Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uveitis – Uveitis prøver

Listen er beregnet til at udvælge de prøver man ønsker og til at lette arbejdet med bestilling i LABKA.

Valg af prøver overvejes nøje og skal vælges ud fra det kliniske billede, det vil sige man ikke skal tage en masse prøver ”i blinde”.

Analysenavn

Analysenavn Labka

Labka kode

ACE (dipeptidyldipeptidase)

P-Peptidyldipeptidase A(ACE)

Ace

Alanintransaminase(ALAT)

P-Alanintrasnaminase

ALAT

ANA (antinukleære antistoffer)

P-nucleus (ANA)-Ab(lgG)(liste)

Nuc-AB

Anti Neutrofilocyt cytoplasma antistof(ANCA)

P-ANCA(IgG)(semikvantitativ)(liste)

Gs-Anca

Anti cardiolipin antistof

P-Cardiolipin-antistof(liste)

Cardioli

Anti – CCP

P-Cykl. Citrul. Peptid-IgG (CCP)

CCP-Ab

Basisk phosphatase

P-Basisk phosphatase(BASP)

Basp

Borrelia Burgdorferi antistof

P-Borrelia burgdorferi-antistof(liste)

Borrel-Ab

C-reaktivt protein (CRP)

P-C-reaktivt protein (CRP)

CRP

D-vitamin

P-25-Hydroxy-Vit. D2+D3

Dtot25

Cytomegalovirus

P-Cytomegalovirus-antistof(akut)(CMV)

CMV-akut

DNA antistof

P-DNA(dobbeltstrenget)-Ab(IgG)

DNA-ds-Ab

Epstein Barr virus

P-Ebstein-Barr virus-antistof(liste)

Ebv-Ab

Fibrinogen

P-Fibrinogen

Fib

Herpes Simplex virus

P-Herpes simplexvirus-antistof(IgG)

Herpess-Ab

Herpes Zoster virus (antistof IgG)

P-Varicella-zostervirus-antistof(IgG)

Varz-Ab

Herpes Zoster virus (immunstatus)

P-Varivella-zostervirus-antistof(IgG)(Immu)

Vari-immu

HIV

P-human Immundefektvirus-antistof(HIV)

HIVAb

HLA-A29 vævstype *

DNA-HLA-klasse I-gen gruppe *

HLA-I *

HLA-B27 vævstype

DNA-HLA-B-gen(B27)

HLA B27gen

Immunglobulin A

P-Immunglobulin A(IgA)

IgA

Immunglobulin G

P-Immunglobulin G(IgG)

IgG

Immunglobulin M

P-Immunglobulin M(IgM)

IgM

Laktatdehydrogenase (LDH)

P-Lactatdehydrogenase(Ld)

Ld

Leukocytter

B-Leukocytter

Lkc

Leukocytter differential-tælling

B-Leukocyttype(liste)

Diff

Lupus antikoagulans

P-Lupus antikoagulans

Lup-ak

Peptidyldipeptidase (ACE)

P-Peptidyldipeptidase A(ACE)

Ace

Quantiferon-test (TB)**

T-lymfocytter(B)-interferon-gammafrigørelse

Quanti

Rheumafaktor (IgM)

P-Rheumafaktor(IgM)

RF-IgM64

Syfilis (Wassermann)

P-Wassermann-antistof

Syfi-Ab

Sænkningsreaktion

P-Sedimentationsreaktion(SR)

SR

Toksoplasmose

P-Toxoplasma gondii-antistof(liste)(Akut)

Toxo-akut

Trombocytter

B-Trombocytter

Trc

 

*

I rekvisitionskommentar skal der stå “A29” eller eventuelt en anden vævstype vi ønsker.

**

Prøvetagningsglas + 1 rekv.-seddel til KMA + 1 rekv.-seddel til SSI medgives patienten.

**

Prøven skal tages INDEN 13.30

 

Printervenlig udgave ligger under Bilag til højre