Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Begravelse eller nedgravning af fostre, døde nyfødte samt dødfødte børn

 

Formål

Afklare alle spørgsmål vedrørende begravelse eller nedgravning af aborterede fostre, døde nyfødte og dødfødte børn, så der ikke opstår misforståede situationer eller forvirring hos personalet eller forældrene.

 

Definition af begreber

Dødfødsel: 
Fra uge 22+0: Fødsel af dødt barn.

Dette gælder også, hvis fosteret døde før uge 22+0, men fødes efter uge 22+0 som et dødt barn. Eneste undtagelse er flerfoldsfødsel, hvor fosteret er ombragt ved fosterreduktion.

Abort: 
Før uge 22+0: Abort af foster.

Levendefødt barn:

Som levendefødt barn regnes alle som har vist livstegn ved fødslen uanset gestationsalder.

Ved livstegn forstås:

Vejrtrækning, hjerteslag, pulsation i navlesnoren eller tydelige bevægelser. Det tillægges ikke betydning, om navlesnoren på vurderingstidspunktet er overskåret, eller om modekagen er løsnet.

Beskrivelse

Følgende tiltag vil kvinden/forældrene altid være orienteret om både mundtligt og skriftligt (patientinformationspjece)

 

Foster aborteret før uge 12 + 0

Alle fostre destrueres som sygehusaffald.

Hvis en kvinde selv spontant giver udtryk for, at hun gerne vil have sit foster nedgravet, kan fosteret/sugeaspiratet opbevares primært i blå plastboks påsat moderens navn og cpr.nr, i køleskab i GOO eller i G3 indtil det hentes/sendes til Kapellet, Hjørring mhp. fælles ligbrænding (se senere).

 

Flg. blanket skal følge fosteret:

 

Udfyldt attest fra hjemmesiden: Personregistrering.dk: Attest "Nedgravning på kirkegård" (Blanketten skal altid udfyldes af sygeplejerske, jordemoder eller læge og originalen følger fosteret mens et kopi lægges i moderens journal.)

 

Foster aborteret efter uge 12 + 0 og inden uge 22 + 0

 

Her er der tale om et foster, som ikke skal begraves af forældrene.

Fosteret opbevares primært i blå plastboks påsat moderens navn og cpr.nr, i køleskab i GOO eller i 105 indtil det hentes i kapellet.

 

Flg. blanketter følger altid fosteret:

  • • Udfyldt blanket ”Håndtering af fostre, SVE” (bilag)

(Originalen følger fosteret og et kopi lægges i moderens journal)

  • • Udfyldt attest fra hjemmesiden: Personregistrering.dk: Attest "Nedgravning på kirkegård" (Blanketten skal altid udfyldes af sygeplejerske, jordemoder eller læge og originalen følger fosteret, mens en kopi lægges i moderens journal.)

 

Nedgravningsmuligheder

Forældrene ønsker selv at stå for en begravelse af deres foster

Vejledning om præst, bedemand, gravsted, begravelseshjælp mm. svarer til ”Begravelse af levendefødt barn, der dør eller et dødfødt barn” (se senere).

Ved abort kan præsten nægte at medvirke, men det sker sjældent. Hvis det skulle forekomme, kan anden præst kontaktes.

Attesten ”Nedgravning på kirkegård” udleveres til forældrene fra Kapellet i Hjørring, som de skal tage med til Kirkekontoret.

Hvis der i forbindelse med kremering eller begravelse af fosteret foretages jordpåkastelse ved en præst, så er det en kirkelig handling, og sådanne skal registreres i kirkebogen, hvilket sker uden brug af forældrenes cpr.numre.
Hvis det er et ønske fra forældrenes side, er det muligt at få tilført registreringen et
”kaldenavn” i kirkebogen.
Er der ingen kirkelig handling, registreres der intet i kirkebogen.

 

Forældrene ønsker at vi står for en nedgravning af fosteret

Fosteret opbevares mindst 10 uger på frys i Kapellet, Hjørring efter en evt. obduktion og kan, hvis forældrene ændrer mening, udleveres til forældrene mhp begravelse, når de ønsker det.

Herefter sendes fosteret til kremering sammen med andre fostre fra Kapellet, Hjørring – se under fælles kremering.

 

Forældrene er i tvivl om hvad de ønsker eller de ønsker destruktion som sygehusaffald

Fosteret opbevares mindst 10 uger på frys i Kapellet, Hjørring efter en evt. obduktion og kan, hvis forældrene ændrer mening, udleveres til forældrene mhp. begravelse.

Hvis forældrene fortsat ønsker fosteret destrueret som biologisk sygehusaffald efter de 10 uger efter opfølgningssamtalen, effektueres dette via kapellet.

Ellers sendes fosteret til kremering sammen med andre fostre fra Kapellet, Hjørring – se under fælles kremering.

 

Fælles kremering

Fostre, hvor vi skal tage os af nedgravningen, samles på frys i Kapellet, Hjørring i mindst 10 uger.

Hver 3. måned sendes disse fostre samlet i en trækiste til kremering og nedsættes af kirkebetjent i den anonyme børnefællesgrav, Hjørring Kirkegård, Aldershøjvej.

Den originale attest ”Nedgravning på kirkegård” følger fosteret til kremeringen og nedgravningen.

 

 

Begravelse af levendefødt barn, der dør kort efter fødslen eller et dødfødt barn

Her skal barnet altid begraves eller brændes, og forældrene har ansvaret for dette.

Begravelsen skal finde sted senest 8 dage hverdage efter døden er indtrådt eller efter fødslen af det døde barn. Der kan søges om udsættelse hos Embedslægen/Begravelsesmyndigheden.
 

Barnet skal i en kiste (en lille trækiste (42 x 12 x 17 cm) af dem, der stilles til rådighed fra Kapellet, Hjørring, eller en almindelig kiste, som forældrene vælger) og skal begraves på kirkegården. Ved bisættelse (brænding) skal urnen nedgraves på kirkegården.
 

Præst eller bedemand

Det er vigtigt, at forældrene finder frem til en afskedssituation med barnet, hvorved deres følelsesmæssige og religiøse behov imødekommes.
 

Egen præst eller sygehuspræst Anna Marie Bram Christensen, tlf: 4037 0579, kan kontaktes for samtale, for hjælp til at få taget afsked med barnet eller rådgivning i forbindelse med begravelse eller bisættelse.

Forældrene kan også vælge selv at stå for begravelsen.

Angående de praktiske ting omkring papirer, valg af begravelsesmåde og sted, anbefales det forældrene at tage kontakt enten til en bedemandsforretning eller til præst/kirkekontor/ kirkegårdsleder. (Kontakten til præst/kirkekontor/kirkegårdsleder er vederlagsfri og brug af sognekirke og præst er gratis, hvis mindst en af forældrene er medlem af folkekirken).

 

Papirer til præsten/kirkekontoret i bopælssognet ved begravelse/bisættelse:

 

Flg. attest følger altid barnet:

Udleveres fra kapellet sammen med barnet.

 

Forældrene skal selv udfylde og indgive:

  • • Anmodning om begravelse af dødfødt barn til sognepræsten/kirkekontoret i bopælssognet, uanset om en præst skal medvirke.
    Anmodningsblanketten kan også udleveres af præst eller bedemand.

  • • Hvis forældrene er ugifte og gerne vil registrere faderskabet til barnet:

Faderskab til dødfødt barn eller barn dødt kort efter fødslen

 

Gravsted

Forældrene skal tage stilling til, hvilken form for gravsted de ønsker:

  • • Familiegravsted

  • • De ukendtes grav (fællesgrav)

  • • Anonym Børnefællesgrav

 

Ilægning i kiste

Forældrene kan medvirke, når barnet lægges i kiste – dette kan arrangeres gennem bedemanden eller via kontakt til Kapellet, Hjørring - (Peter Hjarbæk 9964 4230 eller vagthavende portør).

 

Begravelseshjælp
Udgifter i forbindelse med begravelse/bisættelse dækkes af begravelseshjælp, som søges via sin kommune – se: Begravelseshjælp.

Dette kan en evt. bedemand også være behjælpelig med.

 

Dødsannonce

Det kan undertiden være en god ide for forældrene at sætte en dødsannonce i avisen – dette kan også gøres gennem en evt. bedemand.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen. Vejledning om kriterier for levende- og dødfødsel. August 2005

https://www.personregistrering.dk/

http://www.spaedbarnsdoed.dk/