Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Endoskopi - patientforløb

Formål

Kontinuitet i forbindelse med kikkertundersøgelser på Mave- og Tarmkirurgisk operationsafsnit.

Optimal patientpleje og forhold for operatør, således at patienten opnår bedst mulig behandling i forbindelse med undersøgelsen.

Præoperativt

Operationssygeplejersken sikrer sig:

  • • At endoskop og udstyr er til stede og brugbart

  • • At operationsstue og leje er rengjort og klar til brug

  • • At indikationen foreligger

  • • At patienten er klar og gjort klar på afdeling

  • • At to sygeplejersker - eller en sygeplejerske og social- og sundhedsassistent - fra Mave- og Tarmkirurgisk operationsafsnit er til stede til at bistå patient og operatør under undersøgelse

  • • At operatør er klar.

Fremstilling

Endoskop fremstilles i henhold til vejledning for gastro-/koloskopi.

Procedure

Der ringes til patientens stamafdeling, og det sikres, at patienten er klar til afhentning af portør.

Portør kontaktes og bringer patient fra stamafdeling til operationsstue.

Ved ankomst identificeres patient i henhold til vejledning om patientidentifikation.

Patienten hjælpes ind på operationsstuen, enten i seng eller gående.

Operatøren tilkaldes.

Patienten informeres om undersøgelse, og der spørges ind til, om patienten er indforstået med undersøgelsens omfang og eventuelle gener.

I samarbejde med operatør og patient aftales behovet for sedation/smertestillende i forbindelse med undersøgelsen. Hvis dette skønnes nødvendigt, gøres der foranstaltning til dette (se afdelingens medicininstruks).

Patienten lejres i henhold til undersøgelsen (se særskilt vejledning om kortvarigt sideleje).

En sygeplejerske/social-og sundhedsassistent assisterer operatøren, samtidig med at en anden sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent sidder ved patienten. Personen, der sidder ved patienten, observerer dennes tilstand, gør brug af intuition og empati, således patienten oplever ubehaget ved undersøgelsen mindst muligt. Personalemedlemmet ved patienten sidder klar til at gribe ind, hvis der sker ændringer i patientens tilstand for eksempel ilt-mætning, puls og blodtryk, og korrigerer eventuelt dette efter operatørens ordination.

Efter endt undersøgelse orienteres patienten om eventuelle resultat og postoperative ordinationer.

Operatøren vurderer, om patienten skal i opvågningen, eller om der kan køres på afdelingen.

Patienten soigneres, patienttøjet efterses, og portør tilkaldes.

Patienten køres ud af stuen, og endoskop kan desinficeres og afmonteres i henhold til vejledning om rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper og tilbehør.

Rengøring

Se særskilt vejledning om rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper og tilbehør.

Er beskrevet i ”Råd og anvisninger om rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper, 4. udgave 2001” fra Statens Serum Institut, og Infektionshygiejniske retningslinjer 8.11.

Skopirack aftørres med en opvredet sæbeklud.