Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kapselenteroskopi – Klinik Medicin, RHN

 

Formål

Kapselenteroskopi er en billeddiagnostisk undersøgelse af tyndtarmen med henblik på at finde blødningskilde, tegn på inflammation (Mb. Crohn) eller anden patologi, som ikke har kunnet diagnosticeres ved anvendelse af konventionelle metoder (billigere metoder).

 

Beskrivelse

Undersøgelsen foretages ved hjælp af et digitalt kamera indbygget i en lille kapsel (11 x 26 mm.). Kapslen sender trådløst billederne (ca. 50.000 billeder) til en modtager, som patienten bærer på kroppen. Kapslens ”levetid” er ca. 8 - 10 timer.

Undersøgelsen bestilles ved at sende en henvisning til ledende overlæge Kim Therkelsen, Klinik Medicin med oplysning om fuldførte endoskopiske undersøgelser, samt angivelse af negative biokemiske undersøgelser, jf. nedenstående.

Indikation for undersøgelsen

 • • Gentagne tilfælde af tegn på blødning fra tarmen, hvor komplet og relevant endoskopi i den aktuelle sygdomsperiode (gastroskopi til III stykke af Duodenum + Ileo-koloskopi) ikke har afsløret blødningskilde

 • • Mistanke om inflammatorisk tarmsygdom (Mb. Crohn) hvor dette ikke har kunnet konstateres på anden vis (MR-skanning, UL-skanning eller konventionel tyndtarmspassage)

 • • Jernmangel anæmi (lavt p-jern, normal - høj transferrin, lav jernmætning, lavt p-ferritin og lavt MCV), normal undersøgelse for Coeliaci (transglutaminase antistof) samt normal jern-absorptions test

 • • Anden undersøgelse som giver mistanke om tyndtarmspatologi (polypose – tumor).

Kontraindikationer

 • • Kendt eller mistænkt gastrointestinal obstruktion (absolut kontraindikation)

 • • Strikturer eller fistler (Crohn´s sygdom) (absolut kontraindikation)

 • • Implanteret pacemaker eller andet implanteret elektromedicinsk apparatur (relativ kontraindikation)

 • • Synkebesvær (absolut kontraindikation).

Praktisk gennemførelse

 • • Patienten skal møde i Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium på afsnit 205B

 • • Patienten skal udrenses svarende til koloskopi (PicoPrep® - udrensningsproceduren skal følges nøje for bedst mulige resultat)

 • • Patienten skal være fastende (6 timer – tyndtarmen skal være tom)

 • • Udstyret monteres af sygeplejerske, hvorefter patienten indtager kapslen

 • • Patienten må drikke efter 2 timer, spise let efter 4 timer

 • • Udstyret afmonteres af patienten efter 8 – 10 timer og afleveres den følgende dag på afsnit 205B

 • • I Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium lægges datafil på PC.

Besvarelse af undersøgelsen

Billedfilen gennemses af speciallæge, som efterfølgende beskriver undersøgelsen.
Der afsendes skriftligt svar til rekvirent (behandlingsansvarlig læge) med besked om/forslag til videre plan for undersøgelse/behandling.

 

Referencer