Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diagnostisk ledpunktur obs arthritis urica – henvist fra primærsektoren

Et-leds punktur på patienter, akut henvist fra egen læge på mistanke om arthritis urica.

NB: HUSK AT BEDE EGEN LÆGE SENDE HENVISNING OVER EDIFACT VED TELEFONISK KONTAKT

Målgruppe

Patienter med formodet eller diagnosticeret arthritis urica (arthritis urica), hvor egen læge ønsker diagnostisk punktur eller enkelt steroidinjektion (ved behandlingsrefraktær arthritis urica).

OBS undgå patienter med septisk artrit (skal henvises til ortopædkirurgisk regi).

Diagnostiske og terapeutiske krav

Kontraindikationer:

  1. 1.1. infektion

  2. 1.2. blødningsrisiko

 • hæmorhagisk diatese

AK behandling: Se PRI dokument ”Blodfortyndende behandling ved ledpunktur”

Indikation:

Henvendelse fra egen læge, hvor det vurderes, at patienten kan håndteres og konsulteres vha. afkrydsningsskema (se vedhæftede) og afsluttes uden videre opfølgning. Sekretæren i ambulatoriet sender efter konsultationen afkrydsningsskemaet til egen læge. Egen læge sætter selv patienten i behandling og varetager kontrol efter modtagelse af afkrydsningsskema.

Retningslinjer for vagthavende

Egen læge kontakter vagthavende (indtil kl. 15.00), der vurderer indikation og kontraindikationer.

Vagthavende beder egen læge om at sende en henvisning indeholdende information om indikation og kontraindikationer. Vagthavende noterer patientens cpr-nummer og telefonnummer og kontakter sekretærerne i ambulatoriet, der finder den første ledige punkturtid (servicemål er 1-2 hverdage). Sekretæren i ambulatoriet meddeler patienten tiden telefonisk.

Retningslinjer for læge i Et-ledsambulatoriet

 1. 1. Indikationer og kontraindikationer overvejes

 2. 2. Der foretages diagnostisk ledpunktur med efterfølgende mikroskopi. Evt. ledinjektion tilbydes. Forsendelse eller procedure som nævnt i ledpunkturinstruks.

 3. 3. Afkrydsningsskema udfyldes

 4. 4. Patienten afsluttes

 • Ingen mistanke om a. urica patienten returnerer til egen læge mhp. videre udredning.

 • Hvis der alligevel viser sig at være mistanke om septisk artrit, henvises patienten til O-regi (O mellemvagt: 88 482)

  ikke nødvendigt at udfylde skema.