Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lungemodnende behandling ved truende præmatur fødsel. Betapred.

 

Formål

Ved kliniske tegn på truende præmatur fødsel i intervallet uge 24 + 0 til uge 33 + 6 gives kortisonbehandling til moderen for at fremskynde fosterets lungemodning.

Definition af begreber

Antenatal administration af corticosteroider (f.eks 24 mg Celeston/Betapred/Diprospan) til moderen forud for en forventet præterm fødsel (gestationsalder mindre end 34 + 0 uger) reducerer med sikkerhed den neonatale morbiditet og mortalitet betydeligt. Først og fremmest reducerer behandlingen forekomsten af RDS, men der er også påvist en betydelig reduktion af f.eks intraventrikulære blødninger, nekrotiserende enterocolitis og tidlig neonatal død. Ingen alvorlige bivirkninger eller negative konsekvenser af denne behandling er rapporteret. 

 Fordelene ved corticosteroidbehandlingen opvejer langt de teoretiske risici, der kan være forbundet med at give steroid i forbindelse med f.eks præterm vandafgang (øget infektionsrisiko), præeklampsi (forværring) eller diabetes mellitus (hyperglykæmi, evt ketoacidose).

 

Behandling:

Det er optimalt at corticosteroidet gives 48 timer forud for fødslen, men der er påvist effekt af behandlingen selv efter kortere virkningstid.

 

Beskrivelse

Betamethason gives som profylakse mod RDS.
Virkning på fosteret 6 timer efter injektion.
Er maksimal 24 timer efter injektion. Bedst virkning inden for 7 døgn efter indgift.
Vigtigt at Celeston gives tæt på forventet fødselstidspunkt.

Som hovedregel gives kun 24 mg i alt.
 

Indikation:
Truende præmatur fødsel/sandsynlig forløsning før udgangen af uge 34.
Behandling påbegyndes ved gestationsalder 24 + 0. Gives ikke efter udgangen af uge 34.

Betametason er således indiceret ved:

1.

Vandafgang.

2.

Præmature veer.

3.

Sandsynlig forløsning af andre årsager.

 

Kontraindikation:

Aktiv tuberkulose.

Dosis:

1.

Betapred 12 mg (3 ml) i.m. Gentages efter 24 timer. I alt 24 mg.
Kan gives ambulant eller under indlæggelse.

2.

Er der givet Betapred i uge 24 – 25 + 0 og fortsat tegn på truende prænatal fødsel, kan Betapred evt. gentages i alt 12 mg efter 4 uger.

3.

Gravide med insulinkrævende diabetes:
Betapred 12 mg i.m. Gentages efter 24 timer
. I alt 24 mg.
Patienterne skal være indlagt til diabeten er stabil.

 

Gravide med insulinkrævende diabetes (prægestationel og gestationel):
Disse patienter kontroleres og behandles altid i Ålborg. Det samme med ikke-insulinbehandlet gestationel diabetes og ikke- insulinbehandlet type 2 diabetes i uge 24 til 34. Hær kræves ofte behandling med Insulin efter kortisonbehandling.
 

Referencer

Martin, JA, et al. Født: Final Data for 2006. Births: Final Data for 2006. National Vital Statistik Rapporter, bind 57, nummer 7, January 7, 2008. National Vital Statistics Reports, volume 57, number 7, January 7, 2008.

Limperopoulos, C., et al. Limperopoulos, C., et al. Positive Screening for Autisme i Ex-præmature børn: Forekomst og risikofaktorer. Positive Screening for Autism in Ex-Preterm Infants: Prevalence and Risk Factors. Børnelæger, volumen 212, nummer 4, april 2008, side 758-765. Pediatrics, volume 212, number 4, April 2008, pages 758-765.

Schendel, D., og Bhasin, TK fødselsvægt og gestationsalder Karakteristik af børn med autisme, herunder en sammenligning med andre udviklingshandiSchendel, D., and Bhasin, TK Birth Weight and Gestational Age Characteristics of Children with Autism, Including a Comparison with Other Developmental Disabilities. Børnelæger, volumen 121, nr. 6, juni 2008, side 1155-1164. Pediatrics, volume 121, number 6, June 2008, pages 1155-1164.

Hovi, P., et al. Hovi, P., et al. Glucose forordning hos unge voksne med meget lav fødselsvægt. Glucose Regulation in Young Adults with Very Low Birthweight. New England Journal of Medicine, volumen 356, nummer 20, maj 17, 2007, s. 2053-2063. New England Journal of Medicine, volume 356, number 20, May 17, 2007, pages 2053-2063.