Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Må tabletten knuses

"Må tabletten knuses" dækker et bredt udvalg af præparater. Listen tager udgangspunkt i hvad lægemidlet i tabletten eller kapslen kan holde til. Mange tabletter kan godt deles, knuses og/eller opslæmmes, uden at lægemidlet ødelægges. Ulempen kan være grim smag fra medicin eller hjælpestoffer, når tablettens filmovertræk brydes eller kapslen åbnes. Der gives ikke altid svar på om præparatet kan gives i sonde. Vurderingen er tilføjet for præparater hvor spørgsmål om sonde er stillet. Risiko for tilstopning i sonde kan påvirkes af flere faktorer. Listen giver derfor ingen garanti for brug i sonde. Tag kontakt til Sygehusapoteket RN for eventuel yderligere vejledning i det enkelte tilfælde.

 

Begræns deling, knusning, opløsning eller opslæmning af tablet og kapsel mest muligt.

Brug orale opløsninger eller tablet, der er beregnet til opløsning, så vidt det er muligt – eller overvej en anden administrationsvej.

 

Vær opmærksom på at:

 • • Enteropræparater og depotpræparater må, som hovedregel, ikke knuses eller opslæmmes.

 • • Cytostatika bør synkes hel, såfremt dette ikke kan efterleves kontakt Apotekets Information.

 • • Antibiotika, hormoner og immunsupprimerende lægemidler kan være problematiske at håndtere i forhold til dit arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt at denne type lægemidler skal knuses/opslæmmes bør det som minimum foregå under sug og iført handsker.

 • • Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.

 • • Lægemidlerne anbefales administreret et ad gangen og at der skylles før og efter hvert lægemiddel. Dette anbefales for at undgå at sonden tilstoppes, hvilket medfører uvished om hvilke og hvor meget lægemiddel patienten har fået. Desuden er der risiko for, at lægemidlerne interagerer uhensigtsmæssigt. Ved tvivl kontakt Sygehusapoteket RN.

 

OBS!

Knuseskemaet tager udgangspunkt i, hvad lægemidlet kan holde til. Der er ikke taget hensyn til, om en bestemt sondetype eventuelt vil være egnet. Derfor bør man inden administration vurdere sondens størrelse og placering. Kun i de tilfælde, hvor man er bekendt med forholdene omkring administration i sonde er dette medtaget.

 

Praktisk håndtering af tabletter og kapsler, der kan gives i sonde

Brug en passende størrelse oral sprøjte til opløsning/opslemning af lægemidlet. Dette for at undgå eventuelle utilsigtede hændelser, hvor medicin til oral administration, ved en fejl gives intravenøst.

 

Billede 1

 

Hvis patienten har sonde, overvej

 • • Hvor længe skal patienten have sonde?

 • • Kan nogle af lægemidlerne pauseres eller seponeres?

 • • Kan andre administrationsveje fungere?

 • • Findes lægemidlet som opløselige tabletter eller brusetabletter?

 • • Findes lægemidlet som flydende formulering i en egnet styrke?

 • • Bemærk at orale opløsninger eller suspensioner kan blive et dyrt og måske upraktisk alternativ.

 • • Bemærk at orale opløsninger eller suspensioner kan indeholde sorbitol som sødemiddel, som i store mængder kan give diare.

 

Administration i sonde

At en tablet kan knuses og/eller opslæmmes, betyder ikke automatisk at den kan administreres i sonde. Det er vigtigt at vurdere det opslæmmede lægemiddel i forhold til sondens tykkelse, længde og placering. Hvis der er store partikler i blandingen, kan noget blive tilbage i sprøjten, eller tilstoppe sonden. Vær ekstra varsom ved ernæringssonder som munder ud i tarmen og ikke i ventriklen. Sonder som munder ud i jejunum eller duodenum er ekstra tynde og krævende at anlægge. Hvis en sonde stopper til, kan det godt skyldes selve sondemaden, og ikke nødvendigvis lægemidlerne. Ved tilstopning, forsøg med varmt/lunkent vand. Dansk vand kan ikke anbefales,

 

Det anbefales, at administrere et lægemiddel ad gangen og skylle før og efter hvert lægemiddel, for at undgå tilstopning. Vand er bedste væske at skylle med. Brug almindeligt frisktappet vand fra hanen, og sterilt vand til risikopatienter. Skyl sonden med 20-30 ml vand. Mængden af vand til opslæmning, er afhængig af tablettens størrelse. Normalt bør det være minimum 10 ml vand.

 

Begreber

 • • Enteropræparat: Lægemiddelstoffet beskyttes af en enterofilm mod nedbrydning i mavesækkens syre, og virker først i tarmen.

 • • Depotpræparat: Kontrollere hastighed som lægemiddelstoffet afgives, og sikre en konstant plasmakoncentration over længere tid.

 

Der findes to hovedtyper af depotformuleringer:

  • Monodepot: Tillader lægemidlet at passere ud med en vis hastighed. Må ikke tygges/knuses og som regel heller ikke deles. Depoteffekten ødelægges ved knusning.

  • Polydepot: Består af en masse små monodepoter, der hver for sig afgiver lægemiddelstof. De er typisk formuleret som små overtrukne kugler i en kapsel eller tablet. Kan gives med vand eller føde. Kuglerne vil dog ofte være for store til at komme igennem en sonde og risikoen bør derfor overvejes nøje. Kuglerne må ikke tygges/knuses.

 

Kilder: Der er brugt pro.medicin.dk; produktresumeer, firmaoplysninger og sager fra sygehusapotekernes database (SAID) over spørgsmål og svar. Sidstnævnte er ikke offentlig tilgængelig.

 

Listen: er bygget op alfabetisk. Ring eller mail til Lægemiddelinformationen, hvis du ikke finder et lægemiddel på listen eller har spørgsmål til oplysningerne. Tlf.: 97 66 58 57 og mail: laegemiddelinformation@rn.dk