Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for udførelse af vedligehold på maskiner, tekniske anlæg, installationer og bygningsdele.

 

Problemstilling

Styring af vedligehold på Aalborg Universitetshospital.

 

Målgruppe – modtagelse.

Personalegrupper i Teknisk Afdeling der arbejder med vedligehold.

 

Definition af begreber.

Bygningsansvarlig: Leder der skal forestå drift og vedligehold af en bygningsmasse. Fagansvarlig: Leder der på baggrund af uddannelse har et særligt kendskab til et fagområde. Sektionsleder: Leder af et funktions-område.

 

Formål.

En overordnet beskrivelse af hvordan vedligehold planlægges udføres og dokumenteres.

 

 

 

Beskrivelse.

Vedligehold udføres iht. fabrikantens eller leverandørens anvisninger. Der kan også udarbejdes planer og instrukser for vedligehold, der bygger på den erfaring der er blandt de fagansvarlige og det øvrige tekniske personale.

 

Ud fra den årlige bevilling fra Hospitals Ledelsen prioriteres vedligehold som følge:

  • • Lov- og myndighedskrav

  • • Konsekvenser ved fejl og udfald

  • • Økonomi.

 

Vedligehold udføres dels af eget personale og eksternt personale, vurdering af, hvem der gør hvad, beror på en ressourcemæssig og økonomisk vurdering.

På enkelte områder er der autorisationskrav, som ikke kan erhverves, idet der kræves erfaring med projektering og installation, dette er f.eks gældende ved sprinkler installationen.

Ud over den vedligeholdelse der ønskes dokumenteret bliver der dagligt, ugentligt og månedligt udført vedligehold der tillige har karakter af check, såsom aflæsning af diverse følere placeret på maskiner, tekniske anlæg og tekniske installationer, check af beholdning i trykflasker og beholdere, visuel check af samme for lækager og vibrationer. Smøring af diverse objekter og mange andre ”små” tiltag der udføres med jævne mellemrum, og dermed er medvirkende til en problemfri drift.

 

 

Vedligehold udført af eksternt firma på Syd, Nord og Dronninglund:

Vedligehold der udføres af eksternt firma, aftales for en tidsramme på baggrund af et tilbud. Planen herfor styres i Caretaker, hvorfra der også sendes en rekvisition med anmodning om at få udført aftalt service. Tilbagemelding på udført vedligehold sker via en servicerapport og en faktura, begge dele er tilgængelig via den oprettede vedligeholdelsesaktivitet for objektet, hvilket også er gældende for tilbuddet/serviceaftalen. Det er en superbruger af programmet Caretaker der har ansvaret for den samlede drift af vedligeholdelsesmodulet.

 

Vedligehold udført af egne håndværkere på afsnit Syd:

Planen for hvornår og på hvad der skal udføres planlagt vedligehold styres/opbevares enten i DIS, i et regneark eller en anden tidsplan. Opgaven der skal udføres (instruksen) er beskrevet af den fagansvarlige på baggrund af fabrikantens anvisninger og egne erfaringer. Opgaven opbevares elektronisk eller i papirformat i et ringbind ved den interne håndværker der skal udføre opgaven, denne har samtidigt ansvaret for at vedligeholdet igangsættes. Tilbagemelding på hvad der er udført dokumenteres enten i en logbog placeret ved objektet eller i en servicerapport der opbevares enten elektronisk eller i et ringbind placeret ved serviceudføreren. Instruksen beskriver dette nærmere.

 

Vedligehold udført af egne håndværkere på afsnit Nord:

Planen for hvornår og på hvad der skal udføres planlagt vedligehold styres via en Modulextavle placeret på gangen ved den fagansvarliges kontor, denne har samtidigt ansvaret for at vedligeholdet igangsættes. Opgaven der skal udføres (instruksen) er beskrevet af den fagansvarlige på baggrund af fabrikantens anvisninger og egne erfaringer. Opgaven opbevares elektronisk eller i papirformat i et ringbind ved den interne håndværker som skal udføre opgaven. Tilbagemelding på hvad der er udført dokumenteres enten i en logbog placeret ved objektet eller i en servicerapport der opbevares enten elektronisk eller i et ringbind placeret ved serviceudføreren. Instruksen beskriver dette nærmere.

 

Vedligehold udført af egne håndværkere på afsnit Dronninglund:

Planen for hvornår og på hvad der skal udføres planlagt vedligehold, forefindes i et ringbind placeret på den daglige leders kontor, denne har samtidigt ansvaret for at vedligeholdet igangsættes. Opgaven der skal udføres (instruksen) er beskrevet af den fagansvarlige på baggrund af fabrikantens anvisninger og egne erfaringer. Instruksen opbevares i et ringbind på den fagansvarliges kontor. Tilbagemelding på hvad der er udført dokumenteres enten i en logbog placeret ved objektet eller i en servicerapport der opbevares i et ringbind på den fagansvarliges kontor. Instruksen beskriver dette nærmere.

 

 

Referencer:

DBI-forskrifter.

Stærkstrømsbekendtgørelsen.

L-aus håndbogen.

Arbejdstilsynet.

Hygiejnerekommandationer.

Bygningsreglementet.

Gasregulativet.