Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hyperplasia endometriiDefinition
En heterogen gruppe af endometrieforandringer, varierende helt benigne proliferative forandringer i endometriet til egentlige præmaligne læsioner i endometriet med abnorm cytomorfologi og histomorfologi forenelig med egentlig præmalign sygdom.
Klassifikationen af endometriehyperplasi har gennemgået store forandringer gennem tiden.

I dag rubriceres med 2 hovedformer:

Hyperplasi uden atypi

Hyperplasi med atypi.

Sidstnævnte anses at være en præmalign lidelse og skal behandles som en malign lidelse.


Ætiologi
I langt de fleste tilfælde af endometrie hyperplasi vil der være tale om en relativ hyperøstrogen påvirkning af endometriet. Dette kan skyldes eksogent tilført østrogen (østrogenbehandling) eller endogen østrogenproduktion (adipositas,


Symptomer
Symptomerne betingede af endometriehyperplasi vil være blødningsuregelmæssighed og postmenopausal blødning. Blødningsuregelmsæsigheden optræder hyppigst perimenopausalt (anovulatoriske blødninger).
Hos patienter med PCO (polycystisk ovariesyndrom) ses alle grader af endometrie hyperplasi og også prækankrøs atypisk hyperplasi.
Invasiv endometrie cancer ses i en relativ ung alder hos denne patientgruppe på grund af langvarig relativ østrogenhyperstimulation af endometriet.
Endometriehistologi bør derfor altid overvejes hos denne patientgruppe ved blødningsuregelmæssigheder.


Undersøgelse
Diagnosen stilles primært ved explorabiopsi/hysteroskopisk biopsi.
Yderligere udredning er ikke indiceret, såfremt der ikke er påvist atypisk endometriehyperplasi eller mistanke om invasiv endometriekarcinom.


Behandling
Simple hyperplasi uden atypi kan observeres.
Såfremt patienten inden for ½ år atter oplever blødningsuregelmæssighed, bør hormonel behandling iværksættes.
Under hensyntagen til patientens alder kan iværksættes p-pillebehandling/cyklisk gestagenbehandling/hormonel substitutionsbehandling.
Der er ingen indikation for kontrolabrasio/histologi efter endt behandling.
Behandlingen bør gennemføres 3-6 måneder.
Ved påvist kompleks hyperplasi uden atypi iværksættes umiddelbart hormonel behandling. Den hormonelle behandling kan gennemføres som kontinuerlig tilførsel af gestagen ved hjælp af Levo Novo spiral, kontinuerlig gestagentilførsel gennem 3 måneder (medroxyprogesteron 10 mg daglig i 3 måneder) eller hormonel substitutionsbehandling gennem 3 måneder.
Uanset valg af behandlingsmodalitet bør der gennemføres kontrol af endometriehistologien efter 3 måneders behandling i form af endometriehistologi (explorer)/abrasio.
Ved påvist endometriehyperplasi med atypi er der indikation for hysterektomi og bilateral salpingo-ooforektomi.
Ca. 10-20% af disse patienter vil ved hysterektomi vise sig at have tidlig endometriecancer.


Opfølgning
Som ovenfor anført kontrolleres patienter med hyperplasi som allerede anført. I tilfælde af, at der påvises atypisk kompleks hyperplasi i hysterektomipræparatet, er der ingen grund til yderligere kontrol efter operationen.
Radikalt opererede patienter med endometriecancer
uden indikation for adjuverende onkologisk behandling tilbydes 6-ugers lægekontrol ca. 6 uger efter operation til planlægning af patientskole, information om alarmsymptomer, hotline-telefon, standardiseret sygeplejeopfølgning ved telefon samt mulig henvisning til kommunalt rehabiliteringsprogram.