Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

BCG - instillation i urinblæren

 

Formål

At behandlingen gennemføres i henhold til denne instruks

At reducere recidivfrekvensen

At patienten er velinformeret og tryg ved behandlingen

At patienten oplever et veltilrettelagt forløb

 

Definition af begreber

BCG er frysetørrede levende Calmettebakterier

UVI er urinvejsinfektion

 

Beskrivelse

Patientmålgruppe

Patienter, der lider af high grade-risikotumorer. Ta high grade, CIS/TIS og T1- tumorer, der ikke cystectomeres bør tilbydes BCG-instillationer (Calmette). Ved instillation af BCG forsøges det at bekæmpe abnorme urothelceller i blærevæggen igennem en aktivering af dennes immunforsvar. Desuden forsøges at forebygge recidiv af abnorme urothelceller.

Fag-målgruppe

BCG-instillationer kan varetages af alle sygeplejersker i urologisk ambulatorium, som har gennemgået afdelingens oplæringsprogram.

Planlægning

BCG-instillationer gives efter TUR-B eller cystoskopi med behandlingsstart 4 uger derefter.

Patienten informeres om indikation, virkning og mulige bivirkninger ved mikroskopisvar eller kontrolcystoskopi. Skriftlig vejledning om Blæreskylning med Calmette vaccine udleveres.

BCG-skylnings regime kan bestå af 6 ugentlige skylninger efterfulgt af fluorescensguided cystoskopi 2 måneder efter sidste skylning såfremt indikationen er CIS. Selected site biopsier er ikke nødvendigvis indiceret såfremt fluorescens-cystoskopien viser normal slimhinde og urincytologien også er normal.

Er der ikke opnået normale forhold bør der gives en serie med 6 ugentlige skylninger, evt. hver anden uge. Ved fortsat manglende respons skal patienten evalueres med henblik på cystectomi pga. risikoen for stadieprogres.

Ved komplet respons skal behandlingen fortsættes som vedligeholdelses behandling i form af 3 ugentlige skylninger efter 4 måneder, 8 måneder og 1 år. Yderligere fortsættelse af behandling skal vurderes af læge.

Den endoskopiske og evt. bioptiske kontrol bør fortsætte uændret, dvs hver 4. måned (i forbindelse med vedligeholdelsesbehandlingen)

 

Der bookes 2 tider ad gangen, med henblik på at undgå ombookninger, hvis patienten har UVI. (vær opmærksom på, at patienten ved 1. behandling skal blive i ambulatoriet i de 2 timer medicinen skal være i blæren, så konsultationen skal senest være kl. 13:00).

Ved de resterende 5 BCG-instillationer kan patienten forlade afdelingen straks efter behandling.

Patienten skal til fluorescensguided kontrolcystoskopi – der foregår på operationsgangen- 2 mdr. efter sidste instillation.

Optimalt foretages behandlingen med 7 dages mellemrum. (Ved mindre end 7 dages mellemrum er risikoen for bivirkninger større).

Patienten informeres om at drikke sparsomt før og under behandlingen med henblik på at kunne holde opløsningen i blæren i 2 timer samt om at bevæge sig.

Udførelse

  • • Patienten lader vandet (midtstråleurin) til urinundersøgelse med urinstix. Ved objektive eller subjektive symptomer på cystitis sendes urinprøve til D+R. Hvis patienten har UVI, skal denne behandles og der holdes pause med BCG-behandling.

  • • Patienten udspørges om bivirkninger/gener fra urinvejene samt om almene komplikationer af behandlingen

  • • Hvis patienten har meget ubehag i blæren fra behandlingen kan dette behandles med tablet Isoniacid á 300 mg x 1 fra dagen før til 2 dage efter instillationerne efter aftale med patientens kontaktlæge. Tabletterne udleveres af afsnit UK2.

  • • Ved den sidste BCG-behandling bookes tid til journaloptagelse, blodprøver, EKG, narkosetilsyn, indlæggelsessamtale samt tid til kontrolcystoskopi/TUR-B med PDD på operation.

 

Klargøring til BCG-instillation

Usteril kapsel med gazeswabs og Nacl til afvaskning

Usterile handsker

1 kateterisationssæt

1 kateter med luer-lock (til kvinder ch 10, til mænd ch 12)

1 flaske med 20 ml Nacl til forberedelse af kateteret

1 stk BCG medac med 50 ml NaCl i forseglet pose

Med usterile handsker blandes NaCl med BCG-pulveret (se produktinformation) i medfølgende plasticpose.

Der anlægges kateter (se instruks for SIK), blæren tømmes, BCG-opløsningen instilleres i blæren og kateteret seponeres. Den tomme medicinbeholder og kateter lægges i medfølgende plasticpose, denne lukkes og lægges i kanylespand specielt til formålet (skal håndteres som risikoaffald).

Ved alle konsultationerne dokumenteres i sygeplejestatus samt stamoplysninger i EPJ.

Referencer

Blærecancerbetænkningen 2010

Meidicn.dk

IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel 2009; standard 1.2.5