Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fokussanering og evt. protetisk efterbehandling

 

Målgruppe

 

Patienter henvist til Kæbekirurgisk Afdeling med henblik på eliminering af odontogene infektiøse foci:

  • • Før strålebehandling på grund af kræft i hoved- og halsregionen

  • • Pga. alvorlige hæmatologiske lidelser

  • • Før organtransplantation

  • • Før hjerteklapsubstitution

 

Der foretages

 

  • • Klinisk undersøgelse.

  • • OP-røntgen suppleret med enorale optagelser efter behov.

 

Efterfølgende gennemføres hurtigst muligt på Kæbekirurgisk Afdeling kirurgisk eliminering af foci (apikale parodontitter, relikte tandrødder, cyster, semi- og helretinerede tænder, marginale parodontitter med pocher >5 mm m.v.).

Behandlingerne gennemføres normalt i lokal anæstesi.

Vedrørende antibiotikaprofylakse og AK-behandling, se under ”relationer” øverst i højre spalte.

 

Protetisk behov

 

Det skal altid dikteres hvorvidt der er tilbud om sygehusfinansieret protetisk erstatning. Hvis dette er tilfældet, følges nedenstående retningslinjer:

  • • Tandlægen dikterer til journalen, at behandlingen har udløst tilbud om protetisk erstatning og omfanget af denne.

  • • Sekretæren udskriver protetikbrev (drev) indeholdende patientdata, dato, sekretærinitialer og tandlægens navn.

  • • Sekretæren lægger herefter brevet til tandlægen, som afkrydser ekstraherede tænder og omfang af protetisk behandling, underskriver brevet og returnerer det til sekretæren.

  • • Sekretæren tager kopi x 2 af brevet (1 kopi til journalen og 1 kopi til mappe på det store kontor.

Sædvanligvis vil den sygehusbetalte protetiske behandling kun omfatte aftagelig protetik (helproteser uden guldindlæg, unitorer med nødvendige plastiske fyldninger) og kun undtagelsesvis fast protetik (krone / bro).

Sygehusets forpligtelse dækker ikke tandbehandling af andre behandlingskrævende tilstande, der ikke er infektiøse foci (fx caries, insufficiente fyldninger, indlæg, kroner, broer, proteser og anden vedligeholdende tandbehandling, røntgenundersøgelser).

Ligeledes dækkes protetisk behandling kun såfremt, den er udløst af fokussaneringen. Fremtidigt vedligehold og reparation af den sygehusbetalte protetiske behandling sker for patientens egen regning hos egen tandlæge, dog kan evt. rebaseringer dækkes af Aalborg Universitetshospital indenfor det første år.