Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Telefonkonsultation/HCG-svar - Sygeplejeinstruks (fertilitet)

 

Formål

 • At patienten rettidig føler sig velinformeret omkring svaret på graviditetsprøven.

 • At patienten kender det videre behandlingsforløb og føler sig tryg ved situationen.

Definition af begreber

HCG-svar: Telefonisk svar på graviditetsprøven, som er en blodprøve.

 

Beskrivelse

 • Der tages kvalitativ HCG 10 dage efter oplægning af æg. Prøven tages på nærmeste sygehus.

 • Dagen efter blodprøvetagningen tjekker sygeplejersken svaret og ringer ud til patienten.

 • Prøven tolkes i henhold til følgende principper, som patienten også har fået udleveret.

  • HCG > 70 Kvinden er gravid

  • HCG imellem 10 og 70 Prøven skal gentages

  • HCG Kvinden er ikke gravid

 • Ved positiv graviditetsprøve, gives en tid til graviditetsscanning 3 uger senere og patienten informeres om, hvad vi kigger efter ved denne scanning.

 • Patienten opfordres til at ringe til os, hvis der opstår problemer eller spørgsmål inden scanningen.

 • Ved negativt svar informeres patienten om det videre forløb. Patienten tilbydes at ringe igen, hvis hun har yderligere spørgsmål.

 • Ved HCG mellem 5-10 og patienten ikke har fået sin menstruation, bedes hun ringe igen en uge senere. Hvis hun ikke har fået menstruation, tages der en ny HCG

 • Ved insufficient HCG-stigning informeres patienten om, at hun skal have taget en ny prøve 2 dag senere. Hvis denne viser sufficient HCG-stigning, bookes tid til graviditets scanning og patienten informeres som ved normal HCG.

 • Hvis HCG fortsat er insufficient følges denne med jævne mellemrum indtil værdien er faldet til under 10. Patienten informeres om, at det kan være en biokemisk eller extrauterin graviditet. Patienten informeres om at være opmærksom på smerter i underlivet og tage kontakt til vagtlæge eller klinikken, hvis dette skulle opstå.

 • Patienten tilbydes en UL-scanning når HCG-værdien er så høj, at man må formodes at kunne se en evt. graviditet på scanningen.