Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mobning håndtering og forebyggelse

 

Formål1

Hvordan defineres mobning?1

Hvordan undgår vi mobning?1

Hvordan opdager vi mobning?1

Hvordan håndterer vi mobning?2

Mobning er uacceptabelt.2

Referencer2

 

Formål

Vi anser mobning for uacceptabel i Nyremedicinsk afdeling.

Vi vil aktivt forebygge, at mobning finder sted.

Vi vil tage indkomne klager over mobning alvorligt.

Vi er parat til at tage de nødvendige forholdsregler.

 

Hvordan defineres mobning?

Mobning forekommer, når en person gentagne gange og over længere tid bliver udsat for krænkende handlinger, som det er svært at forsvare sig imod, og som vedkommende opfatter som sårende. De gentagne handlinger kan opleves som mobning uanset om den, der mobber, er ubetænksom eller mobber med vilje. Seksuel chikane er en speciel form for mobning, hvor de krænkende handlinger overvejende har seksuel karakter.
Det er væsentligt, at det er den enkeltes oplevelse af hændelsen, der er afgørende for, at problemstillingen skal undersøges.

 

Hvordan undgår vi mobning?

Alle medarbejdere har ret til og bør sige fra overfor drillerier, omgangstone eller adfærd, som man ikke kan acceptere, også selvom de øvrige kollegaer ikke betragter det som alvorligt.

 

Alle bør, kan og skal medvirke til at forebygge mobning ved at:

  • • udvise respekt i sin omgang med andre.

  • • medvirke til at der er en positiv og humoristisk stemning.

  • • give positiv feedback. Husk at rose.

  • • være tilstede, Være lyttende overfor andre.

  • • styrke og pleje positiv tankegang.

 

Hvordan opdager vi mobning?

Mobbeofrene udsættes typisk for:

  • • At man bliver ignoreret.

  • • At man bliver mødt med tavshed.

  • • At man bliver bagtalt.

  • • At man bliver udelukket.

  • • At man udsættes for sladder.

 

Mobning kan også være skjult. F.eks kan mobning være en del af omgangstonen i en gruppe eller afdeling.

Mobning er IKKE et konkret skænderi og eller konflikt.

 

Hvordan håndterer vi mobning?

Lederen, de tillidsvalgte, kollegaerne og den enkelte har et fælles ansvar for at mobning stoppes så hurtig som muligt.

 

Hvis man føler sig mobbet eller observere mobning, skal man hurtigst muligt tage hånd om problemet og få det italesat.

Afhængig af situationen bør man altid gå videre med problemet til sin leder, og/eller tillidsvalgte. Man kan få en anden til at hjælpe sig. Man er velkommen til at benytte sig af SMS, mail, telefon eller personlig henvendelse, når man føler sig ramt af mobning.

Mobning er uacceptabelt.

 

Til hjælp kan ”Værktøjer” på nettet være en hjælp til at få sagt fra.

 

 

Referencer

Mobning går ud over alle, se politik på Pinfo.rn .dk.

 

Antimobbehåndbogen

 

”Værktøjer

http://www.mobning.info/download/antimobbevaerktoejer.doc