Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kvalitetskontrol og logbøger i Intensiv Afsnit 103

Ansvar1

Beskrivelse1

Logbøger1

Oversigt over afsnit 103 logbøger1

Dokumentation1

Formål2

Definition af begreber2

Referencer2

Ansvar

Afdelingsledelsen er ansvarlig for at tilvejebringe sikre og effektive forhold i afdelingen. Fejl og mangler ved inventar og udstyr m.v. skal omgående meldes via afsnittets udenoms funktion til teknisk afdeling.

Beskrivelse

Afsnit 103 har udarbejdet egne logbøger i form af skemaer (se bilag), men anvender dog også checkskemaer fra KEN Kvalitetssikringskoncept og til registrering af temperatur anvendes Skemaer til registrering og dokumentation

Logbøgerne føres med håndskreven tekst. Udføres af social- og sundhedsassistent og sygeplejerske i Intensivt Afsnit 103. Der kvitteres med dato og initialer.

Logbøger

Der findes således både i opvågningen og intensivt regi logbøger:

 • • Alle procedurebakker vedr. børn og voksne

 • • Diverse apparatur til klinisk brug; fx respiratorer, fiberskoper, skannere, hjertestopudstyr inkl. defibrillator m.m.

 • • Akut børnebord

 • • Udstyr og inventar på de intensive stuer

 • • Udstyr og inventar på opvågningsstuerne

 • • Medicinrum, køkken og øvrige birum

 • • Temperaturmåling i medicinrum og køleskabe

 • • Temperatur på varmeskab

Logbøgerne ligger i Word Format under bilag, så den enkelte logbog kan rettes til og tilpasses. Den nye logbog skal være enslydende med den logbog den erstatter.

Oversigt over afsnit 103 logbøger

Se bilagene.

Dokumentation

Udfyldte logbøger opbevares i en mappe/plastlomme som dokumentation for, at der er foretaget regelmæssige tjek. Logbøgerne gemmes i 2 år og derefter destrueres de.

Formål

 • • At sikre korrekt og regelmæssig kontrol og af rengøring og desinfektion af udstyr og inventar der anvendes i afdelingerne, til dette formål anvendes en logbøger

 • • At sikre høj faglig kvalitet i plejen og omsorgen der kræver, at personalet dokumenterer deres faglige arbejde

 • • At sikre udførelse og dokumentation af kvalitetsovervågning

Definition af begreber

En logbog er en tjekliste der viser der er ført kontrol. En logbog er en systematisk registrering af relevante data. Registreringen kan foretages skriftligt og indeholder de punkter, personalet er ansvarlige for at tjekke på aftalte tidspunkter for at kunne dokumentere, at der er lavet korrekt kontrol af udstyr m.m.

Alle optegnelser skal ledsages af dato (evt. klokkeslæt) og initialer.

Apparatur til klinisk brug ”Medicinsk udstyr”: Tekniske anordninger, der drives af enten strøm eller gas og som af fabrikanten er beregnet til anvendelse på mennesker med henblik på diagnosticering, forebyggelse, overvågning, behandling eller lindring af sygdomme.

Hovedrengøring:

 • • Én gang årligt

 • • Der foretages grundig rengøring af vandrette flader og andet inventar.

Referencer

Dansk Standard, DS 2451-10. Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – Del 10: Krav til rengøring, 2002

Dansk Standard. DS 2451-2. Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – Del 2: Krav til håndhygiejne, 2001