Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antidotbehandling i Region Nordjylland

Formål

At sikre behandling med de(n) rette antidot(er) samt sikre kendskab til hvor konkrete antidoter fysisk befinder sig.

Indledning

En ekspertgruppe har gennemgået og ensrettet Regionernes antidotberedskaber. Samtidigt er der udarbejdet behandlingsvejledninger for alle de valgte antidoter. Ved valget af lægemidlerne er der taget hensyn til evidens for effekt og behandlingstradition. Sjældent brugte antidoter er med henblik på størst mulig omkostningseffektivitet placeret på 2 speciallagre i landet. Samtidigt giver en centrale database hos Giftlinjen, Bispebjerg Hospital mulighed for at bruge antidoter på tværs af regioner og sygehuse, idet antidoter på tværs af sygehusene kan fungere som et ekstra lager.

Antidotlagre

Vil fremover være opdelt i fire niveauer:

Driftslager

Forefindes på alle modtage-afdelinger i Region Nordjylland.

Alle præparaterne er en del af den daglige drift. De angivne mængder er en minimumsbeholdning, der altid skal være til stede. De enkelte afdelinger er selv forpligtigede til at dimensionere lagerholdet herudover i forhold til det forbrug, de har i hverdagen.

Basislager

Forefindes på alle modtage-afdelinger i landet og består af antidoter til behandling af forgiftninger, som forekommer hyppigt og/eller kræver omgående behandling (overvejende kategori A antidoter). Lagerholdet er dimensioneret til umiddelbar behandling af 2 patienter.

Den ledende overlæge på nævnte afdelinger er ansvarlig for indhentning af de nødvendige tilladelser fra Lægemiddelstyrelsen til at rekvirere og anvende ikke-registrerede lægemidler.

Supplerings-/Beredskabslagre

Forefindes på alle de største skadestuer i landet (i RN i Aalborg).

Suppleringslager til brug ved ulykker eller andre begivenheder med mange tilskadekomne placeret på den største skadestue i den enkelte region.

Speciallager

Sjældent anvendte og/eller særligt kostbare antidoter ligger i speciallagre på Rigshospitalets Traumecenter og Århus Sygehus, Skadestuen.

Ved behov rekvireres de særlige antidoter herfra ved telefonisk henvendelse til Sygehusapoteket. I dagtimerne (8-15) via tlf. 97 66 57 97 og uden for normal åbningstid til vagten via Informationen, Aalborg Universitetshospital Syd på tlf. 97 66 00 00. Sygehusapoteket sørger for levering.

Specielt for Region Nordjylland

RN har valgt at have lokalt lagerhold af Hugormegift antiserum ud fra en vurdering af regionens hidtidige forbrugsmønster og adskiller sig dermed på dette punkt fra de nationale anbefalinger. Hugormegift antiserum forefindes således tre steder i regionen: På skadestuerne i Thisted, Hjørring og Aalborg.

Behandlingsvejledninger

Er samlet i en opdateret elektronisk udgave af ”Antidot håndbogen”, der vedligeholdes af en redaktionsgruppe For læger (bispebjerghospital.dk)

Information om lagrene

Oversigt over placering af basislagre og speciallagre findes på Giftlinjen (tlf.82 12 12 12), Bispebjerg Hospital samt på regionernes Sygehusapoteker, se referencer.

Henvendelse kan rettes hertil, hvis der lokalt ønskes oplysning om hvorfra en antidot kan rekvireres.

Referencer

Oversigt over lagerbeholdninger i Region Nordjylland findes i PRI-dokument: Rekvirering af antidoter Rekvirering af antidoter (rn.dk), liste over antidoterne findes i bilaget ”Antidotoversigt”

– OBS! Du skal være logget på PRI for at få adgang til dokumentet, klik på Billede 1i øverste højre hjørne.

 

Behandlingsvejledninger For læger (bispebjerghospital.dk)