Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nyremedicin – Nuklearmedicinske Undersøgelser

 

GFR-måling1

Renografi1

 

 

GFR-måling

GFR måles ambulant på Klinisk Fysiologisk Afd. ved i.v. administration af radiomærket Cr-EDTA. Koncentrationen måles ved start og efter 4 timer (24 timer hos ved forventet GFR < 20 ml/min). Ændringen i plasmakoncentration bruges derefter til beregning af GFR.

Indikationer

Oftest bruges creatinin-clearance for at afsløre påvirket nyrefunktion eller ved stillingstagen til dialysebehov. Ved mistanke om, at creatinin-clearance er upålidelig, eller hvis denne ikke kan gennemføres, benyttes i stedet GFR-måling.

GFR-måling er standard ved donorudredning.

 

Renografi

Udføres ambulant på Nuklearmedicinsk Afd. Der injiceres radiomærktet Cr-EDPA i en armvene, hvorefter optagelse og udskillelse fra nyrerne registreres med et gamma-kamera.

 

Indikationer

Renografi er ikke en undersøgelse som rutinemæssigt bruges ved uafklaret nyresygdom! Den primære indikation er mistanke/udelukkelse af kompromiteret blodforsyning til en eller begge nyrer. I praksis er indikationen hovedsagelig mistanke om nyrearteriestenose, hvor der f.eks. ved hypertensionsudredning findes 7 indikationer for at udføre denne undersøgelse (se hypertensionskapitlet).

cid:image001.jpg@01C6387B.863DAE80

En anden indikation er måling af sidefordelingen af nyrefunktionen, hvor dette er relevant. F.eks. hvor det skal vurderes om den tilbageværende nyre har tilstrækkelig funktion efter nefrektomi (det gælder bl.a. nyredonorer).

I urologisk regi bruges renografi sommetider til kontroller efter hydronefroseoperation (pga. den lavere stråledosis).

 

Tolkning

Der angives sidefordeling af funktionen i procent. Afvigelse på mere end 5% anses for unormalt. Desuden angives tid til maksimal opladning, hvor især en forsinkelse heraf taler for nyrearteriestenose.

Hvis afvigelserne forværres eller først tilkommer, når renografien udføres efter indgift af ACE-hæmmer, øger dette sandsynligheden for forekomst af betydende nyrearteriestenose. Ved hypertensionsudredning starter vi derfor med ACE-hæmmer-renografi – fordi et normalt fund her overflødiggør almindelig renografi, mens det modsatte ikke gælder.

Klin. Fys. desuden ofte morfologi, f.eks. nyrestørrelse og evt. hydronefrose. Men præcisionen her kan ikke måle sig med de radiologiske undersøgelser. Desværre har renografi også mange falsk positive resultater. Derfor er det vigtigt med stramme indikationer.