Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Parkinson - Hjemmebesøg

 

Beskrivelse

 

Der kan i særlige tilfælde arrangeres hjemmebesøg af specialistsygeplejerske til udvalgte parkinsonpatienter.

 

Hjemmebesøg aftales altid ud fra et fagligt skøn, f.eks.

  • afsluttende besøg i det palliative stadie,

  • specielle pumpebehandlinger i opstartsperioden for, at sikre overgangen fra hospital til overdragelse af opgaven til primær sektor

  • for at undgå indlæggelse på hospitalet

 

Hjemmebesøg kan både gennemføres i patientens eget hjem og på plejehjem.

I eget hjem ligger fokus ved siden af de medicinske problemstillinger på praktiske ting i forhold til specielle lokale forhold.

På plejehjem lægges vægt på, at formidle personalet en basal forståelse af Parkinson, progression af sygdommen og sygdomsforløb og medicinen – effekt/aftagende effekt.

Hjemmebesøg vil primært være som forlængelse af en ambulant kontrol, eller kan stå i stedet for lægekontrol i Neurologisk Ambulatorium.

FMK gennemgås og evt. justeres, inden opdatering.

Der sendes kopi af journalnotatet til e.l. samt korr. Til pt/plejen.

Biokemi vurderes og receptfornyelse via læge i N-amb.

 

Alle hjemmebesøg bliver efterfølgende konfereret/lagt med besked til kontaktlægen i Neurologisk Afdeling.