Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling med Tiamin og andre B-vitaminer til patienter med alkoholafhængighedssyndrom

Beskrivelse

Længerevarende overforbrug af alkohol kan forårsage B-avitaminose (hyppigst Tiamin). Ved Tiamin-mangeltilstand er der risiko for udvikling af Wernicke–Korsakoffs syndrom (WK) (konfusion, nystagmus, ataksi, hukommelsespåvirkning, psykose). 10-15 % af alle med kronisk alkoholisme vil med tiden udvikle symptomer på dette syndrom.

Tilstanden har ubehandlet en mortalitet på cirka 20 %.

Det er vigtigt, at behandling påbegyndes før eventuel indgift af intravenøs glukose, idet man ellers risikerer en forværring af de cerebrale symptomer.

Tiaminmangel er fundet hos 30-80 % af alkoholafhængige. Behandlingseffekt på WK, dosering og behandlingsvarighed er dårligt undersøgt (evidensniveau 4).

Andre B-vitaminer

Der er dårlig evidens for effekt af andre B-vitaminer i alkoholbehandlingen (evidensniveau 5).

Da behandlingen er billig og vidtgående atoksisk, og man samtidig ved, at alkoholafhængige mangler vitaminer, gives behandlingen på trods af den manglende dokumenterede kliniske effekt.

Indikation

Gives til alle indlagte patienter med mistænkt eller verificeret alkohol afhængighedssyndrom.

Behandling/dosering

Forebyggelse

Inj. Tiamin 200 mg x 1 i.v. i 7-10 dage. Herefter tablet Tiamin 300 mg x 1.

Inj. B-combin stærk, 2 ml x 1 i.v. i 1 uge. Herefter tablet B-combin stærk x 1.

Dosering ved manifest Wernickes syndrom er væsentlig anderledes

1. døgn: Inj. Tiamin 400 mg x 4 i.v.

2. døgn: Inj. Tiamin 400 mg x 2 i.v.

Herefter inj. Tiamin 200 mg x 1 i.v. 1-2 uger, efterfulgt af tbl. Thiamin 300 mg x 3.

Målgruppe – modtagelse

B-vitaminmangel ved andre tilstande end afhængighedssyndrom falder udenfor denne vejledning.

Referencer

http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/3074

Sundhedsstyrelsen

https://www.sst.dk/da/rationel-farmakoterapi/maanedsbladet/2004/~/media/A0CE54C872D0E36DE7FFF1BC092759BE.ashx