Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vestimulation ved hjælp af akupunktur

 

Formål

I alt 45 % af alle primipara og 12% af alle multipara med normal graviditet får vestimulering som følge af inerti. Vestimulering med oxytocin kan øge risikoen for hyperstimulering af uterus med uterusruptur og føtal død til følge.

Akupunktur er beskrevet i flere mindre studier at have en positiv effekt på kontraktioner, under fødslen ved primær og sekundær inerti.

Visse undersøgelser (1,2,3) har vist, at akupunktur kan påvirke fødslens varighed med en kortere udvidelsesperiode. I Gaudernacks norske randomiserede undersøgelse (n = 100) og Zeislers casekontrol- studie (n = 120) blev der givet akupunktur ved henholdsvis PROM og i slutningen af graviditeten. Lee fandt i et randomiseret undersøgelse med 75 kvinder, at akupressur under fødslen ikke blot gav en smertelindrende effekt (p = 0,012), men også forkortede fødselsvarigheden signifikant (p = 0,006).

 

Definition af begreber

Akupunktur kan udføres af alle jordemødre, der har gennemgået kursus i akupunktur svarende til det pensum, der gennemgås på Den Alm. Danske Jordemor Forenings kursus.
Læger, der har deltaget i et lignende kursus, kan ligeledes anvende akupunktur.
Akupunktur kan tilbydes til afslapning og smertelindring,
fastsiddende placenta, smertelindring ved suturering, smertelindring ved efterveer samt ved graviditetskvalme og bækkensmerter i graviditeten, karpaltunnelsyndrom, hovedpine og mhp. rygeafvænning.

Hvis akupunktur skal anvendes til vestimulation, skal flg. være opfyldt:

Den fødende skal informeres om, at der kan vælges mellem akupunktur og S-drop.

Overvågning som ved anvendelse af S-drop.

Tidspunkt for akupunktur anføres i journalen.

Hvis der ikke har været effekt af akupunktur efter en time, skal der anbefales S-drop.

 

Beskrivelse

Indikation: Primær og sekundær vesvækkelse.

 

1.

Der forventes umiddelbar effekt på veerne.
Hvis der ikke er den ønskede effekt efter 30 min., må man gøre status og afgøre om kvinden skal have Syntocinondrop eller om hun skal hvile.

2.

Monitorering af fosterhjertelyd:
Enten kardiotokografi eller auskultation med trærør eller Sonicaid
a) I udvidelsesperioden hvert 15. minut.
b) I presseperioden efter hver ve.

3.

Jordemoderen skal blive på stuen.

4.

Angående nålenes placering:
Der er flere muligheder - se tegninger.
Start med 4 nåle og øg nålenes antal efter effekten.

5.

Registrering i fødselsregistreringssystemet: BAFA.

 
Diagnosekoder:

BKXA31 Vestimulering med akupunktur

Referencer

1. Lee MK, Chang SB, Kang DH. Effects of SP6 acupressure on labor pain and

length of delivery time in women during labor. J Altern Complement Med

2004;10:959-65.

 

2. Zeisler H, Tempfer C, Mayerhofer K et al. Innfluence of acupuncture on duration

of labor. Gynecol Obstet Invest 1998;46:22-5.

 

3. Rabl M, Ahner R. Bitschnau M et al. Acupuncture for cervical ripening and induction

of labor at term – a randomized controlled trial. Wien Klin Wochenschr 2001;113:942-6.

 

Gaudernack LC, Forbord S, Hole E. Acupuncture administered after spontaneous rupture of membranes at term significantly reduces the length of birth and the use of oxytocin. Acta Obstet Gynecol Scand 2007;85:1348-53.

 

Zeisler H, Tempfer C, Mayerhofer K et al. Innfluence of acupuncture on duration

of labor. Gynecol Obstet Invest 1998;46:22-5.

 

Lee MK, Chang SB, Kang DH. Effects of SP6 acupressure on labor pain and length of delivery time in women during labor. J Altern Complement Med 2004;10:959-65.