Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nyretransplantation – Oversigt

 

Scandiatransplant1

Transplantation af voksne1

Transplantation af børn1

 

 

Scandiatransplant

Samtlige nordiske transplantationsenheder deltager i et transplantationssamarbejde med organudveksling, kaldet Scandiatransplant. Lejlighedsvis udveksles også organer med andre lande. Et formål med denne udveksling er at optimere matchen mellem organ og recipient. Vævstyper og andre data registreres derfor i en central database. I vores interne sprog taler vi således om, at patienten skal tilmeldes ”Scandiatransplant”, midlertidigt frameldes pga. sygdom e.l.

 

Transplantation af voksne

Om Nyremedicinsk Afdelings rolle ved nyretranstransplantation af voksne kan kort siges: Selve nyretransplantationen foregår på Skejby Sygehus. Stort set al forberedelse finder sted på Aalborg Sygehus, og 3-6 måneder efter ukompliceret nyretransplantation vender patienten tilbage til fortsatte kontroller i Aalborg.

Eftersom den centrale del af transplantationsproceduren foregår i Aarhus, henvises interesserede til transplantationsinstruksen fra Skejby Sygehus vedr. det perioperative forløb, brug af forskellige immunosuppressiva o.l. Denne findes i linket: Skejbys transplantationsinstruks. I vores vejledninger gennemgås kun emner med direkte relevans for arbejdet ved Nyremed. Afd. i Aalborg.

Se separate vejledninger om:

Forberedelse og udredning af patient

Henvisning til uroflow

Instruks vedrørende CT-KAG og CT-aorta m/bækkenkar

Udredning af donor

Nyretilbud

Opfølgning i Aalborg og vigtigste komplikationer til nyretransplantation

Immunosuppression ved nyretransplantation

AB0-uforligelig levende nyredonation

 

 

Ved nyretransplantation findes der tjeklister for:

Tjekliste – Nyredonorudredning

Tjekliste ved indstilling til nyretransplantation

Transplantation af børn

Aldersgrænsen er 15 år. Børnetransplantationer udføres i Odense, men efter specialeplanens gennemførelse vil alle danske nyretransplantationer af børn måske skulle foretages på Rigshospitalet. Under alle omstændigheder er behandling af uræmiske børn en specialistopgave, som hovedsageligt bør varetages af en overlæge.