Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralyd – Vener mhp. thromboflebitis, Afsnit Nord

 

 

Indikation:

Klinisk mistanke til venøs trombose af de dybe vener.

 

Vurdering af de dybe vener kan have en betydning for evt. kirurgisk behandling af varicer på UE.

Alle vener (tilgængelige for ultralyd) kan undersøges for tromboflebit/trombose: UE og bækken vener, VCI, OE vener, hals vener, subklavia venerne.

 

 

Procedure:

Den anvendte transducer er lineær høj frekvent, men ved udtalt ekstremitetshævelse kurvede transducer (C7-4Mhz eller C5MHz), skanneren indstilles på vene program. B-billedet vurderer thrombens ekkogenesitet, medens farve doppleren stiller diagnosen og vurderer occlusionsgraden.

Patienten undersøges uden forberedelse.

 

Til undersøgelse af UE ´s vener, lejres patienten med let eleveret hovedgærde.

 

Ved undersøgelse af bækkenvener og femoralis venerne er patienten i ryg leje, undersøgelse af poples foretages helst i bugleje, medens crus venerne undersøges i rygleje.

 

Patienten skal ligge afslappet for at undgå muskulær påvirkning og vene pumpning, derfor anlægges en pude under knæet (pt. i ryg leje) eller under foden (pt. i bug leje).

 

De ultrasoniske kriterier for tromboflebit er: venen har større diameter end nabo arterien, venen er mindre kompressibel, venevægen er ødematøs og konstatering af intraluminal trombe som kan være okkluderende eller bare som væg trombe. Ved trombe dannelse er dette af forskellige ekkoer (ekkofattig, isoekkoisk, ekkogig, eller blandingsekkoer).

 

Skanningen af vene gebetet foregår i tværgående og længdegående retninger, medens komressibilitets testen foregår i tværgående retning.

Det er vigtigt at bemærke trombens eller flebittens udstrækning og affektionen af klapperne, især ved indløb af vena saphena magna (i lysken ved stella venosa) og parva (i poles).

 

For at vurdere vena poplitea og crus venerne kan evt. anlægges blodtryksmanchette på lår, denne pumpes til cirka 40 mm Hg.

 

Crus venerne skal følges så langt som muligt i distale retning. NB: venerne på crus er parrede!

Venae tibialis anterior: ses foran membrana interossae, vena peronea: lige lateralt bag fibula, ligesom venae tibialis posterior.

 

Et lettere tryk (squeezing) distalt for det undersøgte stykke vene vil afklare evt. flow i venen.

 

Ved skanning af halsvener (jugularis) mhp. tromboflebit: følges venen til subclavia og den modsatte side undersøges også.

 

Ved skanning af OE vener mhp. tromboflebit: undersøges vene gebetet fra vena basillaris i albue bøjningen til vena axillaris og vena subclavia, evt. modsatte subclavia og den tilsvarende jugularis.

 

Der skal som minimum foreligge billeddokumentation i PACS for alle patologiske fund.