Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gynækologiske patienter - sygeplejeopgaver

 

Formål

At sygeplejersker ansat i Dagkirurgisk afsnit, Kirurgisk afdeling kan løse sygeplejeopgaver til gynækologiske patienter i Dagkirurgisk regi.

 

Definition af begreber

 

Beskrivelse

Patientforløb:

Patienterne henvises fra egen læge til Gynækologisk afdeling, Sygehus Vendsyssel.

Patienter som er egnet til Dagkirurgi visiteres hertil.

Patienter som skal have foretaget laparaskopisk sterilisation eller conisatio, indkaldes til Gynækologisk ambulatorium, hvor forundersøgelse og journaloptagelse foretages.

Patienten bookes til operation i Dagkirurgisk afsnit, og kommer på forundersøgelsesdagen til indlæggelsessamtale i Dagkirurgisk afsnit (jvf instruks om indlæggelsessamtale i Dagkirurgisk afsnit).

Patienter som skal have foretaget Kolposkopi indkaldes pr brev direkte til Dagkirurgisk afsnit til undersøgelse. Sammen med indkaldelsen sendes patientinformationsmateriale.

Patienten møder på operationsdagen ved receptionen i forhallen, og bliver derfra hentet af kontaktsygeplejersken.

Patienten modtages i afsnittet og gøres klar til operation og det postoperative forløb iht patientforløb for hernie- og varicepatienter.

Patienten hentes til operation/undersøgelse af anæstesisygeplejerske eller operationssygeplejerske.

Operation:

 • • inden patienten hentes ind på operationsstuen klargør operationssygeplejersken instrumenterne (jf. lokal instruks) der skal bruges ifølge de aktuelle ”opskrifter”.

 • • patienten hentes til operation af anæstesisygeplejerske eller operationssygeplejerske, patienten går ind på operationsstuen, hvor hun modtages (jf. lokal instruks)

 • • patienten lejres på operationslejet (jf. lokal instruks)

 • • patienten identificeres i henhold til ”de 5 trin” (jf. lokal instruks)

 • • operationspersonalet sikrer, at patienten har talt med gynækologen. Patienterne markeres ikke (jf. ”de 5 trin”)

 • • anæstesipersonalet bedøver patienten, og når patienten sover desinficeres operationsfeltet (jf. lokal instruks) og der lægges steril afdækning på

 • • der holdes time-out

 • • relevant apparatur tilkobles (jf. lokale instrukser)

 • • al anvendt materiale og instrumenter tælles (jf. sundhedsstyrelsen retningslinjer og lokale instrukser)

 • • efter endt operation påsættes forbinding (jf. lokal instruks) og patienten vækkes, og lejres herefter i sengen

 • • alle udførte handlinger dokumenteres i Operationsdokumentation i EPJ herunder evt. besked til Dagkirurgisk afsnit

 • • patienten køres ind i Dagkirurgisk afsnit til observation og postoperativ pleje

 • • hvis patienten opereres i lokalanæstesi og anæstesipersonalet derfor ikke deltager på operationsstuen, følges desuden lokal ”instruks for sygepleje til patienter i lokalanæstesi og undersøgelser”

 

Patienter som har været i generel anæstesi ligger til opvågning og observation iht kriterier og instruks for opvågningsforløb.

Patienter som har været i lokalbedøvelse skal være 1 time i afsnittet inden udskrivelse.

Patienter observeres iht instruks for dagkirurgiske patienter – samt blødning fra vagina

Patienterne informeres og udskrives i henhold til instruks for dagkirurgiske patienter/ patientinformationsmateriale for patientgruppen.

Patienter indkaldes til evt. ambulant kontrol af gynækologisk sekretær.

 

Referencer