Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fleksible endoskoper 8.11

Indholdsfortegnelse

Generelt2

Oversigtsskema ift. genbehandling af de enkelte endoskoptyper inddelt efter endoskopkontakt2

Forholdsregler for de enkelte endoskoptyper3

1. Fleksible laryngoskoper og nasopharyngoskoper uden kanaler3

2. Fleksible laryngoskoper, nasopharyngoskoper med kanaler og intubationsskoper4

3. Gastroskoper, sigmoideo- og koloskoper (anvendt til ikke-invasiv øvre og nedre endoskopi)5

4. Fleksible endoskoper anvendt til risikoprocedurer (invasive procedurer) i mave-tarmkanal/galdeveje/pancreas6

5. Fleksible cystoskoper og ureteroskoper7

6. Fleksible endoskoper anvendt i sterile hulrum under invasiv endoskopi8

Genbehandling af fleksible endoskoper – generel fremgangsmåde9

Værnemidler9

Før endoskopi9

Tilbehør9

Efter endoskopi9

Forrengøring på endoskopistuen9

Manuel rengøring i skyllerummet9

Maskinel desinfektion i endoskopvaskemaskinen10

Håndtering af rensebørster, vandflasker, slanger og ventiler10

Ren håndtering10

Aseptisk håndtering10

Eksempel på aseptisk håndtering når endoskopet tages fra et TOS11

Opbevaring11

Almindelig ventileret skab med ventilationshuller:11

TOS11

TOS med forprogram til tørring af kanaler:11

TOS uden forprogram11

Holdbarhed11

Sterilisation12

Ekstraordinær procedure12

Kvalitetssikring af genbehandlingen12

Instruktion og oplæring12

Logbøger12

Mikrobiologisk kontrol af fleksible endoskoper og endoskopvaskemaskine13

Prøvetagningshyppighed for endoskoper13

Prøvetagning fra de enkelte endoskoptyper13

Rekvirering, mærkning, opbevaring og forsendelse af prøverne13

Kontrolprøver fra endoskopvaskemaskinens slutskyllevand14

Tolkning af prøvesvar14

Skylleprøver14

Podning fra endoskoper14

Tolkning af svar på podninger15

Infektionshygiejniske krav til indkøb af nye endoskopvaskemaskiner og TOS15

Krav til opbevaringsskabe15

Kombinerede tørre-opbevaringsskabe15

Almindelige ventilerede opbevaringsskabe med ventilationshuller15

Krav til endoskopvaskemaskine i forhold til 3-døgns regel16

Manuel lækagetest16

Detergent16

Skyllesystemer som kan anvendes i forbindelse med den manuelle rengøring16

Indretning af faciliteter til rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper17

Formål17

Målgruppe17

Referencer17

 

Generelt

Fleksible endoskoper er med deres lange, tynde kanaler vanskelige af rengøre. Det skal sikres, at alle endoskopets kanaler kan rengøres og desinficeres. De fleste fleksible endoskoper er fremstillet af en kombination af flere typer materialer. Temperatur over 60°C påvirker materialerne på forskellig vis, hvilket vanskeliggør sterilisation ved dampautoklavering. Fleksible endoskoper må i stedet genbehandles med en sammensat rengørings- og desinfektionsprocedure, hvor selv små afvigelser fra retningslinjen kan medføre svigt af den samlede procedure.

Det er meget vigtigt at være opmærksom på tidsgrænser for genbehandling, om håndteringen af endoskopet skal være ren eller aseptisk, og om tilbehøret skal være rent eller sterilt.

 

Oversigtsskema ift. genbehandling af de enkelte endoskoptyper inddelt efter endoskopkontakt

Endoskop-kontakt

Udstyrets klassifikation

Eksempler

Genbehandling

Ikke sterile slimhinder

Semikritisk

Laryngo- og nasophryngoskoper uden kanaler

 

Med CE-mærket og FDA-godkendt overtræk

Rengøres og desinficeres med et desinfektionsmiddel med medium antimikrobiel effekt, f.eks. sterilfiltreret alkohol (70-85% v/v) umiddelbart efter brug.

Maskinel desinfektion efter dagens program anbefales

 

Uden overtræk

Rengøres og desinficeres i endoskopopvaskemaskine eller med desinfektionsmiddel med maksimal antimikrobiel effekt

 

Håndteres rent

Ikke sterile slimhinder

Semikritisk

Laryngo- og nasopharyngoskoper med kanaler

Intubationsskoper

Gastro- og koloskoper

Rengøres og desinficeres altid i endoskopvaske-maskine tilkoblet dertil egnede studser. Dette svarer til desinfektion med maksimal antimikrobiel effekt

 

Håndteres rent

Ikke sterile slimhinder

Semikritisk med kritisk delprocedure

Endoskoper til:

• ERCP

• PEG/PEJ

• EUS-FNA

 

Rengøres og desinficeres altid i endoskopvaske-maskine tilkoblet dertil egnede studser. Dette svarer til desinfektion med maksimal antimikrobiel effekt

 

Håndteres rent

Sterile hulrum eller sterilt væv

Kritisk

• Bronkoskoper

• EBUS

• Cystoskoper

• Ureteroskoper

 

Hvis endoskoperne tåler det, bør de efterfølgende steriliseres

 

Rengøres og desinficeres altid i endoskopvaske-maskine tilkoblet dertil egnede studser. Dette svarer til desinfektion med maksimal antimikrobiel effekt

 

Håndteres aseptisk

 

 

• NOTES

Rengøring, desinfektion og sterilisation eller brug af sterile godkendte overtræk

ERCP: Endoskopisk retrograd cholangio-pankreatikoskopi; PEG/PEJ: Perkutan endoskopisk gastro-/jejunostomi; EUS-FNA: Endoskopisk ultralyd med finnålsaspiration. NOTES: Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery. EBUS: Endobronchial Ultrasound.

 

Forholdsregler for de enkelte endoskoptyper

 

1. Fleksible laryngoskoper og nasopharyngoskoper uden kanaler

Proceduren er semikritisk, se Oversigtsskema og håndteres rent, se Ren og aseptisk håndtering.

 

Før endoskopi

Endoskopet kan anvendes umiddelbart, hvis det har:

 • • Gennemgået forrengøring (på endoskopistuen), er rengjort, desinficeret og er tørt

 • • Været opbevaret i et kombineret tørre-opbevaringsskab (maksimalt 7 døgn)

 • • Været opbevaret i et almindeligt ventileret opbevaringsskab i maksimalt 3 døgn.

 

Efter endoskopi

Forrengøring på endoskopistuen

 • • Umiddelbart efter endoskopien aftørres overfladen af endoskopet med rengøringsklud

 

Manuel rengøring i skyllerummet

 • • Endoskopet nedsænkes i frisktappet vand med egnet detergent, se Detergent og overfladen afvaskes. Alternativt kan der rengøres med engangsklud tilsat egnet detergent

 • • Endoskopets overflade skylles i frisktappet vand (medmindre endoskopvaskemaskinen starter med et skylleprogram)

 • • Vandet i rengøringskarret skiftes mellem hver endoskoprengøring, og karret rengøres med vand og sæbe.

 

Desinfektion

Maskinel desinfektion foretrækkes.

 • • Alternativt foretages manuel desinfektion med et egnet desinfektionsmiddel med maksimal antimikrobiel effekt.

 • • Desinfektionsmidlet skal være vurderet egnet af Statens Serum Institut og godkendt af endoskopproducenten.

 

Sterilt overtræk

 • • Overtrækket skal være sterilt, CE-mærket og FDA-godkendt

 • • Anvendes overtræk kan desinfektion foregå med sterilfiltreret alkohol (70-85% v/v) forudgået af rengøring.

 • • Efter dagens sidste endoskopi anbefales en maskinel rengøring/desinfektion, alternativt manuel rengøring efterfulgt af desinfektion med et desinfektionsmiddel med maksimal antimikrobiel effekt.

  • •   Desinfektionsmidlet skal være vurderet egnet af Statens Serum Institut og godkendt af endoskopproducenten.

 

Opbevaring

Opbevaring

 

Holdbarhed

 • • Almindeligt ventileret opbevaringsskab anbringes endoskopet lodret eller vandret. Kan anvendes maksimalt i 3 døgn efter genbehandling

 • • I kombineret tørre-opbevaringsskab (TOS) kan endoskopet opbevares iht. producentens anvisninger, dog maksimalt i 7 døgn.

 

2. Fleksible laryngoskoper, nasopharyngoskoper med kanaler og intubationsskoper

Proceduren er semikritisk, se Oversigtsskema og håndteres rent, se Ren og aseptisk håndtering.

 

Tilbehør

 • • Ventiler og tilbehør skal være rent dvs. rengjort og desinficeret mellem hver patient

 • • Hvis der udføres f.eks. biopsier, skal tilbehøret være sterilt

 • • Hvis endoskopet er steriliseret, skal tilbehøret være sterilt

 

Før endoskopi

Endoskopet kan anvendes umiddelbart, hvis det:

 • • Har været opbevaret lodret i et almindeligt ventileret opbevaringsskab og er rengjort, desinficeret og tørret inden for 6 timer.

  • • Tiden kan forlænges til 3 døgn hvis endoskopmaskinen opfylder kravene til dette, se 3 døgnsregel

 • • Tages direkte fra endoskopvaskemaskinen efter endt genbehandling og er tørt

 • • Har været opbevaret i et TOS i maksimalt 7 døgn

 • • Er steriliseret.

 

Efter endoskopi

Forrengøring på endoskopistuen

Manuel rengøring i skyllerummet

Maskinel desinfektion i endoskop vaskemaskinen

 

Opbevaring

Opbevaring

 

Rensebørster, vandflasker, slanger, ventiler

Rensebørster, vandflasker, slanger, ventiler

 

Sterilisation

Sterilisation

 

Holdbarhed

 • • Almindeligt ventileret opbevaringsskab anbringes endoskopet lodret. Kan anvendes i maksimalt 3 døgn efter genbehandling

 • • I TOS kan endoskopet opbevares iht. producentens anvisninger, dog maksimalt i 7 døgn.

 

3. Gastroskoper, sigmoideo- og koloskoper (anvendt til ikke-invasiv øvre og nedre endoskopi)

Proceduren er semikritisk, se Oversigtsskema og håndteres rent, se Ren og aseptisk håndtering.

 

Tilbehør

 • • Ventiler skal være rene dvs. rengjorte og desinficerede mellem hver patient

 • • Andet tilbehør skal være sterilt

 • • Steril vandflaske med sterilt vand kan anvendes gennem hele dagsprogrammet, men må ikke genopfyldes i løbet af dagen

  • • Eventuelt anvendes steril engangsvandflaske.

  • • En undtagelse fra denne anbefaling er anvendelse af supplerende skyllesystem med irrigationspumpe

 

Supplerende skyllesystem med irrigationspumpe anvendt under endoskopi

Flaske med sterilt vand, irrigationspumpe og endoskop forbindes til skylleslange

 • • For endoskoper med ekstra skyllekanal:

  • • Der indsættes en tilbageløbsstopventil imellem endoskop og skylleslange som monteres direkte på skyllekanalen (på connectorstikket eller endoskophåndtaget) og skiftes mellem hver patient

  • • Skylleslangen kan eventuelt anvendes en hel arbejdsdag. Hvis slangerne forurenes i forbindelse med undersøgelsen, skal slangerne skiftes

 

 • • For endoskoper uden ekstra skyllekanal:

  • • Der indsættes en éngangsskylleprop med slangestykke imellem endoskop og skylleslange

  • • Skylleproppen monteres direkte på endoskopets arbejdskanal (på endoskophåndtaget) og skiftes sammen med skylleslangen mellem hver patient

 

 • • Der kan anvendes engangs- eller flergangsvandflaske

  • • Flergangsvandflasker skal rengøres, desinficeres og steriliseres dagligt og påfyldes sterilt vand

  • • Vandflasken kan anvendes en hel arbejdsdag

   • • Hvis vandflasken forurenes i forbindelse med undersøgelsen, skal vandflasken skiftes.

 

Før endoskopi

Endoskop kan umiddelbart anvendes, hvis det:

 • • Har været opbevaret lodret i et almindeligt ventileret opbevaringsskab og er rengjort, desinficeret og tørret inden for 6 timer.

  • • Tiden kan forlænges til 3 døgn hvis endoskopmaskinen opfylder kravene til dette, se 3 døgnsregel

 • • Tages direkte fra endoskopvaskemaskinen efter endt genbehandling og er tørt

 • • Har været opbevaret i et TOS i maksimalt 7 døgn

 • • Er steriliseret.

 

Efter endoskopi

Forrengøring på endoskopistuen

 

Manuel rengøring i skyllerummet

 

Maskinel desinfektion i endoskop vaskemaskinen

 

Rensebørster, vandflasker, slanger, ventiler

Rensebørster, vandflasker, slanger, ventiler

 

Sterilisation

Sterilisation

 

Opbevaring

Opbevaring

 

Holdbarhed

 • • Almindeligt ventileret opbevaringsskab anbringes endoskopet lodret. Kan anvendes maksimalt i 3 døgn efter genbehandling

 • • I TOS kan endoskopet opbevares iht. producentens anvisninger, dog maksimalt i 7 døgn

 • • Sterile endoskoper opbevares sammen med ventiler og andet tilbehør

 

4. Fleksible endoskoper anvendt til risikoprocedurer (invasive procedurer) i mave-tarmkanal/galdeveje/pancreas

Proceduren er semikritisk med kritiske delprocedurer, se Oversigtsskema og håndteres rent, se Ren og aseptisk håndtering.

Genbehandling af duodenoskoper og ultralydendoskoper stiller særlige krav til viden om endoskopets opbygning, og producentens retningslinjer for rengøring.

 • • Duodenoskoper, som anvendes ved ERCP, er meget svære at rengøre og desinficere på grund af en snæver elevatorwire-kanal. Kanalen er ofte sæde for biofilmdannelse, og det er bakterier herfra eller fra vippen, som kan overføres mellem patienter.

 • • Selv om der inden for det sidste årti er markedsført duodenoskoper med forseglet elevatorwire kanal, som ikke skal rengøres, kræver endoskopernes distale ende stadig meget omhyggelig rengøring.

 

Tilbehør

 • • Ventiler og andet tilbehør skal være sterile.

 • •  Alternativt anvendes sterilt engangsudstyr

 • • Steril vandflaske påfyldt sterilt vand må kun anvendes til en patient og må ikke genfyldes.

 

Før endoskopi

Endoskopet kan anvendes umiddelbart, hvis det:

 • • Er rengjort, desinficeret inden for 3 timer

 • • Har været opbevaret lodret i et almindeligt ventileret opbevaringsskab og er rengjort, desinficeret og tørret inden for 3 timer

 • • Har været opbevaret i et TOS i maksimalt 7 dage

 • • Er steriliseret.

 

Efter endoskopi

Forrengøring på endoskopistuen

 

Manuel rengøring i skyllerummet

 • • På duodenoskoper med biopsivippe som er placeret i elevatorkanalen samt ved EUS endoskoper med ballonkanaler rengøres disse kanaler med speciel omhu, ligesom det er vigtigt, at en åben biopsiwirekanal gennemskylles grundigt.

 

Maskinel desinfektion i endoskop vaskemaskinen

 • • Anvendes ældre duodenoskoper med åben elevatorwirekanal, bør der foreligge dokumentation for, at den anvendte endoskopvaskemaskine kan dekontaminere denne.

 

Rensebørster, vandflasker, slanger, ventiler

Rensebørster, vandflasker, slanger, ventiler

 

Sterilisation

Sterilisation

 

Opbevaring

Opbevaring

 

Holdbarhed

 • • Almindeligt ventileret opbevaringsskab anbringes endoskopet lodret. Kan anvendes maksimalt i 3 timer efter genbehandling

 • • I TOS kan endoskopet opbevares iht. producentens anvisninger, dog maksimalt i 7 døgn

 

5. Fleksible cystoskoper og ureteroskoper

 

Proceduren er kritisk, se Oversigtsskema og håndteres aseptisk, se Ren og aseptisk håndtering.

Bør steriliseres hvis de tåler dette.

Eventuelt kan der anvendes engangsskoper, som kun anvendes til én procedure til den samme patient.

 

Tilbehør

 • • Ventiler og andet tilbehør inklusiv biopsitænger skal være sterile.

 • •  Alternativt anvendes sterilt engangsudstyr

 • • Steril vandflaske påfyldt sterilt vand må kun anvendes til en patient og må ikke genfyldes.

 • • Eventuelt anvendes steril engangsvandflaske

 

Før endoskopi

Endoskop kan anvendes umiddelbart hvis det:

 • • Inden for 3 timer har gennemgået forrengøring (på endoskopistuen), manuel rengøring og maskinel rengøring/desinfektion og er tørt. Er de 3 timer overskredet, skal endoskopet maskinelt dekontamineres og efterfølgende gennemskylles med sterilfiltreret alkohol (70-85 %) og blæses igennem med medicinsk lufttryk, så det sikres at endoskopet er tørt inden brug.

 • • Er opbevaret i et TOS (maksimalt 7 døgn)

 • • Har været opbevaret i et almindeligt ventileret opbevaringsskab maksimalt 3 timer

 • • Er et steriliseret endoskop

 

Efter endoskopi

Forrengøring på endoskopistuen

 

Manuel rengøring i skyllerummet

 

Maskinel desinfektion i endoskop vaskemaskinen

 

Rensebørster, vandflasker, slanger, ventiler

Rensebørster, vandflasker, slanger, ventiler

 

Opbevaring

Opbevaring

 

Holdbarhed

 • • Almindeligt ventileret opbevaringsskab anbringes endoskopet lodret eller vandret. Kan anvendes maksimalt 3 timer efter genbehandling

 • • I TOS kan endoskopet opbevares iht. producentens anvisninger, dog maksimalt i 7 døgn.

 

Sterilisation

Sterilisation

 

6. Fleksible endoskoper anvendt i sterile hulrum under invasiv endoskopi

Proceduren er en kritisk procedure, se oversigtsskema og håndteres aseptisk, se Ren og aseptisk håndtering

Skal være sterile eller anvendes med sterilt overtræk.

 

Tilbehør

 • • Ventiler og andet tilbehør inklusiv biopsitænger skal være sterile.

 • • Alternativt anvendes sterilt engangsudstyr

 • • Steril vandflaske påfyldt sterilt vand må kun anvendes til en patient og må ikke genopfyldes.

 • • Eventuelt anvendes steril engangsvandflaske.

 

Før endoskopi

Endoskop kan anvendes umiddelbart, hvis det:

 • • Er steriliseret

 • • Har sterilt overtræk hvor nedenstående procedure er fulgt:

  • • Indenfor 3 timer har gennemgået forrengøring (på endoskopistuen), manuel rengøring og maskinel rengøring/desinfektion og tørring. Er de 3 timer overskredet, skal endoskopet maskinelt dekontamineres og efterfølgende gennemskylles med sterilfiltreret alkohol (70-85 %) og blæses igennem med medicinsk lufttryk, så det sikres at endoskopet er tørt inden brug.

 

Efter endoskopi

Forrengøring på endoskopistuen

 

Manuel rengøring i skyllerummet

 

Maskinel desinfektion i endoskop vaskemaskinen

 

Rensebørster, vandflasker, slanger, ventiler

Rensebørster, vandflasker, slanger, ventiler

 

Opbevaring og holdbarhed

 • • Hvis endoskopet ikke kan tåle sterilisation, og sterilt overtræk er anvendt, skal endoskopet rengøres og maskinelt desinficeres. Herefter kan endoskopet anvendes maksimalt 3 timer efter genbehandlingen

  • • Dæk endoskopet med et sterilt stykke eller ophæng endoskopet i almindelig ventileret skab eller TOS

 

Sterilisation

Sterilisation

 

Genbehandling af fleksible endoskoper – generel fremgangsmåde

 

Værnemidler

Ved risiko for stænk og sprøjt i forbindelse med manuel rengøring anvendes som minimum:

 • • Visir (der dækker øjne, næse og mund), alternativt beskyttelsesbriller og kirurgiskmaske

 • • Overtrækskittel med væskebarriere eller engangsplastforklæde med lange ærmer alternativt anvendes skåneærmer af væskeafvisende materiale eller lignende, se Værnemidler (2.2)

 • • Engangshandsker af nitril eller neopren, se Håndhygiejne (2.1)

 • • Lukket fodtøj for at undgå at fødderne forurenes ved spild af vand og rengøringsmidler (med risiko for allergiudvikling).

Som hovedregel anvendes engangsudstyr, der kasseres efter brug. Ved anvendelse af flergangsudstyr (fx visir) er det vigtigt, at det rengøres og desinficeres efter brug.

 

Før endoskopi

Fleksible laryngoskoper, nasopharyngoskoper med kanaler og intubationsskoper

Gastroskoper, sigmoideo-og koloskoper (anvendt til ikke invasiv øvre og nedre endoskopi)

Fleksible endoskoper anvendt til risikoprocedurer (invasive procedurer) i mavetarm-kanal/galdeveje/pancreas

Fleksible bronkoskoper/Fleksible cytosskoper og ureteroskoper

Fleksible endoskoper anvendt i sterile hulrum under invasiv endoskopi

 

Tilbehør

Fleksible laryngoskoper, nasopharyngoskoper med kanaler og intubationsskoper

Gastroskoper, sigmoideo-og koloskoper (anvendt til ikke invasiv øvre og nedre endoskopi)

Fleksible endoskoper anvendt til risikoprocedurer (invasive procedurer) i mavetarm-kanal/galdeveje/pancreas

Fleksible bronkoskoper/Fleksible cytosskoper og ureteroskoper

Fleksible endoskoper anvendt i sterile hulrum under invasiv endoskopi

 

Efter endoskopi

Forrengøring på endoskopistuen

 • • Umiddelbart efter endoskopien aftørres overfladen af endoskopet med rengøringsklud

 • • Via sugeventilen gennemskylles kanalerne, til vandet er klart

 • • Luft-/vandventilen fjernes, og skylleventil påsættes

 • • Via skylleventil gennemskylles kanalerne, til vandet er klart

 • • Endoskopet frakobles

 • • Har endoskopet en beskyttelseskappe, påsættes denne (fx videoendoskop)

 • • Endoskopet transporteres til skyllerummet på en sådan måde, at omgivelserne ikke forurenes, og beskadigelse af endoskopet undgås

 

Manuel rengøring i skyllerummet

Den manuelle rengøring udføres umiddelbart efter forrengøringen

 • • Der foretages lækagetest forud for rengøringen, se Lækagetest

 • • Endoskopet nedsænkes i frisktappet vand med et egnet detergent, se Detergent

 • • Det er vigtigt, at man kan se endoskopet for at undgå skader på hænder ved håndtering, og for at kunne se, om der fortsat kommer synligt snavs ud af endoskopet

 • • Hele endoskopet inkl. endoskopslange, manøvrekrop og generatorslange afvaskes med detergentopløsningen

 • • Ventiler tages af. Flergangsventiler rengøres og renses med børste. Engangsventiler kasseres

 • • Alle kanaler skal rengøres

  • • Ved hjælp af børster som passer til kanalen (engangsbørster foretrækkes). Børste med børste i begge ender bør anvendes. Denne føres gennem kanalerne i én retning. (Producentens anvisninger følges)

 • • Kanaler kan også rengøres med engangsfiberkugler, der passer til kanalerne, og som suges igennem disse.

 • • Endoskopets overflade og kanaler skylles i frisktappet vand, med mindre endoskopvaskemaskinen starter med et skylleprogram

 • • Vandet i rengøringskarret skiftes mellem hver endoskoprengøring, og karret rengøres med vand og sæbe.

Nogle endoskoper og instrumenter er så vanskelige at rengøre, at en del af proceduren må foregå i et ultralydskar med låg og tilsat et passende detergent ved temperatur på 40-45°C. Er en effektiv rengøring ikke mulig (fx biopsitænger), bør der anvendes engangsudstyr, som kasseres efter brug

 

Maskinel desinfektion i endoskopvaskemaskinen

 • • Endoskopet anbringes i endoskopvaskemaskinen

 • • Alle endoskopets kanaler tilsluttes de dertil hørende slanger og dyser i endoskopvaskemaskinen

 • • Ventiler og andet tilbehør til endoskopet anbringes i maskinen i en kurv eller anden speciel indretning til formålet

 • • Endoskopvaskemaskinen startes på det anbefalede program ift. den efterfølgende opbevaringsmetode, se Opbevaring.

 

Håndtering af rensebørster, vandflasker, slanger og ventiler

Ved endoskopier kategoriseret som kritiske procedurer – inkl. duodenoskopi – anvendes altid ny steril vandflaske, steril ventil og steril børste. Engangsrensebørster, -vandflasker, -slanger og -ventiler kan med fordel anvendes

 • • Anvendes der flergangs-rensebørster, -slanger og -ventiler, rengøres de manuelt og desinficeres maskinelt efter hvert brug

 • • Flergangsvandflasker rengøres, desinficeres og steriliseres efter dagsprogrammet

 • • Flergangsventiler steriliseres efter dagsprogrammet

 • • Flergangsbørster steriliseres efter dagsprogrammet

 

Ren håndtering

Udstyret er rengjort og evt. desinficeret, men er ikke sterilt.

 • • Rent udstyr håndteres af personer med rene hænder og evt. rene handsker og placeres på rene overflader

 • • Forurenes det rene udstyr, fx hvis det tabes på gulvet, skal det håndteres som urent – kasseres eller sendes til vask og desinfektion.

 

Aseptisk håndtering

Bruges til endoskoper, der anvendes i sterile områder. Ved den aseptiske teknik tilstræbes en så høj renhedsgrad som muligt. Der skal foreligge en lokal procedurebeskrivelse ved aseptisk håndtering.

 • • Ved aseptisk håndtering anvendes sterile handsker, underlag, utensilier mm.

 

Eksempel på aseptisk håndtering når endoskopet tages fra et TOS

 • • Udfør håndhygiejne

 • • Læg et sterilt engangsunderlag på rullebord eller lignende

 • • TOS åbnes

 • • Tag sterile handsker på

 • • Tag endoskopet ud af TOS og anbring det på det sterile underlag

 • • Dæk endoskopet med et sterilt stykke

 • • Tag de sterile handsker af

 • • Udfør håndhygiejne

 • • Transporter endoskopet ind på undersøgelsesstuen

 

Opbevaring

Almindelig ventileret skab med ventilationshuller:

 

 • • Umiddelbart efter dagens sidste maskinelle desinfektion tørres endoskopets kanaler ved gennemskylning med sterilfiltreret alkohol 70-85% og gennemblæses med medicinsk trykluft (maksimalt 0,5 bar)

 • • Endoskopet opbevares ophængt uden ventiler og med manøvreknapper i fri-stilling.

 

TOS

 • • Hvis endoskopvaskemaskinen har et langt tørreprogram, kan endoskopet umiddelbart placeres i skabet. Gennemskylning med sterilfiltreret alkohol undlades

 

TOS med forprogram til tørring af kanaler:

 • • Hvis endoskopvaskemaskinen ikke har et langt tørreprogram, men TOS har et forprogram til tørring af kanaler, kan gennemskylning med sterilfiltreret alkohol undlades.

 

TOS uden forprogram

 • • Hvis endoskopvaskemaskinen ikke har et langt tørreprogram, tørres endoskopets kanaler ved gennemskylning med sterilfiltreret alkohol 70-85% og gennemblæses med medicinsk trykluft (maksimalt 0,5 bar) inden opbevaring i skabet

 

Endoskoper bør opbevares på en sådan måde, at de undgår at blive kontaminerede. Af den grund bør endoskoper, som skal håndteres aseptisk, ikke opbevares sammen med endoskoper, som skal håndteres rent.

Opbevares endoskopet uden for rengørings- og desinfektionsområdet, transporteres det, så kontaminering af og skader på endoskopet undgås. Dette kan fx foregå i dertil egnet kasse beklædt med og dækket af et sterilt stykke.

 

Holdbarhed

Holdbarheden er afhængig af endoskoptypen, se de enkelte endoskoptyper:

Fleksible laryngoskoper, nasopharyngoskoper med kanaler og intubationsskoper

Gastroskoper, sigmoideo-og koloskoper (anvendt til ikke invasiv øvre og nedre endoskopi)

Fleksible endoskoper anvendt til risikoprocedurer (invasive procedurer) i mavetarm-kanal/galdeveje/pancreas

Fleksible bronkoskoper/Fleksible cytosskoper og ureteroskoper

Fleksible endoskoper anvendt i sterile hulrum under invasiv endoskopi

 

Sterilisation

 • • Forud for sterilisation skal endoskopet rengøres, maskinelt desinficeres samt gennemskylles med sterilfiltreret alkohol (70-85 %) og gennemblæses med medicinsk trykluft (max. 0,5 bar). Herefter emballeres endoskopet og steriliseres efterfølgende efter producentens/leverandørens anvisning

 • • Flergangsventiler og tilbehør rengøres og desinficeres maskinelt forud for sterilisation

 • • Forud for sterilisering af endoskopet skal evt. opbevaringskasse rengøres og desinficeres

 • • Herefter pakkes og steriliseres endoskopet ved lav temperatur efter producentens anvisning

 • • Endoskopet bør maksimalt henstå i 24 timer fra endt rengøring og desinfektion, til sterilisering påbegyndes. Er det ikke muligt at sterilisere endoskopet inden for 24 timer, skal det opbevares tørt enten emballeret, tildækket i støvfri emballage eller i lukkede skabe, maksimalt 72 timer

 • • Opbevares som sterilt udstyr, se retningslinje Genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr (8.1)

 

Ekstraordinær procedure

Den ekstraordinære procedure skal dels kunne fjerne biofilm og dels kunne forhindre, at et svært kontamineret endoskop forurener endoskopvaskemaskinen og/eller et andet endoskop under den maskinelle desinfektion.

 

Anvendes til endoskoper med kanaler, hvor:

 • • Endoskopet har været efterladt i endoskopvaskemaskinen natten over

 • • Endoskopet har været til reparation

 • • Endoskopet er nyindkøbt

 • • Endoskopet har været opbevaret i en transportkuffert

 • • Rekommandationerne for rengøring og desinfektion ikke er fulgt.

 

Nedenstående procedure følges:

 • • Kanaler fyldes med en enzymholdig detergentopløsning med effekt på biofilm

 • • Enzymopløsningen fjernes fra kanalerne ved gennemskylning af kanalerne med rent vand (sædvanligvis efter 10 minutter eller efter producentens anvisning)

 • • Den normale manuelle rengøring for endoskoptypen udføres

 • • Endoskopet dekontamineres herefter maskinelt

 • • For at undgå kontaminering af et andet endoskop under proceduren vaskes det enkelte endoskop separat

 • • Såfremt endoskopet ikke er tørt, skal endoskopets kanaler tørres ved gennemskylning med sterilfiltreret alkohol (70-85% v/v) og blæses igennem med medicinsk trykluft (max. 0,5 bar).

 

Kvalitetssikring af genbehandlingen

Instruktion og oplæring

 • • Der skal foreligge dokumentation for, at det personale, der udfører dekontaminering af fleksible endoskoper, er tilstrækkeligt uddannet og vedligeholder deres uddannelse

 • • Der skal foreligge instruks for systematisk oplæring i håndtering af fleksible endoskoper, herunder instruks for procedurer og arbejdsgange i forbindelse med genbehandling af disse.

 • • Se bilaget oplæringsprogram

 

Logbøger

 • • Der udarbejdes logbøger for vedligeholdelse og reparationer af fleksible endoskoper, endoskopvaskemaskine og eventuelle kombinerede tørre- og opbevaringsskabe.

 • • Logbøger opbevares i 5 år af hensyn til eventuelle patientforsikringssager.

 

Mikrobiologisk kontrol af fleksible endoskoper og endoskopvaskemaskine

Prøverne tages af afsnittets personale.

 • • I hvert afsnit udpeges der en medarbejder, som skal have ansvaret for at vurdere kvaliteten af resultatet af de indsendte vandprøver og ligeledes reagere på eventuelle afvigelser.

 

Prøvetagningshyppighed for endoskoper

Fra endoskoper, der steriliseres, skal der ikke tages vandprøver.

 • • Hvert endoskopafsnit tager 60 vandprøver fra endoskoper pr. år, svarende til 5 prøver pr. måned. En prøvetagning forstås her som et prøvesæt pr. endoskop.

  • • Såfremt man ikke har 5 undersøgelser om måneden, kan prøvemateriale fra forskellige afdelinger samles. Dette forudsætter, at der er tale om samme endoskopvaskemaskine, samme desinfektionsmiddel og samme endoskoptype, fx cystoskoper

  • • Afdelinger med få endoskopier må sprede prøvetagningerne over flere dage. På operationsafsnit, hvor der udføres akutte endoskopier, kan der med fordel tages prøver før hver endoskopi, idet dekontamineringsproceduren her risikerer at skulle varetages af 30-40 personer i løbet af et år.

 

Prøvetagning fra de enkelte endoskoptyper

Vandprøver tages fra endoskopets spids lige før endoskopi, når endoskopet er tilsluttet, men før endoskopets spids smøres med creme.

Endoskop type

Prøvetagning

Gastrointestinale

endoskoper

 • • Der tages prøver fra alle kanaler

 • • Endoskopet skal være tilsluttet en vandflaske, påfyldt sterilt vand. Holdbarhed max 8 timer

 • • Ved tryk på endoskopets vand/luftventil opsamles der ved endoskopets spids 5 ml vand i et sterilt spidsglas

Duodenoskoper og andre endoskoper med vippe/elevator

 • • Der tages prøver fra alle kanaler

 • • Endoskopet skal være tilsluttet en vandflaske, påfyldt sterilt vand (holdbarhed max 8 timer)

 • • Ved tryk på endoskopets vand/luftventil opsamles der ved endoskopets spids 5 ml vand i et sterilt spidsglas

 • • Der podes desuden fra kritiske områder, se Podning fra endoskoper

Bronkoskoper

 • • Der tages prøver fra alle kanaler

 • • Gennemskylning med 5 ml sterilt saltvand ved hjælp af steril sprøjte og opsamles i et sterilt spidsglas

Cystoskoper

 • • Der tages prøver fra alle kanaler

 • • Gennemskylning med 5 ml sterilt saltvand ved hjælp af steril sprøjte og opsamles i et sterilt spidsglas

 

Rekvirering, mærkning, opbevaring og forsendelse af prøverne

 • • Vandprøver skal tages i sterilt prøveglas (spidsglas) og opbevares på køl indtil forsendelse. Podninger tages eSwab og opbevares på køl indtil forsendelse

 • • Vandprøverne og podninger rekvireres elektronisk, se PRI Elektronisk rekvirering af skylleprøver fra endoskoper

 • • Prøverne mærkes med stregkode fra PTB (prøvetagningsblanket).

 • • Prøverne sendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling med almindelig transport.

 

Kontrolprøver fra endoskopvaskemaskinens slutskyllevand

Det anbefales, at der foretages prøvetagning fra endoskopvaskemaskinens slutskyllevand en gang i kvartalet, hvis der ikke anvendes daglig termisk selvdesinfektion. Producentens anvisning for prøvetagning følges.

 • • Krav i ISO EN 15883-4: Totalt kimtal <10 CFU pr. 100 ml skyllevand og ingen påvisning af Pseudomonas aeruginosa, Legionella eller mykobakterier.

 

Dette udelukker imidlertid ikke prøvetagning (podning) fra indre overflader, hvor disse fremstår snavsede eller med belægninger. Sidstnævnte vil kunne give risiko for infektion eller pseudoinfektion.

 

Tolkning af prøvesvar

Nedenstående er en kontrol af den samlede procedure for rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper og ikke en kvalitetskontrol af genbehandlingen af det enkelte endoskop

 

Skylleprøver

Rene endoskoper

Kritiske endoskoper

”High-risk” endoskoper

Antal CFU pr. 0,2 ml skyllevand

<5

5-9

10-49

≥50

 

En genforurening af endoskopet oftest fra endoskopvaskemaskine

Fiksering af organisk materiale i endoskopets kanaler samt genforurening

Manglende dekontaminering af en kanal (endoskopets spids forurenes under lodret opbevaring af endoskopet)*

 

Mikroorganismer fra håndteringen og omgivelserne (Biofilmdannelse)

 

Patientrelaterede mikroorganismer:

Delvis blokering af vandluftkanalen grundet manglende forrengøring

Manglende dekontaminering af en kanal (forurening af endoskopets spids)*

Hvis den samlede andel af rene endoskoper i de foregående 12 måneder er mindst 98% er påvisning af 5-50 CFU i et enkelt endoskop acceptabelt

 

Skal drøftes i hvert tilfælde med Infektionshygiejnen med henblik på udarbejdelse af handlingsplan.

 

*Manglende manuel rengøring og tilslutning af den ekstra skyllekanal på behandlingsgastroskoper til endoskopvaskemaskinen er et sikkerhedsproblem for de endoskoperede patienter.

 

Podning fra endoskoper

Der skal podes fra duodenoskoper med vippe/elevatorkanal. Prøven tages nemmest hvis der både er en prøvetager og en hjælper. Proceduren foretages aseptisk.

 

Materialer der skal anvendes

 • • Sterilehandsker

 • • Alkoholswab

 • • ESwab

 • • Sterilt underlag

 

Fremgangsmåde

 • • Dæk sterilt op

 • • Hjælperen og prøvetageren tager sterile handsker på

 • • Hjælperen rengør den ydre overflade med en alkoholswab, pas på ikke at ramme vippe/elevatorkanal mekanismen og linsen

 • • Prøvetageren tager podepinden

 • • Hjælperen sætter vippe/elevatormekanismen i lukket position

 • • Prøvetageren dypper podepinden i mediet og tager prøven fra indersiden af elevatormekanismen

 • • Hjælperen sætter vippe/elevatormekanisme i åben position

 • • Prøvetageren tager prøven under elevatormekanismen og efterfølgende fra linsen

 • • Prøvetageren sætter podepinden i prøvetagningsglasset

 • • Hjælperen skruer låget på

 • • Prøven rekvireres og sendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

 

Tolkning af svar på podninger

Der undersøges for følgende indikatorbakterier: E.coli, enterokokker, Enterobacteriaceae, P.aeruginosa, andre Gram-negative aerobe stave, S.aureus og S.epidermidis.

Indikatorbakterierne må ikke forekomme.

 

Hvis der forekommer indikatorbakterier, tolkes fundene i samarbejde med hygiejnesygeplejerske ud fra nedenstående tabel.

Mikroorganisme

Årsag

Løsning

E.coli, enterokokker, Enterobacteriaceae

Ufuldstændig rengøring/desinfektion

Gennemgå hele rengørings – og desinfektionsprocessen, med særlig fokus på den manuelle rengøring

Mekanisk eller elektronisk defekt i vaskemaskinen

Vedligehold af vaskemaskinen

P.aeruginosa eller andre Gram-negative aerobe bakterier

Ufuldstændig sidste gennemskylning, forurening af vandet, forurening af filtersystemet

Gennemgå vandforsyningen

Ufuldstændig tørring af skopet før opbevaring

Gennemgå proceduren for tørring

S.aureus, S.epidermidis

Forkert opbevaring, håndhygiejnebrist

Gennemgå proceduren for manuel håndtering og opbevaring

Forurening ved prøvetagning

Gentag prøvetagninger

 

Infektionshygiejniske krav til indkøb af nye endoskopvaskemaskiner og TOS

 • • Kontakt Infektionshygiejnen

 

Krav til opbevaringsskabe

Kombinerede tørre-opbevaringsskabe

 • • Endoskopers holdbarhed i TOS er maksimalt 7 døgn, hvis producenten har dokumentation for dette, før en ny dekontaminering i endoskopvaskemaskinen er påkrævet

 • • TOS samt dertil hørende slanger mm. skal altid fremstå synligt rene, og der bør være lokale instrukser for rengøringsprocedure og -frekvens, samt skiftefrekvens af slanger iht. producentens anvisninger

 • • Rengøring og desinfektion af TOS skal følge producentens anvisning.

 

Almindelige ventilerede opbevaringsskabe med ventilationshuller

 • • Skabe skal være med ventilation (i form af huller eller riste i dør eller bund). Eventuelle ventilationshuller bør være placeret minimum 30 cm. fra gulvniveau

 • • Opbevaringsskabe skal altid fremstå synligt rene, og der bør være lokale instrukser for rengøringsprocedure og frekvens

 

Krav til endoskopvaskemaskine i forhold til 3-døgns regel

Endoskoper anvendt til ikke kritiske og semikritiske procedurer kan opbevares i tre døgn, før ny dekontaminering i endoskopvaskemaskine er påkrævet, hvis producenten kan dokumentere følgende

 • • Endoskopvaskemaskine anvender et detergent, der er i stand til at fjerne biofilm fra de indre overflader på endoskoperne

 • • Endoskopvaskemaskine er sammen med efterbehandlingen af endoskoperne i stand til at forhindre biofilmdannelse i endoskopernes kanaler

 • • Endoskopvaskemaskinen har et selvdesinfektionsprogram, som bør udføres dagligt

  • • Varmedesinfektion foretrækkes

  • • Anvendes kemisk desinfektion, bør der anvendes et andet desinfektionsmiddel til selvdesinfektion end til endoskoperne

 • • Skyllevandet i endoskopvaskemaskinen ikke er kontamineret

 

Manuel lækagetest

Ved lækagetesten pustes endoskopet op med luft, før det lægges ned i det fyldte kar, hvor man tjekker, om der kommer bobler, som indikerer en utæthed. En utæthed vil kunne forværres under den maskinelle genbehandling. Den automatiske lækagetest skal betragtes som et supplement til den manuelle lækagetest

 

Detergent

 • • Detergenter, der anvendes ved den manuelle rengøring, skal effektivt kunne fjerne organisk materiale og bakterier fra fleksible endoskopers ydre og indre overflader.

 • • Detergenter, der anvendes ved vaskeproceduren i endoskopvaskemaskinerne, skal kunne fjerne biofilm fra overflader på fleksible endoskoper

 • • Man kan ikke forvente begge egenskaber hos et og samme detergent. Et detergent, der anvendes ved vaskeproceduren i endoskopvaskemaskinerne, er derfor normalt ikke egnet til brug ved den manuelle rengøring af et fleksibelt endoskop.

 • • Detergenter skal være kompatible med det fleksible endoskop og med endoskopvaskemaskinen

 • • Det er vigtigt, at detergentopløsningen blandes i overensstemmelse med producentens forskrifter, hvad angår koncentration, temperatur mm.

 

Skyllesystemer som kan anvendes i forbindelse med den manuelle rengøring

Der findes forskellige typer automatiske eller semiautomatiske skyllesystemer, som kan anvendes i forbindelse med den manuelle rengøring af fleksible endoskoper med kanaler. Disse må ikke anvendes som en erstatning for den manuelle rengøring, da endoskoperne under alle omstændigheder skal rengøres med børster, fiberkugler eller lignende.

 • • Alle slanger, der benyttes til gennemskylning af det enkelte endoskop, bør være engangsslanger eller kunne varmedesinficeres på egnet studs i instrumentvaskemaskine efter hver brug

 • • Ved anvendelse af flergangsslanger bør man sikre, at disse er rene og uden sæberester

 • • Væsketilførsel skal ske fra en ren væskebeholder tilsat enzymsæbeopløsning

 • • Skyllevandet må ikke recirkuleres/genbruges

 • • Det kontrolleres, at der løber enzymsæbeopløsning ud af alle endoskopets kanaler. Hvis ikke, er en kanal muligvis blokeret, og endoskopet skal rengøres manuelt igen. Gennemskylningsprocessen med enzymsæbeopløsning skal derefter gentages.

 • • Væsketilførselsslange og maskinen rengøres udvendigt dagligt

 • • Efter brug foretages indvendig rengøring/desinfektion af skyllesystemet ved, at væsketilførselsslangen placeres i en beholder med egnet ”high-level” desinfektionsmiddel, som pumpes gennem skyllemaskinen. Herefter foretages gennemskylning med rent, frisktappet vandhanevand fra den kolde hane. Desinfektionsmidlet skal være vurderet og fundet egnet af Statens Serum Institut.

 • • Alle slanger skal tørre indvendigt og udvendigt efter dagens brug jf. lokale retningslinjer.

 

Indretning af faciliteter til rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper

Kontakt Infektionshygiejnen.

 

Formål

At forbygge smittespredning mellem patienter.

 

Målgruppe

Retningslinjen gælder for al personale der håndterer fleksible endoskoper.

 

Referencer

SSI.dk – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for genbehandling af fleksible endoskoper

Hentet 24-02-2020.

https://hygiejne.ssi.dk/NIRendoskoper