Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af patienter i Sengeafsnittet for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme 9 Øst.

 

Formål

At sikre optimale patientforløb (akkrediteringsstandard 2.6.2)

At patienten føler sig velkommen i afsnittet.

Definition af begreber

Elektive patienter: Indkaldte patienter - udskrift kommer fra sekretariat og hænger på whiteboardtavlen – møder direkte i afsnittet.

Subakutte patienter: Patienter som kommer inden for 24 timer – meldes læge eller fra dagafsnit/ambulatorium anden afdeling eller sygehus. Møder direkte i afsnittet.

Akutte patienter: Specialepatienter fra ambulatorium og dagafsnit meldes direkte i afsnittet af læge eller personale fra ambulatorium/dagafsnit og møder direkte i afsnittet

Akutte medicinske patienter og special patienter modtages i ATC hele døgnet og overføres til AMA. Dog overflyttes patienter med cancer og patienter der er tilknyttet TPN-teamet, direkte fra ATC til 9Ø, uanset tidspunkt på døgnet.

Patienter med åben indlæggelse, møder direkte i afsnittet.

PFP sendes senest 48 timer efter indlæggelsen.

 

Beskrivelse

Selve modtagelsen

 

  • • Afhængig af patientens tilstand vises tilrette på stuen, i afsnittet, identificerer patienten, udleveres pjecer og informeres om kontaktpersonordningen, døgnrytme, personalets tavshedspligt.

  • • TOKS patienten ved direkte indlæggelsen.

  • • Ernæringsscreene og tryksår- patienten.

  • • Tilbyde drikke og mad, udlevere evt. hospitalstøj, evt. hjemsendelse med pårørende eller deponering af værdigenstande og medicin.

  • • Sætte navneskilt på sengen, labels på belægningssedlen, informere pårørende om indlæggelse.

  • • Evt. informerer forvagt om patientens ankomst, kode 88 346

  • • Skrive sygeplejeanamnese og udfylde andet relevant i Clinical Suite.

  • • Bestille blodprøver, undersøgelser og kontrollere ordinationerne, når journal er skrevet.