Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vagtarbejde i weekend for fysioterapeuter, Hjørring

Beskrivelse
Patientgrupper i vagtarbejde

Lungefysioterapi

 • • Præ-og postoperativ behandling.

 • • Patienter med sekret, som de ikke selv kan bringe op.

 • • Patienter med temperaturforhøjelse pga. lungeproblemer.

 

Kontrakturprofylakse

 • • Kun for patienter, der er i risiko for at få kontrakturer.

 

Ortopædkirurgiske patienter

 • • Patienter, som er opereret for hoftenær fraktur indenfor de sidste 24 timer

 • • Patienter, som er opereret i skulder

 • • Patienter, som er opereret for ruptur af korsbånd

 • • Andre ny-opererede patienter (f.eks. malleolfrakturer, knæskader etc.) Se plan under operationsbeskrivelse i Nord-EPJ

 • • Gangtræning til akutte patienter, der udskrives samme dag, og som ikke har modtaget instruktion af fysioterapeut

 

Forberedelse til vagtarbejde

Inden en fysioterapeut kan deltage i vagtarbejdet, skal vedkommende være introduceret af en udvalgt kollega, som har ansvar for, at den nyansatte får de relevante informationer indenfor følgende områder:

 • • Lungeterapi til børn og voksne (både PEP og CPAP).

 • • Ovenfor nævnte ortopædkirurgiske patientgrupper (påsætning af Don Joy skinne og kendskab til de forskellige relevante regimer).

 • • Kendskab til intensivafdeling.

 • • Kendskab til placering af lungeudstyr på de enkelte afdelinger og fjerndepot med ergoterapeutiske hjælpemidler.

 

Introduktionen foregår dels ved at terapeuten orienterer sig i PRI (indtil videre også i weekendmappe, der kan findes i receptionen) og dels ved at vedkommende instrueres af terapeuterne i de relevante grupper.

 

Før vagten

 • • Dagen før en vagt noteres aktuelle patienter på vagtlisten. Den behandlende fysioterapeut noterer: Navn, CPR, evt. diagnose og antal behandlinger (specifikt om det er træning eller lungeterapi, og om der forventes aftenarbejde på børneafdelingen).

 • • Det tilstræbes at vagtlisten udfyldes fredag inden kl.15.

 • • Relevante pjecer vedlægges.

 • • Når vagtlisten overstiger 30 behandlinger (obs! ikke 30 patienter) kan bagvagt indkaldes.

 

Selve vagten

 • • Den vagthavende fysioterapeut skal i vagten arbejde svarende til sin daglige arbejdstid. Er fysioterapeuten ikke færdig med arbejdet til sin normale arbejdstids ophør, fortsætter fysioterapeuten til vagtarbejdet er udført.

 • • Ved arbejdets start kontaktes omstillingen på lokal 40000, så de er informeret om, at en fysioterapeut kan kontaktes via vagttelefonen.
  Vagttelefonen skal bæres under hele vagten.

 • • Om morgenen og ved 13- tiden kigges i Nord-EPJ under ”tilsyn”, om der ligger akutte tilsyn.

 • • Hvis et afsnit kontakter fysioterapien angående en patient, der skal have behandling, skal afsnittet samtidig sætte patienten på Cetrea.

 • • Når fysioterapeuten møder ind gennemsås vagtlisten mhp. at orientere sig om eventuelle fastlagte tidspunkter for intervention, således at dagens arbejde kan tilrettelægges, f.eks. kan det være hensigtsmæssigt at starte med de patienter, der skal have behandling mere end én gang.

 • • Efter enhver intervention dokumenteres i Nord-EPJ.

 

Udlevering af hjælpemidler

 • • Ganghjælpemidler udleveres ved behov.

 • • Ergoterapeutiske hjælpemidler: Plejepersonalet skal rekvirere disse fra fjerndepotet.

 

Definition af begreber

Vagtliste:
Fortrykt liste, hvor den enkelte fysioterapeut noterer de patienter, der skal behandles i weekenden. Vagtlisten ligger til venstre i skranken i receptionen.

 

Vagttelefon:
Dect telefon, som personalet på afsnittene benytter, når de vil i kontakt med en fysioterapeut i weekenden. Telefonen står til opladning i receptionen og har nummer: 41067.

 

Nord-EPJ:
Elektronisk patientjournal

Formål

At klarlægge hvilke opgaver en fysioterapeut har under vagtarbejde i weekenden. Det gælder både det patientrelaterede arbejde og de rent praktiske forhold.

At være med til at sikre, at nyansatte er klar til at tage del i vagtarbejde.

At sikre at fysioterapeuter i vagtarbejde har klare anvisninger for:

 • • Hvilke typer patienter, der skal behandles i vagten.

 • • Den fysioterapeutiske intervention til alle patientgrupper, som fysioterapeuten behandler i vagten.

 • • Kriterier for at indkalde en bagvagt.

 • • Hvordan man kan tilrettelægge sit arbejde i vagten.