Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Erektile dysfunktioner og fysioterapi

 

Beskrivelse

Før patientkontakt

Patienten henvises fra urologisk ambulatorium til fysioterapi med diagnoser som eksempelvis LUTS og erektil dysfunktion via EPJ eller ved henvisning fra andre sygehuse. I ambulatoriet informeres patienten om formål og indhold af den fysioterapeutiske undersøgelse.

Patienten indkaldes snarest muligt til undersøgelse og træningsinstruktion hos fysioterapeut med særlig kompetence indenfor dette område. Sammen med indkaldelsen vedlægges skriftligt informationsmateriale om den fysioterapeutiske undersøgelse: Bækkenbundstræning for mænd, En patientvejledning. (Bilag 1)

Fysioterapeuten orienterer sig i journalen med særlig fokus på henvisningsårsagen, problemets omfang og eventuel tidligere træning og behandling. Desuden orienterer fysioterapeuten sig om øvrige diagnoser, der kan påvirke træningen eksempelvis Diabetes Mellitus, neurologiske sygdomme, operative indgreb i nedre abdomen/bækken/ryg eller medicinforbrug.

 

Fysioterapeutisk undersøgelse og træningsinstruktion

Ved det første møde med patienten sikrer fysioterapeuten sig, at patienten er informeret mundtligt og skriftligt om den forestående undersøgelse og behandling/træningsinstruktion og er indforstået med dette.

Her er det også vigtigt at klarlægge, hvilke forventninger patienten har til træningen.

Undersøgelse

 • • Anamneseoptagelse ud fra allerede kendte journaloplysninger

 • • Udfyldelse af relevant spørgeskema eksempelvis DAN-PSS (Bilag 2) eller PGI-S (Bilag 3) afhængig af, hvad der i forvejen er udført i ambulatoriet

 • • Undersøgelse af bækkenbundsfunktionen

 • • Inspektion af scrotumløft og penisretraktion

 • • Test af refleksbue og sensibilitet perianalt

 • • Palpation af tonus og styrke i m. sphincter externus

 • • Palpation af styrke i m. puborectalis

 • • Test af udholdenhed i m. puborectalis

 • • Test af evne til at kontrahere bækkenbunden under host (funktionelt brug af musklen)

 • • Ved behov kan muskelfunktionen testes ved hjælp af bio-feed back.

Konklusion

Undersøgelsesresultatet sammenfattes på et dertil udarbejdet undersøgelsesskema: Undersøgelsesskema til test af mandens bækkenbund (Bilag 4)

Fysioterapeutisk intervention

Ved første besøg

Patienten orienteres om bækkenbundens indflydelse på erektionen

Patienten instrueres i øvelser ud fra pjece fra Astellas: ”Blære- og bækkenbundstræning til mænd”.

Træningen vil bestå af:

 • • Venepumpeøvelser

 • • Daglig styrketræning i forskellige udgangsstillinger

 • • Funktionel træning

 • • Progredierende bækkenbundstræning

Patientens og terapeutens forventninger til træningsindsats/-effekt afstemmes

 

Konklusion

Ud fra undersøgelsen og træningsinstruktionen vurderes det, om patienten skal have en opfølgende undersøgelse og instruktion i fysioterapien, eller om dette kan ske telefonisk.

 

Opfølgning af den fysioterapeutiske undersøgelse og træningsinstruktion

Ved første undersøgelse vurderes, hvorvidt patienten

 • • uden videre kan følge træningsinstruktionen eller

 • • om han har vanskeligheder ved at følge træningsinstruktionen

 

Hvor træningsinstruktionen umiddelbart kan følges

Der aftales opfølgende konsultation efter 4-5 ugers træning

Fysioterapeuten vurderer, om denne opfølgning skal være telefonisk eller ved fremmøde

 

Hvor patienten har vanskeligheder ved at følge træningsinstruktionen

Der aftales en ny tid til yderligere instruktion og træning i fysioterapien ca. 14 dage senere. Der kan eventuelt anvendes bio-feed back.

 

Den/de opfølgende undersøgelser

Tager udgangspunkt i de forudgående undersøgelser/træningsinstruktioner, men disse vil indeholde spørgsmål om

 • • Hvordan det er gået med træningen og patientens forståelse for denne

 • • Hvordan patientens symptomer er i forhold til sidste konsultation

 • • Vejledning i den fortsatte træning

 • • Undersøgelse af bækkenbundsfunktionen efter skema (ved fremmøde)

Antal og type af opfølgende konsultationer vil bero på en individuel vurdering foretaget af fysioterapeuten.

 

Afsluttende fysioterapeutisk undersøgelse

 • • Aktuelle symptomer i forhold til ved træningsstart

 • • Undersøgelse af bækkenbundsfunktionen efter skema

 • • Eventuelt udfyldelse af PGI-I og PGI-S skalaer (Bilag 3)

 • • Udfyldelse af DAN-PSS skema om seksuelfunktionen (Bilag 2)

 • • Træningsinstruktion fremover

 

Tværfaglig samarbejde

Behandlingsforløbet foregår i tæt samarbejde med læger og sygeplejersker i urologisk ambulatorium i Sygehus Thy Mors. Det er vigtigt, at samarbejdsparterne kan udveksle journaloplysninger, undersøgelsesfund og interventioner.

Der vil altid være mulighed for telefonisk kontakt parterne imellem ved behov.

 

Dokumentation

Undersøgelsesfund og træningsinstruktion dokumenteres under fysioterapeutisk handling og fysioterapeutisk status.

 

SKS-registrering

ZZ5049: Fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse

BVD: Generelle pædagogiske interventioner

BLNJ: Apparturbehandling af lidelser i bevægeapparatet

BJFA: Inkontinensbehandling

BVA: Kommunikation (benyttes også ved telefonkonsultation)

 

Formål

Beskrive den fysioterapeutiske intervention til mænd med erektile dysfunktioner

 

Definition af begreber

Biofeedback-apparat: Apparat der giver visuel og auditiv feedback til patienten om kontraktion af bækkenbunden.

DAN-PSS: Dansk Prostata Symptom Scoringsskema: spørgeskema der giver et mål for problemer fra urinvejene og seksualfunktionen (Bilag 2)

EPJ: Elektronisk Patient Journal

Erektile dysfunktioner: mandens manglende evne til at opnå og/eller bevare rejsning

LUTS: lower urinary tract symptoms – symptomer fra de nedre urinveje

PAS: Patient Administrativ System

PGI-I Scale: Patient Global Impression of Improvement: Patientens overordnede indtryk af forbedring (PGI-I) skala (Bilag 3)

PGI-S Scale: Patient Global Impression of Severity Scale: Patientens overordnede indtryk af sværhedsgrad. (Bilag 3)

 

Referencer

Dorey, Grace: Pelvic Floor Exercises for Erectile Dysfunction. WHUUR Publishers. 2004