Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cytomegalovirus (cmv) og graviditet

 

Førstegangsinfektionen (= primærinfektionen) efterfølges af en asymptomatisk ikke-virusproduktiv fase (= latent infektion). Infektionen kan senere, fx i forbindelse med immunsuppression, gå i gang igen som reaktiveret infektion (= sekundær infektion).

 

Udbredelse
CMV-infektion er udbredt. Ved 20 og 60 års alderen er henholdsvis 40 og 80 % seropositive.
Kongenit infektion ses hos 0,4 % af nyfødte. Der fødes skønsmæssigt ca. 10 børn årligt med svær CMV-sygdom.

Smitteveje
Tæt, direkte kontakt med friske sekreter.
Transplacentær smitte.
Virus kan kun overleve kort tid udenfor kroppen og ødelægges let af sæbe- og rengøringsmidler.

Symptomer
Hovedparten af CMV-infektioner er asymptomatiske.
Symptomgivende CMV-infektion ses først og fremmest ved kongenit infektion og hos immunsupprimerede.

Kongenit CMV-sygdom

 • • 

Præmaturitet

 • • 

Lav fødselsvægt

 • • 

Icterus

 • • 

Hepatosplenomegali

 • • 

Thrombocytopeni

 • • 

RDS

 • • 

Kramper

 • • 

Chorioretinitis

 • • 

Opticusatrofi

 • • 

Mikrocefali

 • • 

Neuromuskulære defekter

 • • 

Hørenedsættelse/døvhed

 • • 

Kongenit CMV kan også vise sig ved mere begrænsede sygdomsbilleder

 

eller være asymptomatisk.


Diagnostik

1.

Påvisning af antistoffer:

 

-

IgM-antistoffer - Er ofte falsk positiv hos gravide. Krydsreaktion med herpes og Epstein-Barr

 

-

IgG-antistoffer. Signifikant titerstigning: Til det 3-4 dobbelte.

2.

Aktuel eller nylig infektion:

 

-

IgM og evt. IgG-antitoffer påvises.

3.

Tidligere infektion:

 

-

Ved sekundær infektion kan diagnosen stilles ved signifikant stigning i IgG-titer

4.

Virusdyrkning:

 

-

Kun hos nyfødte

 

Virus påvist ved dyrkning sammen med CMV-DNA og CMV-IgM i barnets blod tyder på kongenit infektion. CMV-DNA og CMV-IgM kan påvises i navlesnorsblod.


Risiko for moderen

Beskeden.

Barsel, hvis moderen er inficeret

Ingen specielle forholdsregler med hensyn til isolation eller lignende.

Risiko for barnet
Størst ved maternel primær infektion. Omkring halvdelen af disse graviditeter resulterer i kongenit CMV-infektion, hvoraf halvdelen har CMV-sygdom.
Svær fosterskade ses hos mindre end 5 % af disse.
Risiko ved sekundær infektion hos moderen (dvs. infektion hos immune gravide) er væsentlige mindre.
Erhvervet infektion ved eller umiddelbart efter fødslen er ufarlig.

Profylakse

 • • 

Arbejdsanamnese hos den gravide mhp. identifikation af de få, der bør omplaceres/fraværsmeldes.
Ansatte udenfor sygehusene, der passer børn under 1 år med kongenit CMV-sygdom (=symptomgivende infektion) bør omplaceres/fraværsmeldes hele graviditeten uanset antistofstatus.
For arbejde med andre patienter med CMV-infektion gælder kun overholdelse af sædvanlige hygiejneregler. Omplacering/fraværsmelding ikke nødvendig.
Ansatte på sygehusene fraværsmeldes ikke.
Overholdelse af sædvanlig sygehushygiejne anses for tilstrækkelig.

 • • 

God håndhygiejne og undgåelse af mundkontakt hindrer spredning.

 • • 

Der er ikke indikation for at undersøge immunstatus rutinemæssigt.

 • • 

Vaccination ikke mulig.