Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Informering af kommende dialysepatienter

 

Det er vigtigt at de patienter, som skal starte dialyse – uanset om det er p-dialyse (PD) eller hæmodialyse (HD) - får en ensartet og grundig information, således at de oplever tryghed i forbindelse med start på dialysebehandling.

 

Formål

 • • At kommende dialysepatienter udviser forståelse for, hvorfor de skal starte dialysebehandling.

 • • At de oplever, at deres behandling er individuel, og at de er velinformerede omkring denne.

 • • At de oplever, at der er kontinuitet i den behandling, som de modtager.

 • • At de bliver medinddraget i egen behandling, så de motiveres til størst mulig grad af egenomsorg.

 • • At de oplever, at plejepersonalet viser respekt for deres kulturelle, samfundsmæssige og religiøse baggrund.

 • • At de oplever, at der er mulighed for at pårørende inddrages i den grad, de selv ønsker det.

 • • At plejepersonalet får mulighed for at danne sig et indtryk af patientens ressourcer i forhold til dialysevalg.

 

Mål

At kommende dialysepatienter føler sig velinformerede i forbindelse med dialysestart ved at sikre, at de får en ensartet, individuel og grundig information

 

Planlagte handlinger

 

Når man i nyremedicinsk ambulatorium/dagafsnit eller i sengeafsnit 8Ø, har en ny patient der nærmer sig start på dialyse, skal patienten introduceres til dialysebehandling.

Her er PD 1. valg, såfremt dette ikke er muligt, introduceres patienten til HD.

Introduktionen til hæmodialyse foregår i dialyseafdelingen (3Ø), hvis patienten har pårørende, må de meget gerne være med.

 1. 1. Ved ønske om introduktion om HD ringes der til Sekretæren i dialyseafsnit 3Ø tlf. 63702 og der oplyses følgende:

 • • Navn

 • • Cpr.

 • • Pårørende med.

 • • Evt. ønske om dato og tidspunkt

 • • Er der specielle ting (handicap el. lignende) der skal tages hensyn til.

Sekretæren vil så videregive oplysningerne til koordinator af informationsgruppen (gruppen består af 6 hæmo-dialysesygeplejersker) som har ansvar for at uddele opgaven til en af sygeplejerskerne i informationsgruppen, og melde tilbage til ambulatoriet/afdelingen om tidspunkt.

 

 1. 2. Ved ønske om introduktion om PD ringer man til Sekretæren i P-dialyse tlf. 63731 og oplyser følgende:

 • • Navn

 • • Cpr.

 • • Pårørende med.

 • • Evt. ønske om dato og tidspunkt

 • • Er der specielle ting (handicap el. lignende) der skal tages hensyn til.

Sekretæren vil videregive oplysningerne til en af P-dialysesygeplejerskerne og melde tilbage til ambulatoriet/afdelingen om tidspunkt.