Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cystocele – inkomplet prolaps, diagnostik og behandling

Beskrivelse

Der findes 2 typer forvægsprolaps:

Den centrale type, der skyldes træk og skader i den pubocervikale fascie i forbindelse med fødsler og atrofi i forbindelse med alder og menopause.
Den præsenterer sig som en central frembuling i vagina som oftest med udslettede rugae i slimhinden.

Den laterale defekt, som skyldes afrivning af den pubocervikale fascie fra arcus tendineus fasciae i pelvis fascie i forbindelse med fødsler og atrofi i forbindelse med alder og menopause.
Med denne type ses som oftest bevarede rugae og nedsynkning af sidevæggene.

Endvidere findes blandingstyper.

 

Symptomer

  1. 1. De mekaniske symptomer: Tyngde, pressen og en bule i eller neden for introitus.

  2. 2. Symptomer fra nedre urinveje: Blæretømningsproblemer, recidiverende cystitter og imperiøs vandladningstrang eller urge-inkontinens.

  3. 3. Seksuelle problemer: Mekaniske gener.

 

Symptomerne kan være meget forskellige fra patient til patient.

 

Undersøgelse

  • • Gynækologisk undersøgelse med gradinddeling

  • • Vurdering af knibefunktion i bækkenbund

  • • Urinstix.

 

Behandling

Ved overvægt tilbydes diætisthjælp til vægtreduktion.

Fysioterapi mhp. bækkenbundstræning.

 

Ringbehandling

Indikation for brug af ring/pessar:

  • • Patienter, som ikke tåler eller ønsker operation.

  • • Patienter, som venter på operation.

  • • Patienter, som ønsker flere børn.

  • • Patienter, som er i puerperiet eller er gravide.

 

Ringen udvælges efter '”Trial and error”- metoden.
Ringen passer, når den sidder mellem symfysens overkant og fornix posterior/vaginaltop uden at genere eller falde ud.
Ringen bør kontrolleres med 3-6 måneders interval med henblik på slimhindernes forhold.
Der tilrådes samtidig lokal østrogenbehandling enten med hormonstikpiller eller hormonring.
Kontrol med 3-6 måneders interval ved egen læge.

Gellhorn og donut-pessar skal kontrolleres hos kontinenssygeplejerske i urogynækologisk ambulatorium.

 

Operativ behandling

Hvis det er recidiv af prolaps (samme kompartment), og patienten ønsker re-operation, henvises hun til bedømmelse ved urogynækologisk team på Aalborg Sygehus, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling.

Generelt om vaginale prolapsoperationer:

Det er fascie-defekterne i de enkelte kompartments, der skal sutureres.

Kolpokleise kan fjerne prolapsgener uden at mindske øvrige symptomer.

Øget risiko for demaskering af inkontinens.

Kelly-plastik er kontraindiceret: Dvs. ingen duplikation under blærehals eller urethra. (Risiko for infravesical obstruktion og lavere succesrate ved stressinkontinens).

Ved central type forvægsprolaps foretages kolporrhaphia anterior.

Der informeres om risiko ved operation: Bedøvelsesrisiko, kirurgiske risici: blødning, infektion og skade på andet organ. Urinretention og demaskering af inkontinens med inkontinens til følge. Information om risiko for recidiv

Ved mediane cystoceler er der en defekt i fascia pubocervicalis oftest nær collum. Mediane defekter behandles med kolporrhaphia anterior, hvor man åbner vagina fra 1 cm kranielt for blærehalsen til collum. Defekten i den pubocervicale fascie sutureres med enkeltsuturer 2.0 eller en fortløbende sutur.

Øvre, transverselle fasciekant skal sutureres til collum/vaginaltop for at hindre nyt ’glidehernie’ af blæren. Der laves aldrig tobaksposesutur.
Hvis der udover forvægsprolaps er prolaps (grad 2-3) af uterus, foretages kolporrhaphia anterior + collumamputation.

Signifikant større risiko for reoperationskrævende komplikationer ved vaginal hysterektomi frem for kolporrhaphia anterior og cervixamputation.

Der gøres derfor kun hysterektomi ved separat indikation for dette.

Pausering med medicin: Pause med ASA-holdig medicin og Plavix i 10 dage og anden NSAID i 2-3 dage præoperativt. Pause med AK-behandling ifølge instruks. Pausering med naturmedicin og fiskeolie.

 

Opfølgning

Der opereres som rutine i lokalanæstesi og Ultiva-rus. Hvis der i forbindelse med operationen er oplagt meche, fjernes denne 2-3 timer efter operationen.

Operatøren sørger for at DUGA-basen er opdateret.

Patienten udskrives, når der er fri vandladning og residualurin < 100 ml.
Ved residualurin 100-400 ml: Afvente – ny måling efter en time.

Ved residualurin > 400 ml: RIK.

Patienten tilrådes genoptagelse af lokal østrogenbehandling fra 2 uger efter operationen.

Telefoninterview ved sygeplejerske 3 måneder efter operation – DUGA-basen afsluttes ved normalt forløb.

Hvis patienten oplever problemer – kontrol ved operatøren.

 

Diagnosekoder

N 811 Cystocele

N 813 Prolapsus uterovaginalis inkompleta

 

Procedurekoder

KLEF00 kolporrhaphia anterior

KLDC10 resektion af livmoderhals

KLEF00B Manchester-operation (obs. at dette udover ovenstående indgreb kræver, at der udføres kolpoperineoplastik (KLEF10)

 

Definition af begreber

Kompartments:

Forreste kompartment-defekt: Cystocele, trigonocele, urethrocele og

blærehalshypermobilitet.
Midterste kompartment-
defekt:Descensus uteri, collumelongation, enterocele og

vaginaltopsprolaps.
Bageste kompartment-
defekt:Rectocele, enterocele og perinealdefekter.
Lateral defekter = afrivninger fra linea tendineus.

Beskrivelse (under maximal bugpresse):

Grad 0: Ingen descensus.

Grad I: Descensus/-cele maks til 1 cm ovenfor hymenalplan.

Grad II: Descensus/-cele til et sted mellem 1 cm ovenfor hymenalplan og 1 cm nedenfor

hymenalplan - det vil i praksis sige introitus.

Grad III: Prolapsen når mere end 1 cm nedenfor hymenalplan, dog maksimalt "vaginas samlede

længde minus 2 cm" nedenfor hymen.

Grad IV: Total prolaps i et givent kompartment eller total eversion af vagina.

 

Formål

Ensartet behandling af patienter med cystocele.