Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nødprocedure – Labka II - Akut og planlagt nedlukning

Formål

Formålet med instruksen er at vejlede personalet på de kliniske afdelinger i forbindelse med akut eller planlagt nedlukning af Labka II.

Målgruppe

Klinisk personale i hospital og psykiatrien i Region Nordjylland.

Definition af begreber

  • • Livsvigtig analyse: Analyse, der er bestilt med ønsket svar inden 1 time

  • • Fremskyndet analyse: Analyse, der er bestilt med ønsket svar inden 2 timer efter bestilling/ønsket prøvetagningstidspunkt

  • • Labka II: Dækker

  • • Labka II Webklient PROD eller Web-Labka i de kliniske afdelinger

  • • Laboratoriehenvisning – OMR-rekvisition, til manuel rekvirering af analyser i Labka II.

Beskrivelse

Når Labka II er ude af funktion (akut eller planlagt) gælder følgende:

  • • Personalet på laboratorierne kan ikke se tidligere svar i nedlukningsperioden.

  • • Information angående fremdrift under nedlukning sendes brugere via SMART-besked fra IT Afdelingen. Hold derfor PC åben for information.

Laboratoriehenvisninger

Hvert afsnit kan have op til 10 Laboratoriehenvisninger liggende til anvendelse ved akut og planlagt nedlukning.

 

Laboratoriehenvisninger kan afhentes på:

Aalborg Universitetshospital, Syd

Klinisk Biokemisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital, Nord

Klinisk Biokemisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital, Hobro

Klinisk Biokemisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital, Thisted

Klinisk Biokemisk Afdeling

 

 

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn

Klinisk Biokemisk Afsnit

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Klinisk Biokemisk Afsnit

Svaraflevering under nedlukningen

Livsvigtige svar ringes ud.

 

 

 

Fremskyndede svar: Se herunder

Hurtigst muligt efter afsluttet nedlukning overføres analysesvar til Labka II/EPJ.

Aalborg Universitetshospital, Syd

Afhentes af rekvirent.

Svarsedler findes på KBA.

Aalborg Universitetshospital, Nord

Afhentes af rekvirent.

Svarsedler findes på KBA i kuverter i elevator/bakke på indleveringsskranke på KBA

Aalborg Universitetshospital, Farsø

Ringes ud

Aalborg Universitetshospital, Hobro

Ringes ud

Aalborg Universitetshospital, Thisted

Afhentes af rekvirent.

Afleveres på svarsedler i kuverter på KBA.

 

 

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn

Svar kan afhentes på KBA, når ubemandet ringes svar ud fra Hjørring

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Svar afhentes på rullebord på KBA

Svarside

Det er muligt at udskrive svarsedler, der kan anvendes, hvis LABKA II er lukket ned. Svarsedlerne kan anvendes til at skrive svar ned på, når der bliver ringet analysesvar fra Laboratoriet. Der bør kun udskrives et lille antal svarsedler til brug ”her og nu”, idet svarsedlerne opdateres løbende.

Svarsedlerne er tilpasset det enkelte hospital i Region Nordjylland og kan findes som bilag til dette dokument.