Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Introduktion af nyt personale på Aalborg Universitetshospital

 

Central introduktion

 

Formål

 • • At nyansatte bliver budt velkommen og får en generel introduktion til Aalborg Universitetshospital som organisation og arbejdsplads. 

 • • At nyansatte får kendskab til arbejdsmiljø, hygiejneforhold- og regler, kvalitetsorganisationen, hjertestop-undervisning og får en instruktion i elementær brandbekæmpelse.

Målgruppe

 • • Alle nyansatte på Aalborg Universitetshospital

Program, tid og sted

 • • Central introduktion svarer til en hel arbejdsdag fra kl. 8.00 - 15.00

 • • Holdes i Auditoriet, Medicinerhuset

 • • Se vedhæftede program for Central Introduktion - bilag

 • • Central introduktion holdes den første onsdag i hver måned. Der er ikke central introduktion i januar, juli og august måned.

Indkaldelse

 • • Løn- og Personalekontoret sender sammen med ansættelsespapirer en invitation til førstkommende centrale introduktion til den nyansatte via E-boks. Koordinatoren for den centrale introduktion udarbejder en deltagerliste.

 • • Kan den nyansatte ikke give fremmøde på førstkommende centrale introduktionsdag, er det nærmeste leders ansvar, at den nyansatte deltager i den efterfølgende centrale introduktion.

 • • Der er mødepligt til introduktionsdagen. 

Deltagerliste

 • • Deltagerlisten bliver sendt rundt til afkrydsning på introduktionsdagen.

 • • Deltagerlisten bliver arkiveret hos koordinatoren for den centrale introduktion.

Evaluering

 • • Der sker en evaluering efter hver central introduktion, ved at de nyansatte får udleveret et evalueringsskema, som de udfylder og afleverer, når introduktionsdagen er slut. Ud fra evalueringerne bliver der lavet en opgørelse, og den bliver sendt til oplægsholderne. Med baggrund i tilbagemeldingerne bliver der iværksat konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer.

 

 

 

For at imødekomme behovet for den første aktuelle orientering om en ny arbejdsplads, sender Løn- og Personalekontoret sammen med ansættelsespapirer et velkomstmateriale om forhold på Aalborg Universitetshospital via E-boks.

 

Velkomstmaterialet, den centrale introduktionsdag og den introduktion, der bliver givet på den enkelte nyansattes afdeling (det er nærmeste lederes ansvar at tilrettelægge og gennemføre lokal introduktion), skal ses som en samlet helhed i introduktionen til Aalborg Universitetshospital.