Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Thorax – obs. fremmedlegeme

 

PA inspiration

Patientplacering:

Patienten står med brystet mod filmen og hagen hvilende mod stativets overkant. Skuldre og albuer presses mod lungestativet. Hænderne udadroteres Bed patienten om max. inspiration.

Centrering:

Midt på columna thoracalis.

Billedkriterier:

Fremstilling af thorax.

Nyttige informationer:

Hvis patienten ikke kan stå. Tages billederne AP siddende.

 

PA eksspiration – obs.pro.fremmedlegeme i luftvejene- tages ALTID hvis fremmedlegemet er ikke synlig på PA og lat.inspirations optagelser

 

Patientplacering:

Patienten står med brystet mod filmen og hagen hvilende mod stativets overkant. Skuldre og albuer presses mod lungestativet. Hænderne udadroteres Bed patienten om max. eksspiration.

Centrering:

Midt på columna thoracalis.

Billedkriterier:

Fremstilling af thorax.

Nyttige informationer:

Hvis patienten ikke kan stå. Tages billederne AP siddende.

LAT

Patientplacering:

Stående med venstre side mod pladen. Armene løftes opad og der tages fat i stativ med et underhåndsgreb. Bed patienten om max. inspiration.

Centrering:

I midtaksillærlinien og lavere end til pa optagelsen.

Billedkriterier:

Fremstilling af thorax.

Nyttige informationer:

Hvis patienten ikke kan stå. Tages billederne LAT siddende

AP siddende

Patientplacering:

Siddende med ryggen mod pladen og armene ud til siden

Centrering:

Midt på sternum.

Billedkriterier:

Fremstilling af thorax.

Nyttige informationer:

Der tages et inspirations og evt eksspirations optagelse.

SID

180

Raster

Grid 180