Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fravalg af genoplivning – Klinik Medicin, RHN

 

Formål

  • • sikre at der ikke startes genoplivning, hvor dette er udsigtsløst, uetisk og uværdigt for patienten – samt imod patientens ønske

  • • sikre at patienten og evt. pårørende er inddraget i beslutningen om ikke-genoplivning

  • • sikre at patienten og evt. pårørende er informeret om beslutningen om ikke-genoplivning og har forstået informationen.

 

Beskrivelse

Det er altid et lægefagligt skøn, hvilken behandling der skal tilbydes patienten, og i visse situationer, fx hvor patienten er uafvendelig døende og behandling udsigtsløs, vil det være en lægefaglig beslutning ikke at tilbyde genoplivning ved hjertestop.

I sådanne tilfælde skal lægen informere patienten, drøfte situationen med og inddrage patient og evt. pårørende i beslutningen samt sikre sig, at informationen om sygdommens forløb og prognose er forstået. Dog under hensyntagen til, at patienten har ret til at frabede sig information.

Lægen dokumenterer fravalg af genoplivning under ”Negativt samtykke” i samtykkemodulet i Clinical (der må ikke bruges forkortelser). Yderligere dokumenteres i journalteksten i ”Behandlingsplan”, at genoplivningsforsøg ikke skal iværksættes samt den lægefaglige begrundelse herfor, og endelig dokumenteres i feltet ”Sagt til patienten” hvad patienten/pårørende er informeret om og har tilkendegivet i forbindelse med denne information, samt hvordan man agerer ud fra det.

Den lægefaglige beslutning skal til enhver tid være aktuel, hvilket indebærer, at beslutningen løbende skal revurderes.

 

Referencer

Sundhedsloven, specielt kapitel 5

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130455