Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Endoskopi - patientforløb

Formål

Kontinuitet i forbindelse med kikkertundersøgelser på Mave- Tarmkirurgisk operationsafsnit.

Optimal patientpleje og forhold for operatør, således at patienten opnår bedst mulig behandling i forbindelse med undersøgelsen.

Præoperativt

Operationssygeplejersken sikrer sig:

  • • At endoskop og udstyr er til stede og brugbart

  • • At operationsstue og leje er rengjort og klar til brug

  • • At indikationen foreligger

  • • At patienten er klar og gjort klar på afdeling

  • • At to sygeplejersker - fra Mave- Tarmkirurgisk operationsafsnit er til stede til at bistå patient og operatør under undersøgelse

  • • At operatør og anæstesi er klar.

Fremstilling

Endoskop fremstilles i henhold til vejledning for gastro-/koloskopi.

Procedure

Der ringes til patientens stamafdeling, og det sikres, at patienten er klar til afhentning af portør.

Portør kontaktes og bringer patient fra stamafdeling til operationsstue.

Ved ankomst identificeres patient i henhold til vejledning om patientidentifikation.

Patienten hjælpes ind på operationsstuen, enten i seng eller gående.

Operatøren tilkaldes.

Patienten informeres om undersøgelse, og der spørges ind til, om patienten er indforstået med undersøgelsens omfang og eventuelle gener.

I samarbejde med operatør, anæstesi og patient aftales behovet for anæstesiledsagelse i forbindelse med undersøgelsen.

Patienten lejres i henhold til undersøgelsen (se særskilt vejledning om kortvarigt sideleje).

Efter endt undersøgelse orienteres patienten om eventuelle resultat og postoperative ordinationer.

Operatøren vurderer, om patienten skal i opvågningen, eller om der kan køres på afdelingen.

Patienten soigneres, patienttøjet efterses, og portør tilkaldes.

Patienten køres ud af stuen, og endoskop kan desinficeres og afmonteres i henhold til vejledning om rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper og tilbehør.

Rengøring

Se særskilt vejledning om rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper og tilbehør.

Er beskrevet i ”Råd og anvisninger om rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper, 6. udgave 2018” fra Statens Serum Institut, og Infektionshygiejniske retningslinjer 8.11.

Skopirack aftørres med en opvredet sæbeklud.