Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hobro, afhentning af blodprodukter

Aalborg Universitetshospital

Udførlig instruks for blodprøver, opsætning og registrering ved transfusion

Se dokumentet: Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland

Procedure ved afhentning af blodprodukter

Fra kl. 07.00 til 23.00 er Klinisk Biokemisk Afdeling, Hobro bemandet. Erytrocytsuspensioner udleveres af afsnittets personale.

Fra kl. 23.00 til 07.00 kan forhåndsreserverede erytrocytsuspensioner hentes af oplært personale fra portørcentralen. Er der ikke forhåndsreserveret og patienten har en gyldig BAC-test, kontaktes vagthavende bioanalytiker på Blodtypelaboratoriet, Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA), Aalborg, som derefter sender det ønskede antal portioner med taxa til Hobro. – se særskilt procedure på laboratoriet. Er der ikke en gyldig BAC-test, skal denne tages og sendes til KIA, Aalborg, der analyserer blodprøven og sender portioner til Hobro.
Laboratoriets hovednummer er 976 52040.
Når laboratoriet ikke er bemandet, kan vagthavende bioanalytiker, Blodtypelaboratoriet, KIA, Aalborg kontaktes på telefon 976 65550.

Erytrocytsuspension

Erytrocytsuspensionen hentes umiddelbart før anvendelse. Medbring patientens cpr-nummer. Som hovedregel afhentes kun én komponent ad gangen og kun til én patient.

Forhåndsreserverede blodportioner bestilles om muligt inden kl. 23.00.

Ved forhåndsreserverede erytrocytkomponenter anvendes nedenstående procedure:

 • • 

Find den reserverede erytrocytsuspension i blodkøleskab på hylde mærket ”reserveret blod”. Erytrocytsuspensionen er vedhæftet transfusionsjournal og kvitteringsseddel.

 • • 

Kontroller patientens cpr-nummer op mod kvitteringsseddel

 • • 

Kvitteringsseddel fjernes og udfyldes med dato, klokkeslæt og brugernavn.

 • • 

Den udfyldte kvitteringsseddel efterlades i bakke ved køleskab og erytrocytsuspension og transfusionsjournal medbringes på afdelingen.

 

Frisk frosset plasma, trombocytsuspension og blodderivater

Frisk frosset plasma, trombocytsuspension og andre derivater bestilles ved Blodtypelaboratoriet, KIA, Aalborg på tlf. 97665550.

Ved bestilling oplyses:

 • • 

Rekvirerende afdeling

 • • 

Patientens navn og cpr-nummer

 • • 

Antal komponenter

Frisk frosset plasma, trombocytsuspension og derivater sendes fra Aalborg med en taxa til afdelingen. Taxa er instrueret i at aflevere transportkasse direkte til personalet.

Henvisning til Karakteristik af blodprodukter, hvor disse er nærmere beskrevet

Opbevaring

Blodkomponenter må under ingen omstændigheder opbevares i afdelingens eget køleskab. Blodkomponenter skal være indgivet inden for 4 timer fra afhentningstidspunktet. Tidspunkt fremgår af transfusionsjournal.

Returnering

Erytrocytsuspensioner som hentes, men alligevel ikke anvendes, skal returneres til Klinisk Biokemisk Afdeling, Hobro. Hvis en erytrocytsuspension har været uden for blodbankens blodkøleskab i mere end 60 minutter, vil den blive kasseret.

Ikke anvendt Frisk frosset plasma eller trombocytsuspension returneres ligeledes til Klinisk Biokemi, Hobro, hvor det kasseres.

Udlevering i plomberet kølekasse

Ved overflytning af patienter i tidsrummet 7.00-23.00 kan der ved behov bestilles erytrocytsuspensioner ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Hobro på tlf. 97652040. Ikke anvendte produkter returneres til Blodtypelaboratoriet/udleveringsstedet på det sygehus, som patienten er overflyttet til.

Erytrocytsuspensioner bliver pakket i plomberet kølekasse. Derved forlænges tiden for opbevaring af erytrocytsuspensioner uden for Blodbankens køleskab. Se information om holdbarhed på kassens følgeseddel.

Nødblod

I akutte tilfælde, hvor svar på BAC-test ikke kan afventes, kan der hentes nødblod af oplært personale fra portørcentralen. Procedure gældende for tidsrummet fra kl. 23.00-07.00.

 • • 

I blodkøleskabet findes et lager bestående af 0 RhD neg erytrocytsuspensioner mærket ”Nødblod”. Disse er vedhæftet transfusionsjournaler uden navn og cpr-nummer.

 

 • • 

Tag det ønskede antal nødblod.

 

 • • 

På lagerlisten skrives patientens navn og cpr-nummer og udfyld gerne med dato, klokkeslæt, afdeling og brugernavn.

 

 • • 

Husk at kontakte, Blodtypelaboratoriet i Aalborg på 9766 5550, når nødblod afhentes. Hvis muligt informeres om patientens navn, cpr-nummer eller erstatnings-cpr-nummer.

 

 • • 

I forbindelse med transfusionsbehandling påføres den tilhørende transfusionsjournal patientens navn og cpr-nummer eller erstatnings-cpr-nummer.

 

Den udfyldte transfusionsjournal returneres til Klinisk Biokemisk Afdeling, Hobro senest 48 timer efter transfusionen.

Yderligere information kan findes i dokumentet Nødblod