Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse og behandling af barn med mistænkt/verificeret epiglottitis

Beskrivelse

Baggrund/ætiologi

Bakteriel infektion af epiglottis forårsages i reglen af Haemophilus Influenzae (HI). Efter indførelse af vaccination mod HI type B er forekomsten af epiglottitis reduceret dramatisk, og klinisk betydende sygdom må betragtes som værende endda meget sjælden.

Epiglottitis kan optræde såvel hos børn som voksne, men giver hos børn hurtigt anledning til livstruende luftvejsobstruktion.

Klinisk præsentation

Anamnese ofte af meget kort varighed:

 • • Synkesmerter og spisevægring

 • • Påvirket almentilstand, ofte også med ”C” og ”D” problemer

 • • Febrilia

 • • Sekretophobning i svælg med savlen

 • • Kraftig ømhed over larynx

 • • Initielt inspiratorisk (og muligvis også ekspiratorisk) stridor

 • • Ringe effekt af adrenalin-inhalation

Handlinger

Ved mistanke om epiglottitis skal patienten kontinuerligt være under såvel sygeplejerske- som læge-observation.

Se i øvrigt ”Modtagelse af barn med øvre luftvejsobstruktion på intensiv afdeling” – instruks under udarbejdelse nov. 2010.

 • • NB. adrenalininhalationer har ikke dokumenteret effekt på epiglottitis – og systemisk steroidbehandling har ej heller effekt

 • • Hvis epiglottitis-diagnosen afkræftes ved fiberoptisk laryngoskopi

 • • Udredning fortsættes, idet der pga. barnets symptomatologi må skønnes at være øget risiko for anden bakteriel ætiologi, for eksempel

 • • Bakteriel tracheit

 • • Parapharyngeal absces

 • • Adrenalininhalation forsøges på ny

 • • Systemisk steroidbehandling overvejes

 • • Antibiotikabehandling overvejes (bør være dækkende for Staphylococcus Aureus og Streptococcer)

 • • Hvis epiglottitis-diagnosen verificeres ved fiberoptisk laryngoskopi ved ØNH speciallæge, handles som følger

 • • Barnet induceres med sevofluran i siddende stilling og intuberes – ØNH speciallæge er stand by for akut trakeotomi, se Akut intubation af børn

 • • Respiratorbehandling fortsættes på Intensiv Afsnit 103

 • • Antibiotika-behandling påbegyndes med

 • • Inj. Cefuroxim 50 mg/kg i.v. x 3

 • • Almindelig stabilisering og understøttende behandling

Formål

At sikre hurtigt relevant udredning og behandling af kritisk syge børn med kliniske tegn på epiglottitis.

Definition af begreber

Epiglottitis acuta: Akut strubelågsbetændelse, en livsfarlig infektionssygdom forårsaget af bakterien Haemophilus Infuenzae.

ØNH: Øre-Næse-Hals

Referencer

Region Nordjylland:

Akut intubation af børn

Beskrivelse af akut udrykningshold til børnemodtagelse/børneafdelinger

Børneanæstesiologisk bagvagt

Tilkald til epiglottitis for Øre-, Næse-, Halskirurgisk ambulatoriet, operationsgang og H-anæstesi

Medicin.dk