Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lumbalpunktur medicinske afsnit i Hobro - planlagte og akutte

Beskrivelse

Indikation for at foretage lumbalpunktur

Mistanke om infektion:

 • • Purulent/viral meningitis

 • • Encepalitis

 • • Neuroborelliose

 

Mistanke om:

 • • Dissimineret sclerose

 

Kontraindikationer ved lumbalpunktur

 • • Lokal infektion ved punkturstedet

 • • Spina bifida

 • • Forhøjet intrakranielt tryk med risiko for inkarceration

 

Forholdsregler

Ved mistanke om forhøjet intrakranielt tryk, hvor der er neurologiske udfald og bevidsthedspåvirkning:

 • • Såfremt tiden tillader det, foretages CT af cerebrum før lumbalpunkturen med henblik på at afklare årsagen til det forhøjede tryk

 • • Hvis undersøgelsen er vital, og der ikke er tid til at foretage CT af cerebrum, gøres ophtalmoskopi forud for undersøgelsen. Der udtages kun den absolut nødvendige mængde cerebrospinalvæske – patienten er liggende til undersøgelsen.

 

OBS – om patienter i AK-behandling til planlagte lumbalpunkturer har acceptabelt INR-niveau. (INR < 1,5.)

 

Akut lumbalpunktur

Akutte lumbalpunkturer udenfor dagtid skal foregå i de enkelte afsnit. Lumbalpunkturbakke kan afhentes i AMA af portøren.

 

Bestilling af planlagt lumbalpunktur

 • • Planlagte lumbalpunkturer foretages i AMA eller sengeafsnit

 • • Patienten skal tilbydes tbl. Diazepam 5 mg ca. ½ time inden undersøgelsen.

 • • Ambulatoriet orienterer laboratoriet om undersøgelsen og tidspunkt for blodprøvetagning

 • • Blodprøverne kan tages fra 1 time før til ½ time efter undersøgelsen

 • • Bestillende afsnit bestiller diverse prøver efter lægeordination (eller efter aftale bestiller ambulatoriet selv prøverne)

 

Bestilling af prøver

 • • Alle prøver bestilles på Labka

 • • Profilen spinalvæskeundersøgelse bestilles altid (= Celletælling + glucose, gul-farvning og protein)

 • • Ekstra blodprøver eller andre spinalvæske-prøver bestilles på nye rekvisitioner i Labka

 

WR-glas med rødt skruelåg gøres klar i holder (papkapsel m. huller) og nummereres med tallene 1-2-3-4-5-6-7, se nedenstående skema:

 

Glas nr.

Anvendes til

Analysested

Bestilles i Labka

1. 20 dråber

Dyrkning

Mikrobiologisk afd. Aalborg - bestilles i KMA

Sys-dyrk

2. 20 dråber

Celletælling, gulfarvning

(xantocromasi), protein og

Glucose

Laboratoriet – bestilles i Labka

Der skal tages blodglc. snarest

(1 time før - ½ time efter)

Csv-us

Blodglc. bestilles automatisk

3. 20 dråber

Borrelia

Mikrobiologisk afd. Aalborg – bestilles i Labka

Csv-borrel

Blodprøven bestilles automatisk

4. 20 dråber

Herpes

SSI (Statens seruminstitut)

Der skal også tages en blodprøve

Csv-herpes

Blodprøven bestilles automatisk

5. 20 dråber

Varicella zoster virus

SSI (Statens seruminstitut)

Der skal også tages en blodprøve

Csv-varz

Blodprøven bestilles automatisk

6. 20 dråber

Ebstein Barr virus

SSI (Statens seruminstitut)

 

Csv-ebv

7. 50-75 dråber

Spinal protein fraktioneret

(elektroforese)

Klinisk biokemisk afd. Aalborg – bestilles i Labka

Der skal også tages en blodprøve

Csv-pr-typ

Blodprøven bestilles automatisk

 

Husk at nummerere alle glas og sætte de rigtige labels på! Lægen afgør, hvor mange glas, der skal tages.

 

Lumbalpunkturbakke - Utensilier

 • • rullebord + engangs-overtrækskittel (fra eget afsnit)

 • • sterilt afdækningsstykke til rullebord

 • • gul klorhexidinsprit

 • • sterile vatpinde

 • • sterile handsker

 • • sterile afdækningsstykker (et med hul, et uden hul)

 • • sterilt engangs-skiftesæt

 • • spinocan kanyle, gul

 • • plaster mepore 6x7 cm

 • • 7 WR-glas med rødt skruelåg

 • • metalholder til WR-glas

 

Til eventuel lokalbedøvelse anvendes en 5 ml sprøjte, spritswabs, 1 i.m. kanyle, 1 i.v. kanyle og lidokain med adrenalin 10 mg/ml.

 

Procedure/praktisk udførelse

 • • Patienten informeres om procedure og komplikationer - eventuel ophtalmoskopi.

 • • Lumbalpunktur kan foretages med patienten i sideleje tæt på sengekanten med krumbøjet ryg (hage mod knæ) - obs. at rygsøjle er lige i sagittalplan. Alternativt siddende i sengen med ben på fodskammel, arme og hoved hvilende på sengebord, så ryggen krummer.

 • • Sygeplejersken støtter patienten, mens lægen placerer lumbalkanylen.

 • • Lokalbedøvelse overvejes, hvis indgrebet forventes besværligt.

 • • Lægen tager overtrækskittel på, markerer indstikssted, eventuel lokalbedøvelse.

 • • Anvend steril teknik. Desinficer et område på 10 x 10 cm i 2 omgange med lufttørring i mellem.

 • • Indstik foretages over L4, der ligger på niveau med overkant af crista iliaca. Eventuelt et niveau over/under.

 • • Brug lumbalkanyle/spinocan. Skæreflade lægges parallelt med ligamentum flavum og duras længdeforløbende fibre.

 • • Kanylen føres ind mellem processus spinosi, ligamentum flavum og dura (ligger ofte dybere end man tror, 4-6 cm). Ved passage af dura opleves en ændring i indstiksmodstand.

 • • Herefter føres kanylen et par mm, hvorved arachnoidea perforeres.

 • • Stiletten fjernes, så spinalvæsken kan løbe ud; jo tyndere kanyle des langsommere – afhænger også af det intrakranielle tryk. Hvis der ikke kommer cerebrospinalvæske (CSV) forsøges med ændret stikretning/vinkling af kanyle. Det kan være nødvendigt at føre kanyle med stilet længere ind eller ud, inden man forsøger igen.

 • • Spinalvæsken dryppes under tælling ned i de nummererede WR-glas til de relevante prøver (20 dråber = 1 ml).

 • • Trykmåling er normalt ikke indiceret.

 • • Kanylen trækkes ud, huden sprittes af (for at fjerne farven af det gule sprit), plaster sættes på.

 • • Patienten skal efterfølgende have fladt sengeleje i 2 timer.

 • • Patienten tilbydes noget at drikke, gerne kaffe.

 • • Patienten vejledes i efterforløbet og afdelingen orienteres.

 • • Laboratoriet bestilles til blodprøvetagning.

 • • Glassene gøres klar til afsendelse.

 

Laboranten tager blodprøver og kan eventuelt tage prøverne med i laboratoriet til afsendelse.

 

Efterforløb

Patienten skal ligge med fladt hovedgærde i 2 timer for at forebygge komplikationer.

Bør indtage rigelig væske pr. os, ellers kan det gives intravenøs.

Efter de to timer vurderes patienten, og det videre forløb aftales.

 

Komplikationer

 • • Smerter ved indstiksstedet

 • • Infektion lokalt

 • • Gennemsivning af plaster

 • • Spinal hovedpine. Behandles med svage analgetika, i svære tilfælde blood patch

 • • Incarceration, blødning (sjældent hvis forholdsregler er taget)

 

Prøvesvar, celletællingen kan forventes efter timer og øvrige undersøgelser i løbet af de næste dage.

 

Formål

Undersøgelse af cerebrospinalvæsken benyttes fortrinsvis ved undersøgelse for meningitis samt visse neurologiske lidelser, hvor det har interesse at undersøge cerebrospinalvæsken biokemisk, celle- og differentialtælling, mikrobiologisk dyrkning og eventuelt andre supplerende undersøgelser (el-forese, diverse titre).

I Medicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital i Hobro undersøges cerebrospinalvæske altid med celletælling, spinalglukose og proteinbestemmelse.

 

Referencer

Ugeskrift for læger 167/45 7. November 2005 Videnskab og Praksis. Klinisk Praksis

Overlæge Kamaran Shorsh og overlæge Michael N. Binzer, Sydvestjysk og Sønderborg Sygehus