Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Titel

Ergoterapeutisk intervention til patienter med benamputation

 

Formål

At beskrive den ergoterapeutiske intervention i forbindelse med træning og behandling af patienter, der har fået foretaget en benamputation, med henblik på:

 • • At fremme kvaliteten af den ergoterapeutiske ydelse.

 • • At sikre, at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet og opnår højest mulig funktionsevne i forhold til at mestre sædvanlige aktiviteter og deltagelse i hverdagen.

 • • Den ergoterapeutiske intervention tager udgangspunkt i ”Det gode patientforløb” for den benamputerede patient.

 

Definition af begreber

 • • ADL-træning: Genoptræning af almindelige daglige færdigheder relateret til primær ADL.

 • • Primær- ADL: ADL aktiviteter rettet mod primære funktioner som fx spisning, toiletbesøg, badning og påklædning.

 • • VIPS: Velvære, integritet, profylakse, sikkerhed. Sygejournal der anvendtes på ortopædkirurgisk sengeafsnit O4 på Farsø sygehus.

 • • Tværfaglig konference: Der anvendes et skema på 6. dagen efter OP. Konferencedeltagere er fysioterapeut, ergoterapeut, plejen og lægen.

 • • GOP: Individuelle genoptræningsplan til patienter der har et lægefaglig begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus. Denne udarbejdes af ergoterapeut og/eller fysioterapeut.

 • • Clinical Suite: Sygejournal der anvendes på ortopædkirurgisk sengeafsnit O4 på Farsø sygehus.

Beskrivelse

Når henvisningen er modtaget, tager ergoterapeuten kontakt til patienten.

 • • Dag – 1 Ergoterapeuten optager anamnese om boligforhold og færdighedsniveau før indlæggelsen. Der tages stilling til og findes evt. kørestol samt trykaflastende pude. Der tales om forløbet og der er evt. kontakt til pårørende.

 • • Dag 2 – 4 Ergoterapeuten udleverer måleskema til patienten og/eller dennes pårørende. Patienten vil få udleveret pjecen ”Efter amputation”. Ved mobilisering til kørestol, skal denne og den trykaflastende pude vurderes og indstilles. Hvis der er behov for hjælpemidler til brug under indlæggelsen finder ergoterapeuten disse.

 • • Ergoterapeuten skal evt. kontakte den kommunale ergoterapeut.

 • • Dag 5 Måleskemaet skal gerne komme retur fra patientens pårørende. Ergoterapeuten giver information om det videre forløb.

 • • Dag 6 Der afholdes en tværfaglig konference, hvor følgende drøftes: patientens ressourcer, brug af silikonemanchet, foreløbig plan for behandling, pleje og optræning samt plan for hjemmebesøg.

Ergoterapeuten giver information om det videre forløb og der følges op på effekten af den trykaflastende pude, er den indstillet korrekt, er der rødme.

 

 • • Dag 7 -14 Ergoterapeuten træner bad og påklædning med patienten. Ergoterapeuten skal fortsætte med at informere om forløbet og observere patientens psyke. Ligeledes er der fortsat kontakt til patientens pårørende.

Inden der afholdes 2. tværfaglige konference samt hjemmebesøg skal der ske en afprøvning af patientens færdigheder, herunder træner ergoterapeuten med patienten i at håndtere kørestol.

 

 • • Dag 15-21 Ergoterapeuten fortsætter med at træne bad og påklædning med patienten. Der kan eventuelt også laves køkkentræning og arbejdsstol skal afprøves.

Der foretages eventuelt hjemmebesøg med deltagelse af patienten og dennes pårørende, den sagsbehandlende ergoterapeut og ergoterapeuten på sygehuset. Her vurderes behovet for boligændringer og varige hjælpemidler.

Ergoterapeuten skal fortsætte med at informere om forløbet og observere patientens psyke. Ligeledes er der fortsat kontakt til patientens pårørende.

Hvis patientens situation tilsiger det, skal der afholdes en ny tværfaglig konference.

 

Den ergoterapeutiske intervention dokumenteres i Clinical Suite og SKS koder registreres på behandlingskort.

 

 

Referencer