Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralyd – Galdeblæredrænage

 

Indikation:

Akut cholecystitis med vægfortykket, dilateret galdeblære, hvor patienten ikke vurderes som værende kandidat til kirurgisk behandling.

 

Forberedelse:

Faste i 4 timer - Må drikke vand indtil 2 timer før undersøgelsen

Der skal foreligge blødningsparametre, og disse skal være ”i niveau” som ved histologisk biopsi. I henhold til skema: Forberedelse til UL og intervention

 

Hvis patienten er septisk eller i øvrigt meget alment medtaget, kan der være behov for narkoseberedskab. Vær opmærksom på, at indgrebet indebærer risiko for cholascos, hvor patienten vil få akutte stærke smerter og evt. gå i shock. Henvisende læge skal orienteres om denne mulige komplikation, idet den kan kræve akut operation.

 

Udførelse:

Patienten ligger på undersøgelseslejet.

Ultrasonisk findes den bedste adgangsvej. Ofte vil en inflammeret galdeblære adherere på peritoneum, og i disse tilfælde punkteres den direkte. I andre tilfælde er eneste adgangsvej transhepatisk, pas på ikke at anlægge drænet tæt på leverkanten, idet dette medfører risiko for udrift i leveren. Med color-doppler sikrer man sig, at der ikke er store kar svarende til punkturlinien.

Lokalbedøvelse anlægges ultralydvejledt med styr.

Der skal anvendes et trådfixeret 6 eller 7 F Skater eller Navarre-kateter, og drænet anlægges ultralydvejledt med styr. For at minimere risikoen for cholascos anvendes one-step teknik. Drænkrøllen placeres så centralt i galdeblærens lumen som muligt for at minimere risikoen for at den ”smutter ud”.

Det anbragte dræn trådfixeres og tilsluttes 3-vejshane og pose. En prøve udtages i spidsglas til dyrkning og resistensundersøgelse og medsendes til afdelingen, der sørger for forsendelse og udfyldelse af rekvisition.

Galdeblæren tømmes ved forsigtig aspiration, og hvis indholdet er tyktflydende pus, kan der skylles forsigtigt med sterilt saltvand, med et volumen der er mindre end det udhentede pus.

Kateteret fikseres med plaster (drain-fix) på huden.

Af beskrivelsen skal fremgå, hvilket kateter der er anvendt, hvor meget væske der er udtømt, og hvorvidt der skal skylles på drænet.

 

Der skal som minimum foreligge billeddokumentation i PACS for alle patologiske fund.