Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fordeling af hjælpemidler i Klinik Psykiatri Syd

 

Formål

Beskrivelse af hvilke faggrupper, der varetager udlån af hvilke hjælpemidler i Klinik Psykiatri Syd.

 

Beskrivelse

 

Ergoterapiafdelingen

Glidelagen til forflytninger

Trykaflastende madrasser (der skal foretages selvmordsrisikovurdering inden udlån)

Trykaflastende pude

Siddepuder og kiler

Udlån og instruktion i brug af lift

Endvidere hjælpemidler som knytter sig til ADL funktioner, fx spiseredskaber

 

Ergoterapien kan kontaktes på psyk-ergo.syd@rn.dk

 

Fysioterapiafdelingen

Hjælpemidler i forbindelse med lungefysioterapibehandling

Måling til og udlån af støttestrømper

Ganghjælpemidler

 

Fysioterapien kan kontaktes på psyk-fys.syd@rn.dk

 

Kørestol til transport forefindes i hvert enkelt afsnit. Ansvaret for disse ligger hos personalet på det pågældende afsnit.


Fysioterapiafdelingen involveres, såfremt brug af kørestol relateres direkte til rehabilitering og/eller behandling.


Ved behov for rekvirering af kørestol som midlertidig hjælpemiddel til patient under indlæggelse kontaktes Det Centrale Hjælpemiddeldepot på tlf. 99 32 34 24 inden kl. 14.00 på hverdage.


Det er vigtigt at formidle til patienter og personale, at det er et midlertidigt hjælpemiddel, da det er kommunale visitatorer, der ordinerer permanente hjælpemidler.


Serviceafdelingen kontaktes på tlf. 97 64 38 19 med henblik på at få kørestolen leveret til patienten.


Når patienten udskrives returneres kørestolen til Det Centrale Hjælpemiddeldepot. Der tages stilling til, om patienten ved udskrivelse har behov for kørestol som varigt hjælpemiddel.

 

Det er desuden muligt at låne andre hjælpemidler fra Det centrale hjælpemiddeldepot.

 

Efter indlæggelse

Hvis en patient har brug for et hjælpemiddel efter indlæggelsen, så kontakt en ergoterapeut eller fysioterapeut fra Klinik Psykiatri Syd, som derefter vil kontakte en kommunal terapeut.

 

Hjælpemidler fra Central Depotet

Patienten hæfter for hjælpemidler fra Det Centrale Hjælpemiddeldepot, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på dette i forbindelse med udskrivelse eller ophør af behov. Papirerne for udlånet opbevares i afsnittet og følger patienten ved evt. overflytning til andet afsnit. Det er plejepersonalets ansvar, at hjælpemidlet enten returneres eller sendes med patienten hjem ved udskrivelse.

 

Hjælpemidler til og fra Brandevej fra Det Centrale Hjælpemiddeldepot

Ved behov for hjælpemidler fra Det Centrale Hjælpemiddeldepot til patienter på Brandevej kontaktes ergoterapeut eller fysioterapeut, som står for bestilling på depotet.

 

Hjælpemidlet afhentes på depotet af en terapeut eller portør på Mølleparkvej, og leveres til terapeuterne på Brandevej af portørerne. (papirerne skal ikke skrives under).

 

Plejepersonale og patienten instrueres i brugen af hjælpemidlet af en terapeut.


Ved tilbagelevering kontaktes portøren, der sørger for transport til Det Centrale Hjælpemiddeldepot.