Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation af glioblastoma multiforme (astrocytom grad IV)

 

Formål

Beskriver visitation af patienter med:

  • • Glioblastom (astrocytom grad IV)

som henvises til post-operativ strålebehandling, alternativ strålebehandling uden forudgående kirurgi

 

Henvisning omfatter

Journalkopi

Ja, aktuelle forløb

Mikroskopisvar

Ja, biopsi fra tumor, IDH 1, MGMT STATUS, ATRX

Billeddiagnostik

Ja (præop. MR-skanning samt postoperativ MR-skanning indenfor 48 h)

Rtg. billeder vedlagt

Nej (se Easy Viz)

Laboratorieundersøgelser

Nej

 

Undersøgelsesprogram før henvisning

Kliniske undersøgelser og evt. operation

Almen klinisk undersøgelse. Operation/biopsi. Postoperativ status

Billeddiagnostik

Præop. MR-skanning af cerebrum samt postoperativ MRT indenfor 48 h

Laboratorieprøver o.a.

Nej.

 

Undersøgelsesprogram bestilles ved visitation

Præparatrevision

Nej

Billeddiagnostik

Nej

Klin. fys. undersøgelser

Nej

Laboratorieundersøgelser

Nej

Særlige klin. undersøgelser

Nej

 

Visitationsresume
Omfatter

  • • Henvisende læge, afdeling og henvisningsårsag

  • • Betydende tidligere sygdomme

  • • Resultat af billeddiagnostiske undersøgelser

  • • Dato og resultat af operation/biopsi histologisk og klinisk

  • • Sagt til patienten

  • • Konklusion og behandlingsplan

 

Standardbehandling

Strålebehandling

Performancestatus ≤ 2

Planlægning

3D-konform med MR-fusion (postop T1 (evt. FLAIR)
+ GADO samt T2/flair) Terapiskanning med i.v. kontrast.
Kranie rygleje.

Targetdefinition.

 

GTV:
Kontrastopladende tumor på T1 vægtede MR-scanning eller CT-scanning plus resektionskavitet.

 

NB Hyperintensitet på T2/FLAIR defineres kun for patienter med sekundært glioblastom (GBM med IDH mutation).

 

CTV:
Omfatter GTV med en koncentrisk margin, der som udgangspunkt er 20 mm i alle retninger. CTV krydser over midtlinjen kun ved direkte tumorindvækst eller involvering af midtlinjestrukturer, f.eks. corpus callosium. CTV margin reduceres ved anatomisk barriere som f.eks. knogle (på knoglevindue), tentorium cerebelli, falx, det optiske apparat/chiasma og hjernestamme – under forudsætning, at der ikke er direkte tumorinvolvering.

 

PTV:
Indeholder CTV med den specifikke set-up margin (SM), som kan variere med feltlokalisation, patientfiksation og anvendelse af billedvejledt korrektion. SM er typisk 2-5 mm. Det anbefales, at de enkelte afdelinger skaffer specifikke data for deres respektive SM. PTV kan deles i subPTV’er, feks. mod overflade eller overlap med OAR eller PRV.

 

Doseringsoplæg til CTV

Total dosis: 59,4-60 Gy

Dosis pr. fraktion: 1,8-2 Gy

Fraktionering: 30-33 fraktioner, 5 fraktioner om ugen incl. konkomitant Temozolomid 75 mg/m2 dag 1-42

 

For patienter med dårlig prognose, oftest med høj alder (over 70 år) og/eller med svækket almentilstand (PS=2), kan der overvejes hypofraktioneret konform strålebehandling 34 Gy givet over 10 fraktioner, 5 fraktioner om ugen. CTV margin reduceres til 1 cm.

Konkomitant behandling med Temozolomid 75 mg/m2 kan overvejes i 12 dage samt evt. efterfølgende adjuverende 6 serier Temodal.

Hvis MGMT met og dårlig almenstiland kan Temozolomid 200 mg/m2 dag 1-5 hver 4. uge overvejes.

 

 

Protokol

Første besøg

Indlæggelse

Nej

Ambulant undersøgelse

CNS Senior

 

Bestilling af behandling
Henvisning til stråleterapi afsendes ved visitation
Henvisning til MR-fusion afsendes ved visitation

Særlige bemærkninger
Ved progression efter strålebehandling kan tilbydes kemoterapi
1. linje Temozolomid, hvis recidiv efter 6 mdr. ellers
2. linje Irinotecan/Bevazicumab eller Lomustine/Bevazicumab

 

Follow up
Første ambulante besøg en måned efter afsluttet kemoterapi forudgået af MR.