Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Alternativ behandling -under indlæggelse

Patienters ønske om at benytte alternativ behandling under indlæggelse på sygehus

Sundhedsministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen om at anmode landets sygehuse om så vidt muligt at acceptere patienters ønske om at benytte alternativ behandling under indlæggelse på sygehus.

Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at sygehusafdelinger ikke modsætter sig patienters, ønsker om at anvende alternativ behandling under indlæggelse.

Såfremt en patient ønsker at modtage alternativ behandling under indlæggelse, bør den for sygehusbehandlingen ansvarlige læge tage stilling til, om den ønskede alternative behandling kan ske uden gene for arbejdet på afdelingen. Såfremt lægen er bekendt med, at behandlingen vil kunne indebære en risiko for patienten, skal lægen informere patienten/forældrene herom og fraråde den alternative behandling.

Naturlægermidler i medfør af Lægemiddelloven godkendes af Lægemiddelstyrelsen efter en vurdering af kvaliteten samt af sikkerhed og effekt baseret på en litteraturvurdering. På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan ses en oversigt over godkendte naturlægermidler og vitamin‑mineralpræparater:

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/naturlaegemidler-og-vitamin-og-mineralpraeparater/

Kvalitet, virkninger, bivirkninger og interaktioner ved andre former for alternativ medicin og alternativ behandling er kun i begrænset omfang dokumenteret, men der er sjældent alvorlige bivirkninger eller komplikationer hertil, om end der i nogle tilfælde er set interaktioner med lægemidler.

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at sygehuset ikke skal afholde udgifterne til alternativ behandling, som patienter ønsker at benytte ved siden af den behandling, som varetages af sygehuset.