Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diabetes mellitus: Non-ketotisk hyperosmolær coma.

 

Optræder meget sjældent hos børn. Karakteriseret ved:

 • • Massiv hyperglykæmi (BS 50-100 mmol/l)

 • • Ingen eller ubetydelig ketose og acidose (pH >7,2 og /eller HCO3 >15 mmo/l).

 • • Svær dehydrering.

 • • S-Osmolalitet >350 mosm/l – udregnet som: (Na+K) x 2 + carbamid + BS i mmol/l.

Tilstanden forbundet med høj mortalitet. Særlige risici:

 • • Hypovolæmisk chok pga. dehydrering.

 • • Efter opstart på behandling: Hjerneødem og hypokaliæmi.

Overflyttes til intensiv afdeling til observation og behandling.

Behandling

 • • Separat væske- og insulindrop.

Væske

 1. 1. Initialt væskestød med isot. NaCl. 12,5 ml/kg/time første 2 timer.

 2. 2. Herefter isot. NaCl. tilsat 30 mmol KCL pr. L (efter diurese).

 3. 3. Når BS < 15 mmol/l ændres til 5 % glukose tilsat elektrolytter. (Se instruks for diabetisk ketoacidose).

Væskehastighed

Max væskeindgift 1. døgn 2-3 l /m2.

 1. 1. Vedligeholdelsesvæsken fordeles jævnt over døgnet.

 2. 2. Rehydreringsvæsken afhænger af dehydreringsgraden: 5 – 10 % af vægten. Fordeles over 2 – 3 døgn.

 3. 3. Elektrolytdeficit korrigeres løbende.

Insulin (Insulindrop se instruks for ketoacidose)

 1. 1. Insulininfusionen påbegyndes 1 time efter opstart på væskebehandlingen med Insulin 0,05 IE/kg/time – BS-faldet bør være langsomt, højst 4 mmol/time, for at mindske risiko for hjerneødem.

 2. 2. Følg s-osmolaliteten – bør ikke falde mere end 2 – 3 mosmol /time.

Observation

 1. 1. BS og elektrolytter hver 2. time de første 12 timer og herefter hver 4. time.

 2. 2. Væskeregnskab, evt. KAD med timediurese.

 3. 3. Bevidsthedsniveau, BT, puls.