterior, hvor man åbner vagina fra 1 cm cranielt for blærehalsen til collum Defekten i den pubocervicale fascie sutureres med enkeltsuturer 2.0 eller en fortløbende sutur.

Øvre, transverselle fasciekant skal sutureres til collum/vaginaltop for at hindre nyt ’glidehernie’ af blæren. Der laves aldrig tobaksposesutur.
Hvis der ud over forvægsprolaps er prolaps (grad 2-3) af uterus, foretages kolporrhaphia anterior + collumamputation.

Signifikant større risiko for reoperationskrævende komplikation ved vaginal hysterektomi frem for kolporrhaphia anterior og cervixamputation.

Der gøres derfor kun hysterektomi ved separat indikation for dette.

Pausering med medicin: Pause med ASA-holdig medicin og Plavix i 10 dage og anden NSAID i 2-3 dage præoperativt. Pause med AK-behandling ifølge instruks.

Ved lateral type forvægsprolaps henvises patienten til Urogyn. i Ålborg.

 

Opfølgning:

Der opereres som rutine i lokalanæstesi og Ultiva-rus. Hvis der i forbindelse med operationen er oplagt meche, fjernes denne 2-3 timer efter operationen.

Operatøren sørger for at DUGA basen er opdateret.

 

Patienten udskrives, når der er fri vandladning og residualurin < 100 ml.
Ved residualurin 100-400 ml: afvente – ny måling efter en time

Ved residualurin > 400 ml: RIK

 

Patienten tilrådes genoptagelse af lokal østrogenbehandling fra 4 uger efter operationen.

Telefon interview ved sygeplejerske dagen efter operation samt efter 3 måneder – DUGA-basen afsluttes ved normalt forløb.

Hvis patienten oplever problemer – kontrol ved operatøren.

 

Diagnosekoder:

N 811 Cystocele

N 813 Prolapsus uterovaginalis inkompleta

 

Procedurekoder:

KLEF00 kolporrhaphia anterior

KLDC10 resektion af livmoderhals

KLEF00B Manchester-operation (obs. at dette udover ovenstående indgreb kræver, at der udføres kolpoperineoplastik (KLEF10)

 

Referencer

Ingen.