Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Stumpt kardielt traume / Stumpe traumer mod thorax og hjertet

 

Formål1

Definition1

Ætiologi1

Anbefalet inddeling1

Patogenese/traume mekanisme1

Skade typer2

Symptomer2

Udredning2

Hæmodynamisk stabil patient som mistænkes for stumpt kardielt traume2

Hæmodynamisk ustabil patient som mistænkes for stumpt kardielt traume2

Traumepatienter modtages efter traumeinstruksen3

Behandling3

Referencer3

Formål

At sikre korrekt vurdering og observation af patienter udsat for stumpe traumer mod thorax/hjertet.

 

Definition

Der findes ingen faste diagnostiske kriterier.

 

Stumpt kardielt traume omfatter læsioner efter stumpe traumer mod thorax/hjertet og kan klinisk spænde fra overfladiske skader uden klinisk betydning til forbigående arytmier og ventrikelruptur.

 

Ætiologi

Stumpt kardielt traume skyldes hyppigst færdselsuheld. I mindre omfang fald eller knusnings- ulykke. Stumpt kardielt traume kan desuden ses efter hjertemassage. En sjælden mekanisme er det svage slagtraume mod thorax fra projektiler/objekter under sport.

 

Anbefalet inddeling

  • • Stump kardiel skade med septal ruptur

  • • Stump kardiel skade med fri ventrikel ruptur

  • • Stump kardiel skade med koronararterie trombose

  • • Stump kardiel skade med mindre EKG forandringer eller enzym udslip

  • • Stump kardiel skade med komplekse arytmier

Patogenese/traume mekanisme

Skaderne opstår hyppigst som følge af hurtig deceleration. En anden hyppig grund er direkte slag mod thorax.

 

Mekanismerne som lægger til grund for skaderne omfatter:

  • • Kompression af hjertet mellem sternum og columna

  • • Pludselige trykfluktuationer i thorax og abdomen

  • • Direkte traume mod hjertet fra fragmenter (f.eks. fragmenter fra sternum/costa fraktur)

Skadetyper

Hyppigst ses ventrikelruptur, dernæst atrieruptur. Septal- og klapskader er sjældne. Ved isoleret klapskade rammes hyppigst aortaklappen efterfulgt af mitral- og trikuspidalklappen. Myokardieinfarkt er en sjælden komplikation til stumpt kardielt traume efter færdselsuheld samt mindre traumer og skyldes ofte dissektion eller trombose af koronarkarrene.

Ramus interventrikularis descendens fra venstre koronararterie (Left Anterior Descending artery = LAD) afficeres oftest.

Kardiel dysfunktion og/eller nedsat kontraktilitet, som ikke skyldes arytmier eller blødning kan også ses ligesom arytmier (f.eks. sinus takykardi, nyt grenblok, ekstra systoler). Hyppigst ses skader på højre side af hjertet.

 

Symptomer

Der er ingen specifikke symptomer for stumpt kardielt traume. Symptomerne afhænger af læsionen. Mange patienter har tegn på ydre traume som impression efter rattet eller anden ydre påvirkende faktor. Brystsmerter er hyppige og skyldes ofte ledsagende skader fra traumet (f.eks. fra costafrakturer, bøjede costae, suggilationer).

 

Udredning

Hæmodynamisk stabil patient som mistænkes for stumpt kardielt traume

Troponin-T: Normale værdier har høj Negativ Prædiktiv Værdi og kardiel skade kan udelukkes.

 

EKG abnormiteter: EKG sammenlignes med tidligere ekg for nyopstået abnormaliteter. Ved nyopstået ændringer samt forhøjet Troponin-T, indlægges patienten til observation med kontinuerlig EKG-monitorering i min. 24 timer. Ved EKG abnormaliteter og normal Troponin-T kan kardiel skade udelukkes.

 

Ingen EKG abnormiteter: Kardiel skade kan udelukkes. Patienten observeres hvis der er behov for observation pga. andre skader.

 

Stenumfraktur som isoleret læsion giver ikke stumpt kardielt traume. Pt behøver ikke indlæggelse med telemetri. Dog kan indlæggelse pga. instabilitet og smerter være nødvendigt.

 

Hæmodynamisk ustabil patient som mistænkes for stumpt kardielt traume

EKG

Ekkokardiografi: Ved insufficient transtorakal ekkokardiografi (TTE) udføres transøsofagal ekkokardiografi (TEE)

 

Hypotension og takykardi skal antages at skyldes blødning. Når blødning er udelukket kan takykardi, nyopstået ventrikulært blok eller arytmi give mistanke om stumpt kardielt traume med kardiel dysfunktion.

 

Traumepatienter modtages efter traumeinstruksen

Hypotension og takykardi skal antages at skyldes blødning. Når blødning er udelukket kan takykardi, nyopstået ventrikulært blok eller arytmi give mistanke om stumpt kardielt traume med kardiel dysfunktion. Trykpneumothorax og perikardietamponade skal udelukkes.

 

  • • CK-MB eller Troponin T bør kun bruges til at følge patienter med mistanke om AMI (EKG- forandringer, iskæmi symptomer). Der skal tages prøver ved indlæggelsen og et nyt sæt efter 4-6 timer og ved forhøjede markører konfereres med kardiolog

  • • Stumpt kardielt traume-patienter med risikofaktorer i form af ældre patienter med kendt hjertesygdom, ustabile patienter og patienter med abnormt indlæggelses-EKG kan opereres sikkert, hvis de er under passende overvågning under operationen. Der bør i disse tilfælde overvejes anlæggelse af a. pulmonalis kateter (Swan Ganz kateter)

Behandling

Behandling skal ske efter retningslinjerne for de fundne skader.

 

Referencer

M. D. Greenberg and C. L. Rosen. Evaluation of the patient with blunt chest trauma: an evidence based approach. Emerg Med Clin North Am, 17(1):41–62, viii, Feb 1999.

 

Eric Legome. Blunt cardiac injury (bci) in adult trauma. www.uptodate.com,, Version 18.2, januar 2008.

 

Keith Clancy. Screening for Blunt Cardiac Injury, Eastern Association for the Surgery of Trauma, 2012


 

Collins J, Cole F, Weireter L, et al.. The usefulness of serum troponin levels in evaluating cardiac injury. Am Surg. 2001; 67: 821–826.