Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Praktisk håndtering af procedure omkring anti D

Formål

Instruks vedrørende håndtering af procedure omkring anti D

Definition af begreber

Beskrivelse

Handlinger

I graviditeten

 • • Rhesus negative kvinder, som skal have et rh.positivt barn (påvist ved blodprøve hos egen læge i uge 24) skal kontakte fødegangen telefonisk på hverdage mellem kl. 9 og 12 og aftale hvornår de skal møde på fødegangen til anti-D injektion i graviditetsuge 28-29.

 • • Når kvinden møder på fødegangen, kontrollerer jordemoder moderens og barnets type i Interinfo Blodbank i Clinical.

 • • Anti-D hentes i blodtype lab på Klinisk Biokemisk Afdeling. Husk at medbringe label med kvindens navn, CPR-nummer og stregkode (I aften-og nattimer kontaktes vagthavende laborant).

 • • Ved afhentning af anti-D udleveres samtidig blodderivatjournal, som udfyldes og efterfølgende returneres til Klinisk Biokemisk Afdeling, som foretager en central registrering.

 • • Blodderivatjournalen skal ikke arkiveres i patientens journal.

 • • Kvinden får anti-D injektion i.m. (250 - 300 mikrogram anti-D immunoglobulin (2 ml Rhesonativ) med mindre kvinden allerede er immuniseret med rhesus D antistoffer.

 • • Kvinden observeres for bivirkninger i 30 min. Akutkasse til behandling af anafylaktisk shock står i medicinrummet.

 • • Kvinden medgives kort med dokumentation af anti-D injektion.

 • • Indgift af anti-D journalføres og lægges i medicinmodulet.

 

Ved fødslen

 • • Hvis barnet i graviditeten er påvist Rh. positiv gentager jordemoderen anti-D injektionen indenfor de første timer efter fødslen. Det gælder også ved sectio.

(250 - 300 mikrogram anti-D immunoglobulin (2 ml rhesonativ).

 • • Afhentning af anti-D og udfyldelse blodderivatjournal som ovenstående.

 • • Kvinden får igen udleveret et kort med dokumentation af anti-D injektion.

 • • Anti-D injektionen journalføres som ovenstående og føres ind i medicin modulet.

 • • Anti-D injektionen dokumenters endvidere på konferencesedlen.

Sectioberedskab

 • • Når det i et fødselsforløb besluttes, at kvinden, som er rh.negativ og i graviditeten har fået anti-D, skal i sectioberedskab, bestilles BAC-test med påførsel af dato for indgift af anti-D. Ofte vil det være muligt for Klinisk biokemisk afdeling at lave BAC-test på trods af anti-D indgift i graviditeten. Hvis dette ikke er muligt, tager de selv initiativ til at sende BF-test til Aalborg.

Referencer

Rhesusprofylakse