Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nødprocedure – LabkaII - Akut og planlagt nedlukning

Formål

Formålet med instruksen er at vejlede personalet på de kliniske afdelinger i forbindelse med akut eller planlagt nedlukning af LabkaII.

Målgruppe

Klinisk personale i sygehusvæsenet og psykiatrien i Region Nordjylland.

Definition af begreber

Livsvigtig analyse: Analyse, der er bestilt med ønsket svar inden 1 time

Fremskyndet analyse: Analyse, der er bestilt med ønsket svar inden 2 timer efter bestilling/ønsket prøvetagningstidspunkt

LabkaII: Dækker LabkaII Webklient PROD eller Web-Labka i de kliniske afdelinger

Beskrivelse

Når LabkaII er ude af funktion (akut eller planlagt) gælder følgende:

  • • Personalet på laboratorierne kan ikke se tidligere svar i nedlukningsperioden.

  • • Information angående fremdrift under nedlukning sendes indtil videre ud til alle brugere via e-mail fra IT Afdelingen. Hold derfor Outlook åben for information.

Laboratoriehenvisninger

Hvert afsnit skal altid have ca. 10 Laboratoriehenvisninger liggende til anvendelse ved akut og planlagt nedlukning.

Laboratoriehenvisninger kan afhentes på:

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn

Klinisk Biokemisk Afsnit

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Klinisk Biokemisk Afsnit

Aalborg Universitetshospital

 

 Farsø Sygehus

Klinisk Biokemisk Afdeling

 Hobro Sygehus

Klinisk Biokemisk Afdeling

 Thisted Sygehus

Klinisk Biokemisk Afdeling

 Aalborg Universitetshospital, afsnit Nord

Klinisk Biokemisk Afdeling

 Aalborg Universitetshospital, afsnit Syd

Klinisk Biokemisk Afdeling

Svaraflevering under nedlukningen

  • • Livsvigtige svar ringes ud.

  • • Fremskyndede svar:

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn

Svar kan afhentes på KBA

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Svar afhentes på rullebord på KBA

Aalborg Universitetshospital

 

 Farsø Sygehus

Ringes ud

 Hobro Sygehus

Ringes ud

 Thisted Sygehus

Afleveres på svarark via fax

 Aalborg Universitetshospital, afsnit Nord

Afleveres på svarsedler i kuverter i elevator/bakke på indleveringsskranke på KBA

 Aalborg Universitetshospital, afsnit Syd

Afleveres på svarsedler i brevordner

Svarsedler

Det er muligt at udskrive svarsedler, der kan anvendes, hvis LABKA II er lukket ned. Svarsedlerne kan anvendes til at skrive svar ned på, når der bliver ringet analysesvar fra Laboratoriet. Der bør kun udskrives et lille antal svarsedler til brug ”her og nu”, idet svarsedlerne opdateres løbende.

Svarsedlerne er tilpasset det enkelte sygehus i regionen og kan findes som bilag til dette dokument.