Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Single umbilical artery

(SUA)
 


Formål
At beskrive udredning af gravide hvor der påvises 2 kar i navlesnoren.
 

Definition af begreber

SUA:

Single umbilical artery, dvs. tilstand, hvor der kun findes én arterie og én vene i navlesnoren.

iSUA:

Isoleret SUA.

niSUA:

Ikke isoleret SUA, dvs. SUA og associerede misdannelser.


DRG-kode

 

DO359A

(Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster fundet ved ultralydsscanning)

+ DQ270

(Atresi eller hypoplasi af arteria umbilicalis).


Incidens

SUA findes hos ca. 0,5% af en 1. trimester screenet population, ca. 94 % af disse har iSUA.


Fremgangsmåde

 

Ultralyd:

 • • 

Visualisering af 3 kar i navlesnoren hører med til gennemskanningen i 18.-20. uge, (kan ses ved nakkefoldskanningen i 11. – 14. uge men obs. Falsk positive resultater).

 • • 

Som oftest visualiseres den intraabdominale del af umbilikalarterierne langs blæren med doppler, (Obs. mulig forveksling med arteria iliacae). Alternativt 2 kar i tværsnit af navlesnoren.

 

Billede 3

 

Associerede misdannelser

Fordelingen af associerede misdannelser i en ikke-1.-trimester screenet population:

 • • Urogenitale 20-50 %.

 • • Kardiovaskulære 20-30 %.

 • • Gastrointestinale ca. 15 %.

 • • Skeletmisdannelser ca. 15 %.

 • • CNS misdannelser ca. 15 %.

 • • Associeret med trisomi 13 og 18 triploidi samt Turners syndrom.

Alle disse strukturer bliver vurderet ved gennemskanning.

niSUA

 • • Ved fund af SUA og associerede misdannelser (niSUA), mistanke herom eller SUA og insufficient gennemskanning: Vurdering ved UL-læge inkl. Hjerteskanning.

 • • Ved niSUA tilbydes invasiv test/Array CGH pga. øget risiko for kromosomanomali.

iSUA 

 • • Ved fund af SUA og sufficient gennemskanning uden misdannelse skal der ikke foretages vurdering ved UL-læge.

 • • iSUA er Ikke i forhøjet risiko for kromosomanomalier.

 • • Let øget risiko for IUGR, hvorfor der bør tilbydes tilvækstskanning i f.eks. uge 32 ved sonograf.

 • • Ved IUGR eller placentaanomalier er der behov for øget opmærksomhed.

 • • For normalvægtige fostre med iSUA anbefales ingen særlige foranstaltninger i forbindelse med fødslen, og igangsættelse kan ske efter gældende retningslinjer.


Post partum opfølgning

 • • Er barnet misdannelsesskannet under graviditeten, foretages intet yderligere.

 • • Er barnet ikke misdannelsesskannet, og påvises 2 kar i navlesnoren ved fødslen, henvises (sædvanligvis den følgende hverdag) til klinisk vurdering ved pædiater mhp. vurdering, herunder ultralyd af abdomen. Ca. 7 % har større misdannelse af nyrerne.
   

Dokumentation:
Dokumenteres i Astraia.

Referencer:
DFMS SUA guideline 2015