Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut bakteriel artrit

 

Formål

At beskrive behandlingen af akut bakteriel artrit.

 

Beskrivelse

Årlig incidensrate 3 pr. 100.000, hvoraf 2/3 er voksne, især ældre. Hos børn er coxitis simplex et differential-diagnostisk problem.

Undersøgelser

SR, CRP, bloddyrkning.

Røntgen.

Ultralyd (dybtliggende led som hofte- og evt. skulderled).

Ledpunktur, hvis der er tvivl om diagnosen. Ved oplagt purulent artrit skal der skoperes akut og sendes synovialisbiopsi til D+R (ved klinisk oplagt purulent artrit er der negativ dyrkning fra ledvæsken i op mod 20 %).

Undersøge for primære infektionsfoci.

Diagnostisk ledpunktur

Halvdelen af ledvæsken (dog max. 10 ml.) sprøjtes i en aerob bloddyrkningskolbe, resten af ledvæsken til et tørt sterilt glas (gerne Nunc-glas med rødt skruelåg). Kolbe og glas ledsages af hver sin udfyldte rekvisitionsseddel. I Klinisk Mikrobiol. afd. (KMA) åbningstid sendes såvel kolbe som glas straks til KMA, udenfor åbningstiden sendes glasset til køleskab i Informationen, og kolben straks til varmeskab på Klinisk Kemisk Afdeling (beskrivelse gældende for Aalborg). Mikroskopi af ledvæske mhp. påvisning af bakterier har en så lav sensitivitet, at der kun findes indikation for en akut undersøgelse ved den septisk påvirkede pt. i de tilfælde, hvor der er adskillige (6-8) timer til KMA=s normale åbningstid.

Punktur af fod- knæ- og skulderled kan foregå i lokal anæstesi. Drejer det sig om hofteleddet, skal punkturen udføres i fuld anæstesi og gennemlysning. Hos børn anvendes altid fuld anæstesi uanset ledtype. Først når der er udtaget prøvemateriale, kan antibiotikabehandlingen indledes.

Er der overskydende ledvæske skal den sendes til undersøgelse for krystaller (sendes i tørglas til Klin. Kem. Afd. mærket: ”Ledvæske til undersøgelse for krystaller”).

Behandling

Hvorvidt en behandling skal iværksættes hviler alene på det kliniske billede sammenholdt med ledvæskens udseende samt blodprøvesvarerne. Man skal således ikke afvente dyrkningssvar eller evt. akut mikroskopi (sjældent indiceret, se ovenfor). Hvis der er indikation for artroskopi startes antibiotikabehandling først efter biopsitagning!

Antibiotika (ved penicillinallergi)

 

< 1 mdr.:

Gentamicin + Diclocil

(Gentamicin + Cefuroxim)

1 mdr. - 50 år:

Penicillin + Diclocil

(Cefuroxim)

> 50 år:

Gentamicin + Diclocil

(Gentamicin + Cefuroxim)

 

Når dyrknings- og resistensbestemmelse foreligger, ændres til mere specifik antibiotisk behandling.
 

Ved sikker eller sandsynlig purulent artrit, skal der altid suppleres med følgende behandling:

Artroskopisk skylning og debridement – evt. suppleret med synovektomi. Husk de posteriore compartments! Herefter skal der være en tydelig klinisk effekt. Er der ikke det, gentages proceduren. Såfremt tilstanden har stået på i mere end 4 døgn før indlæggelsen er der næsten altid indikation for akut synovektomi. Patienten skal altså ikke gemmes til næste dag!!
 

Hofteled: Altid artrotomi. Bagre adgang. Udskær fenester på 1 x 12 cm. Tilgængeligt synovia receseres. Dybtliggende dræn over fenester. Hoften lejres i let flexion og abduktion. Hos børn anvendes abduktionsskinne for at undgå subluksation.

Efterbehandling

Antibiotika gives intravenøst i ca. 2 uger, herefter peroral behandling i min. 4 uger, vejledt af SR og CRP. Røntgen efter 3 og 6 uger, SR og CRP efter 1 og 2 uger, herefter hver 14. dag.
 

Så snart det er muligt påbegyndes passive bevægeøvelser, til knæled anvendes Kinematic skinne, om nødvendigt anlægges epiduralkateter. Bevægeøvelser bevirker:
 

  1. 1. mindre adhærencedannelse

  2. 2. mindsker pannus og dermed bruskdestruktion

  3. 3. bedrer synovialisdiffusionen
     

Patienterne mobiliseres med støtte til smertegrænsen.

DVT-profylakse efter afdelingens sædvanlige retningslinier.

Ambulante kontroller

6 uger efter indlæggelsen, her kontrolleres SR og CRP, og leddet røntgenfotograferes. Herefter stillingtagen til antibiotika samt belastning. Yderligere kontrol individualiseres.

Differentialdiagnoser

Reaktive artritter, urat-artrit, pyrofosfat-artrit, rheuma-artrit, gonoroisk artrit.

Husk at sende ledvæske til undersøgelse for krystaller, jf. ovennævnte.

 

Referencer

Ingen nævnt.