Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

jEksplorativ laparotomi (ovarietumor RMI >200) - Sygeplejeinstruks (G)

 

Beskrivelse

Neoplasma malignum ovarii et neoplasma malignum tubae – se relation

Forløb I henhold til Cancer ovarii – Pakkeforløb – se relation

Sygeplejefaglig intervention tager udgangspunkt i den individuelle patients samlede situation, der inkluderer lidelse og behandling. Instruks er udarbejdet på baggrund af fællestræk for disse patienter, herunder sygeplejerskens opgaver i den tværfaglige og tværprofessionelle indsats m.h.p. sammenhængende patientforløb.

Definition af begreber

 

PET-CT

I Gynækologisk Ambulatorium, hvor patienterne kommer til udredning og viderehenvises til OP samt PET- CT, vil lægerne informere dem om, at de i sjældne tilfælde skal have fjernet noget af tarmen evt have stomi.

De får også at vide, at PET- CT er et arbejdsredskab til lægerne. PET-CT er for at sikre, at alt bliver set, og at patienten får den rigtige operation. I nogle tilfælde kan PET- CT afgøre operationstype enten Explorativ laparotomi eller laparoskopi.

Svaret på PET- CT medtager lægerne til Multi Disciplinær Team konference (MDT) om fredagen. Her deltager patologer, læger med speciale i gynækologisk onkologi, onkologer og læger fra nuklearmedicinsk afdeling (Udfører PET-CT ).

Det er desværre ikke muligt at få alle PET-CT med til MDT- konference. Hvis ikke, ser og diskuterer lægerne svaret inden patienten skal på OP.

Før indlæggelsen er kvinden forundersøgt med:

 

 • ➢ Gynækologisk undersøgelse.

 

 • ➢ Ultralydsskanning.

 

 • ➢ Blodprøver, herunder CA 125 samt Ce-ag.

 

Ernæringsplan

Ved første møde i gynækologisk ambulatorium (eller evt i sengeafdeling) gives patienten skriftlig information om operation, hvis lægen vurderer, der er stor sandsynlighed for kirurgi i form af diagnostisk laparaskopi eller eksplorativ laparotomi. I informationen er beskrevet den anbefalede ernæringsplan præoperativt:

Pt bør indtage 3 protein drikke dagligt 5 dage præoperativt for optimering af ernæringstilstand. Pt medgives derfor 16 p-drikke samt grøn ernæringsrecept. Hun anbefales ligeledes dagligt indtag af multivitamin.

Præsamtale og PET- CT

PET-CT svar før præsamtale:

Patienterne må ikke loves svar inden præsamtalen. Svaret skal altid gives af læge med speciale i gynækologisk onkologi. Patienterne kaldes almindeligvis ikke ind til samtale på Gynækologisk ambulatorium, og svaret gives helst ikke pr. telefon. 

PET-CT svar til præsamtale:

Gives af læge med speciale i gynækologisk onkologi. 

PET-CT svar efter præsamtale:

Patienterne informeres om, at de først bliver informeret omkring PET CT svar, den dag de skal opereres. Derfor skal der altid en pårørende med ind om morgenen, hvis de ikke har fået PET-CT svar! Vi ved godt, at man gerne vil have svar hurtigst muligt, men vi skal se på PET-CT som et arbejdsredskab for lægerne, og ikke en afgørelse for, om patienten er dårligere stillet. Læge med speciale i gynækologisk onkologi mener, at patienten for så vidt ikke er dårligere stillet ved laparoskopi + neoadjuverende kemoterapi frem for Explorativ laparotomi, hvilket patienterne skal støttes i.

Forlanger patienten svar på PET- CT, hvis hun eksempelvis har fået den lavet 5 dage inden OP, og hun på ingen måde kan holde ud at være i egen krop eller anden årsag, må man booke en dag i Gynækologisk Ambulatorium til PET-CT svar. Vi skal dog bestræbe os på, at klæde dem så godt på, at de kan være i venteposition til operationsdagen.  

PET-CT svar før OP:

Vigtigt de har en pårørende med!

Den morgen patienten møder til OP, og ikke har fået PET-CT svar, skal vi kontakte vores læge med speciale i gynækologisk onkologi kl. 7.45. Prøv gerne lidt før. Dette er en aftale på trods af morgenkonference. En af dem vil lige efter opringning komme op og informere patienten.

Præsamtale

Problemet ”Eksplorativ laparotomi” oprettes i plejeplan i EPJ.

Dokumenteres under standardplanen ”Forundersøgelse – forbehandling”.

 

 • • Identificer pt. med navn og CPR.

 • • Tjek om PET CT er foretaget, og om pt har fået svar. Skal svar gives, kontakt onkolæge. Er PET CT ikke foretaget/foreligger svar ikke, skriv i kalender, at pt skal have svar på PET CT på OP dagen. Gør opmærksom på, at pårørende må deltage her.

 • • Tjek om pt har fået foretaget Gynækologisk undersøgelse i ambulatoriet af onkolæge. Ellers kontakt onkolæge for at aftale, hvornår dette gøre i løbet af dagen.

 • • Blodprøver samt evt EKG tages.

 • • Spørge til, hvad kvinden allerede er informeret om, samt om hun eller pårørende har spørgsmål.

 • • Beskriv dagens forløb.

 

Udlever ”præ-foldere”:

 

 • ➢ ”Velkommen til Sengeafsnit for Gynækologisk og Graviditet”

 • ➢ Operation ved mistanke om kræft i æggestokke eller bughinde (åben operation)” – se referencer

 • ➢ ”Gyn Biobank” – ark underskrives af pt og lægges i journal.

 

Information:

 • • Informere om præoperativt hensigtsmæssig adfærd: Minimering af evt rygning, holde afføring lind samt protein- og kalorierig kost – udlevere p-drikke til 5 dage før operation samt grøn recept, hvis ikke pt har fået dette. Anbefal dagligt indtag af multivitamin.

 • • Spørge ind til evt problemer/behov i forhold til sufficient ernæring/kvalme, som inspiration anvendes lamineret screeningsark. Dokumenteres under sygeplejestatus, ”Ernæring”.

 • • Informere om medbringelse af egen medicin, helst i originale pakninger. Herunder nikotinsubstitution. Obs om pt får blodfortyndende medicin – da plan ved jr-optagende læge.

 • • Informere kvinden kort om det postoperative forløb: sygemelding, smertebehandling (epikatheder samt opfordring til at anskaffe sig smertestillende + evt laksantia til efter udskrivelse), mobilisering, kost, tromboseprofylakse, KAD, opvågning, tidshorisont mht udsk.

 • • Informer om, at der bliver afholdt udskrivelsessamtale, inden pt forlader afsnit, hvor forholdsregler og råd gennemgåes. Pårørende opfordres til at deltage.

 • • Medgive præ-drik til pt., der ikke har diabetes. Drikkes på OP dagen inden kl 6. Diabetikere medgives ikke denne, men følger anæstesiens anvisning ud fra anæstesitilsyn.

 • • Foretage KRAM-, MRSA-, CPO-, tryksårs- samt ernæringsscreening. Obs at pt. vurderes som sengeliggende indtil mobilisering i > 8 timer dgl. - se relationErnæring – gynækologi” Obs at sætte ugentlig repetition på ”Ernæringsscreening”, samt intervention ”Mål og vægt” med daglig repetition.

 • • Måle ankelmål med engangsmålebånd for størrelse på TED.

 • • Opfordre til navlerens samt trimning af pubesbehåring over øverste symfysekant – se relation.

 • • Medgive Fragmin. Se relation ”Tromboseprofylakse”.

 • • Afklare om pt selv kan administrere Fragmin. Hvis ikke, rekvireres hjemmesygeplejerske via E-breve, korrespondancemeddelelse - brug og udfyld frase – ”Tromboseprofylakse - se relation.

 • • Udgangs SAT måles.

 • • Med udgangspunkt i, hvilken information kvinden allerede har fået, og hvilke tanker hun gør sig: afdække problem- og ressourcer.

 • • Informere om fysioterapeutisk indsats for mobilisering postoperativt.

 • • Spørge til kvindens sociale situation/netværk.

 

Beskrive indre og ydre ressourcer i EPJ:

 

- Har du erfaringer med måder at magte situationer, som er usædvanlige eller svære?

- Er der nogen i din omgangskreds, som du har det særligt godt sammen med?

- Hvad gjorde du selv for at komme ovenpå og videre?

- Er der nogen i din omgangskreds, som du plejer at få hjælp af?

- Tænker du, at der er noget du kan bruge i denne situation?

- Hvad tænker du, at vi kan hjælpe dig med?

 

 • • Tale med kvinden og pårørende om tanker om mulig malign sygdom.

 • • Opfordre kvinden til at have pårørende med til operationsbeskrivelse dagen efter operationen. Pårørende kan komme ca kl. 9.30 til information, med forbehold for ventetid.

 • • Dokumentere samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger.

 • • Data indtastes i Databasen – se link.

 • • Anæstesitilsyn foretages.

 • • Tjek at præ-ordinationsskema er udfyldt, og at der ej kræves yderligere undersøgelser.

 • • Ved ordineret GIK-drop, tages GIK-drop pakke ved præsamtalen, så man får kreatinin svar før operationsdag. Desuden bestilles GIK-drop pakke i labka til operationsdag kl 7.15 som ”livsvigtige” med begrundelsen at patienten skal opereres. Obs at bestille bioanalytiker i Columna til prøvetagning kl 7.15 på operationsdag eller tid i blodprøvelaboratoriet, så pt får taget prøverne før ankomst. Patienten noteres i kalender, så GIK-drop behov ses.

 • • Ved ordineret BAC-test bestilles denne enten til dagen før operationen eller til samme morgen kl 7.15, hvor pt bedes få den taget før ankomst i afsnittet. Patienten noteres i kalender, så BAC-test behov ses.

 • • Opret standardplan ”Operation” i EPJ med relevante interventioner – husk ”Indberetning til Database” samt ”Tilbyde proteindrik”.

 • • Problem tilknyttes indlæggelse under ”Klinisk proces” i EPJ.

 

Til top

 

Dag 0 præoperativt

Dokumenteres under standardplanen ”Operation” i EPJ.

 

 • • Identificer kvinden og påsæt patientarmbånd.

 • • Er kvinden fastende bortset fra sukkerholdig drik, drukket kl 06.00?

 • • Evt. præmedicin gives efter ordination.

 • • Tjekke om Fragmin er taget.

 • • Pubeshår trimmes jvf instruks, navlen renses, neglelak og smykker fjernes – se relation.

 • • Udlever (evt påsæt) TED.

 • • Udlever informationsarket ”Kom godt i gang efter operationen”, ”Bækkenbundstræning for kvinder” samt ”Sådan træner du, når du er opereret gennem bugvæggen”.

 • • Kost-/væskeskema opstartes, pt vejes.

 • • Har kvinden behov for beroligende medicin? (Ved behov og manglende ordination kontaktes anæstesilæge – 62950).

 • • Kontrol af Hgb og væsketal 1. og 2. dag bestilles.

 • • Der anlægges venflon og opsættes i.v. Ringer-acetat ved faste i > 6 timer. Se relation

 • • Er pt nr 1, og der er ordineret GIK-drop, blandes dette og sendes med på op. Er pt nr 2 eller mere, opsættes GIK-drop tidligst muligt. Se relation GIK-drop

 • • Evt oplysninger i E-breve ses (Noteres: ”plejeforløbsplan” som bemærkning til interventionen ”E-breve”).

 

Dag 0 postoperativt

Ved ankomst fra OPV:

Dokumenteres under standardplan: ”Operation”, herunder ”Postoperativ sygeplejestatus” i EPJ.

 

 • • Bevidsthedstilstand og almene befindende vurderes.

 • • TOKS indenfor 2 timer efter retur i afsnit.

 • • Observer for vaginal blødning.

 • • Vurder om der er tilladelig urinproduktion (50 ml/t ). Hvis ikke, gives Furix i.v. forudgået af BT-måling.

 • • Mobilisere pt. til sengekant + evt. gå-tur – prædikestol kan anvendes ved behov for støtte.

 • • Udregne væskebalance ved ankomst fra OPV på væskeskema samt ajourføre afdelingens væskeskema.

 • • Drop proppes ved ankomst fra OPV, pt tilbydes drikke og spise.

 • • Forbinding observeres, skiftes ved gennemsivning. Steril teknik. Lades helst være i 24 timer postoperativt om muligt.

 • • VAS/NRS for smerter og kvalme i hvile ved ankomst fra OPV samt ved p.n. smertestillende medicin + ½ time efter p.n. medicin.

 

Respiration / cirkulation:

 • • SAT måles til natten. Hvis SAT </= 93% gives der 1-2 l ilt til natten.

 

Udskillelse:

 • • Urinproduktion i KAD observeres i hver vagt. (Der skal være 600 ml (50 ml/t ) urinproduktion de første 12 timer efter op. Hvis ikke, skal der gives Furix i.v., også hvis væskebalance er negativ eller lavt BT. I så tilfælde orienteres læge inden givning).

 • • Har der været flatus? Afføring? Give laksantia.

 

Aktivitet:

 • • OBS kvinden kan have motoriske og/eller cirkulatoriske bivirkninger i form af følelsesforstyrrelser i ben og/eller svimmelhed pga epidural smertebehandling.

 • • Opfordre til mobilisering i seng, hvis bivirkninger/utilpashed umuliggør mobilisering til gulv.

 • • Mobilisering x flere i hver vagt. Mål min 1 time. Dokumenteres i CCS + i Databasen.

 • • Understreg vigtigheden i, at komme rigtigt ind og ud af seng for at undgå fascieruptur.

 

Ernæring:

 • • Ernærings-/væskeskema føres – gerne af kvinden selv – og vurderes i hver vagt. Føres ind i EPJ af nattevagten. Instruks ved ernæring – se relation.

 • • Servere proteindrik eftermiddag og aften.

 • • Udlevere tyggegummi/lakridspastiller x 3 dgl. Anvendes minimum ½ time ad gangen.

 • • VAS/NRS for kvalme i hver vagt, samt efter pn medicin.

 

Smerter:

 • • VAS/NRS for smerter i hver vagt - i hvile samt aktivitet, samt efter pn medicin. Beskrivelse af smerter i EPJ.

 • • Ved EPI - skift medicinblanding ved behov (vejledning forefindes i medicinrum). Se relation.

 • • Vurder evt bivirkninger til epi- motoriske eller cirkulatoriske. Ved behov for reduktion kan anæstesilæge kontaktes – 62950. Oplært personale må gerne selv reducere, efter ordination fra læge. Ved stærk kløe gives Forvel i.v. i henhold til ordination.

 

Hud/væv:

 • • Tryksårsscreening

 • • Forbinding ved cikatricen observeres i hver vagt, skiftes ved gennemsivning. Steril teknik. Lades helst være 24 timer postoperativt.

 • • Forbinding ved EPI observeres i hver vagt.

 • • Forbinding ved EPI skiftes ved lækage. Afspritning x 2 og forbinding påsættes med non touch teknik.

 

Psykosocialt:

 • • F.eks vaske hænder før måltid, børste tænder morgen og aften, samt efter opkast, anstændig påklædning samt frisering før mobilisering, ryste hovedpude samt ligge tilrette, vendt dynen efter hvil, luftet ud på stuen før måltid samt ved behov, pude i ryg, oprydning på sengebord og omkring seng, friske drikkevarer.

 • • Tilse patienten flere gange i løbet af vagten - gerne også ved besøg af pårørende, så der opnås kontakt/samtale med disse, og evt spørgsmål/behov kan afklares.

 • • Ved angst, uro, utryghed søges at give tryghed ved eksempelvis nærvær, samtale, lytte, holde i hånd, let massage af nakke/ryg eller fødder, tilbyde ”Musicure” (discman og cd’er forefindes i medicinrum).

 

Viden/udvikling:

 • • Data i Databasen - se link - indtastes i hver vagt.

 • • Hvis pt informeres kort af onkolæge, deltager sygeplejerske, og dokumenterer samtale i EPJ.   

Til top

 

Dag 1 postoperativt

Dokumenteres under standardplan ”Operation”, herunder ”Sygeplejestatus” m.fl.

 

Cirkulation/respiration:

 • • TOKS min x 2 dagligt.

 • • Obs svar på blodprøver.

 • • SAT måles til natten. Hvis SAT </= 93% gives der 1-2 l ilt.

 

Udskillelse:

 • • Urinproduktion observeres i hver vagt. Min 50 ml/t. Hvis ikke, skal der gives Furix i.v., også hvis væskebalance er negativ eller lavt BT. I så tilfælde orienteres læge inden givning.

 • • Måle urin - føre væskebalance.

 • • Hvis stadig KAD – evt. sep KAD, besluttes af læge. (Følger Epi-katheder. Ved seponering: Obs spontan vandladning indenfor 4 timer efter sep. KAD og til der vurderes fri vandladning).

 • • Har kvinden haft flatus? Afføring? Give laksantia.

 

Aktivitet:

 • • Tilbyde kvinden hjælp til personlig hygiejne, gerne før kl 9.30.

 • • Mobilisering x flere i hvert vagt. Mål min 3 timer. Patienten tilses af fysioterapeut efter rammeaftale efter kl 13. Instrueres ud fra patientvejledninger om genoptræningsøvelser. Mobilisering dokumenteres i hver vagt + i Databasen.

Ernæring:

 • • Ernærings-/væskeskema føres + daglig morgenvægt – gerne af kvinden selv – og vurderes i hver vagt. Seponeres efter ordination. Føres ind i EPJ af nattevagten. Er mål for ernæring opnået? Instruks ved ernæring – se relation.

 • • Servere proteindrik formiddag, eftermiddag og aften.

Tilbyde tyggegummi/lakridspastiller x 3 dgl. Anvendes minimum ½ time ad gangen.

 • • VAS/NRS for kvalme samt efter evt pn medicin i hver vagt.

 

Smerter:

 • • VAS/NRS for smerter i hvile og aktivitet samt efter evt pn medicin i hver vagt. Beskrivelse af smerter i EPJ.

 • • Ved EPI - skift medicinblanding ved behov (vejledning forefindes i medicinrum). Se relation.

 • • Sep EPI vurderes af onko-læge – typisk ca 48 timer efter endt OP. Obs giv pn smertestillende samtidig med sluk af epi. Vær obs på gennembrudssmerter! I så fald gives pn smertestillende.

 • • EPI-katheder fjernes inden kl. 14. (Afspritning x 2 og forbinding påsættes med non touch teknik).

 

Hud / væv:

 • • Tryksårsscreening i DV ved risikofaktor.

 • • Forbinding ved cikatricen/forbinding observeres i hver vagt, skiftes ved gennemsivning. Ren teknik.

 • • Sep forbinding efter 24 timer postoperativ, hvis denne er tør. Ved fortsat sivning påsættes ny forbinding.

 • • Ved epi-katheder - forbinding ved EPI observeres DV + AV – skiftes ved lækage. (Afspritning x 2 og forbinding påsættes med non touch teknik).

Psykosocialt:

 • • Tale med kvinden og hendes pårørende om hendes aktuelle tilstand – samtale dokumenteres i EPJ.

 • • F.eks vaske hænder før måltid, børste tænder morgen og aften, samt efter opkast, anstændig påklædning samt frisering før mobilisering, ryste hovedpude samt ligge tilrette, vendt dynen efter hvil, luftet ud på stuen før måltid samt ved behov, pude i ryg, oprydning på sengebord og omkring seng, friske drikkevarer.

 • • Tilse patienten flere gange i løbet af vagten - gerne også ved besøg af pårørende, så der opnås kontakt/samtale med disse, og evt spørgsmål/behov kan afklares.

 • • Ved angst, uro, utryghed søges at give tryghed ved eksempelvis nærvær, samtale, lytte, holde i hånd, let massage af nakke/ryg eller fødder, tilbyde ”Musicure” (discman og cd’er forefindes i medicinrum).

 

Viden/udvikling:

 • • Ved forstuegang aftales information med pt og pårørende med onkolæge.

 • • Lægesamtale med patient og pårørende ca. kl 10.30. Sygeplejerske deltager og dokumenterer samtale i EPJ.

 • • Afsende plejeforløbsplan (herunder forventet udskrivelsesdato) via e-breve indenfor 48 timer fra indlæggelse ved forventet behov for hjælp i hjemmet/hjemmesygepleje.

 • • Obs svar fra visitator i e-breve.

 • • Indtaste under ”Udskrivelseskoordinering”, hvilken hjælp der er behov for, samt hvilke aftaler/tiltag der er foretaget.

 • • Data i Databasen indtastes i hver vagt – se link.

 

Til top

Dag 2 postoperativt

Dokumenteres under standardplan ”Operation”, herunder ”Sygeplejestatus” m.fl.

 

Cirkulation/respiration:

 • • TOKS min 2 x dagligt.

 • • SAT måles til natten. Hvis SAT </= 93% gives der 1-2 l ilt.

 • • Obs svar på blodprøver.

 

Udskillelse:

 • • Urinproduktion observeres i hver vagt.

 • • Måle urin, hvis væskebalance stadig føres.

 • • Hvis stadig KAD - evt Sep KAD, besluttes af læge. (Følger EPI-katheder. Obs spontan vandladning indenfor 4 timer efter sep. KAD og til der vurderes fri vandladning).

 • • Har kvinden haft flatus? Afføring? Giv evt. supp. Dulcolax og eller/ Tbl. Magnesia.

 

Aktivitet:

 • • Tilbyde kvinden hjælp til personlig hygiejne, gerne før kl 9.30.

 • • Mobiliseres x flere i hver vagt. Mål min 5 timer. Patienten tilses af fysioterapeut efter rammeaftale om formiddagen. Instrueres ud fra patientvejledninger om genoptræningsøvelser. Mobilisering dokumenteres i CCS + i Databasen.

 

Ernæring:

 • • Ernærings-/væskeskema føres + daglig morgenvægt – gerne af kvinden selv – og vurderes i hver vagt. Seponeres dag 2 hvis sufficient ernærings- og væskeindtag – ved tvivl evalueres med læge. Føres ind i EPJ af nattevagten. Er mål for ernæring opnået? Instruks ved ernæring – se relation.

 • • Servere proteindrik formiddag, eftermiddag og aften.

 • • Tilbyde tyggegummi/lakridspastiller x 3 dgl. Anvendes minimum ½ time ad gangen.

 • • VAS/NRS for kvalme samt efter evt pn medicin i hver vagt.

 

Smerter:

 • • VAS/NRS for smerter i hvile og aktivitet samt efter evt pn medicin i hver vagt. Beskrivelse af smerter i EPJ.

 • • Ved EPI - skift medicinblanding ved behov (vejledning forefindes i medicinrum). Se relation.

 • • Sep EPI vurderes af læge – typisk ca 24-48 timer efter endt OP. Obs giv pn smertestillende samtidig med sluk af epi. Vær obs på gennembrudssmerter! I så fald gives pn smertestillende.

 • • EPI-katheder fjernes inden kl. 14.( Afspritning x 2 og forbinding påsættes med non touch teknik).

 

Hud/væv:

 • • Tryksårsscreening, hvis risikofaktor.

 • • Forbinding ved indstikssted til EPI observeres.

 • • Forbinding ved cikatricen/forbinding observeres i hver vagt, skiftes ved gennemsivning. Ren teknik.

 • • Sep forbinding ved cikatricen, når den holder sig TØR.

 

Psykosocialt:

 • • Tale med kvinden og hendes pårørende om hendes aktuelle tilstand – samtale dokumenteres i EPJ.

 • • Evt. tilbyd samtale med sygehuspræst.

 • • F.eks vaske hænder før måltid, børste tænder morgen og aften, samt efter opkast, anstændig påklædning samt frisering før mobilisering, ryste hovedpude samt ligge tilrette, vendt dynen efter hvil, luftet ud på stuen før måltid samt ved behov, pude i ryg, oprydning på sengebord og omkring seng, friske drikkevarer.

 • • Tilse patienten flere gange i løbet af vagten - gerne også ved besøg af pårørende, så der opnås kontakt/samtale med disse og evt spørgsmål/behov kan afklares.

 • • Ved angst, uro, utryghed søges at give tryghed ved eksempelvis nærvær, samtale, lytte, holde i hånd, let massage af nakke/ryg eller fødder, tilbyde ”Musicure” (discman og cd’er forefindes i medicinrum.)

Viden/udvikling:

 • • Afsende opdateret plejeforløbsplan via e-breve inden kl 12 dagen før udskrivelse ved behov for hjælp i hjemmet/hjemmesygepleje – obs svar fra visitator.

 • • Indtaste under ”Udskrivelseskoordinering”, hvilken hjælp der er behov for, samt hvilke aftaler/tiltag der er foretaget.

 • • Data i Databasen – se link - indtastes i hver vagt.

 

 Til top

 

Dag 3 og til udskrivelse postoperativt

Dokumenteres under standardplan ”Operation”, herunder ”Sygeplejestatus” m.fl.

 

Cirkulation / respiration:

 • • TOKS min x 2 dagligt.

 • • SAT måles til natten. Hvis SAT </= 93% gives der 1-2 l ilt.

 

Udskillelse:

 • • Måle urin, hvis væskebalance stadig føres.

 • • Har kvinden haft flatus? Afføring? Giv evt. supp. Dulcolax og eller/ Tbl. Magnesia.

 

Aktivitet:

 • • Tilbyde kvinden hjælp til personlig hygiejne, gerne før kl 9.30.

 • • Mobiliseres x flere i hver vagt. Mål min 8 timer. Dokumenteres i CCS + i Databasen.

 • • Obs om pt har brug for GOP efter udskrivelse – denne rekvirerer onkolæge via fysioterapeut inden udskrivelse. Se relation.

 

Ernæring:

 • • Evt føres ernærings-/væskeskema + daglig morgenvægt – gerne af kvinden selv – og vurderes i hver vagt. Føres ind i EPJ af nattevagten. Er mål for ernæring opnået? Instruks ved ernæring – se relation.

 • • Ved mobilisering i 8 timer eller mere dgl, ernæringsscreenes på ny, pt vurderes som oppegående. Se relation (Ernæring – Gynækologi).

 • • Servere proteindrik formiddag, eftermiddag og aften.

 • • Tilbyde tyggegummi/lakridspastiller x 3 dgl. Anvendes minimum ½ time ad gangen.

 • • VAS/NRS for kvalme samt efter evt pn medicin i hver vagt.

 

Smerter:

 • • VAS/NRS for smerter i hvile og aktivitet samt efter evt pn medicin i hver vagt. Beskrivelse af smerter i EPJ.

Hud/væv:

 • • Tryksårsscreening, hvis risikofaktor.

 • • Sep. forbinding ved EPI’s indstikssted efter 24 timer fra seponering.

 • • Forbinding ved cikatricen/forbinding observeres i hver vagt, skiftes ved gennemsivning. Ren teknik.

 • • Sep forbinding ved cikatricen når den holder sig TØR.

 

Psykosocialt:

 • • Tale med kvinden og hendes pårørende om hendes aktuelle tilstand – samtale dokumenteres i EPJ.

 • • Evt. tilbyd samtale med sygehuspræst.

 • • F.eks vaske hænder før måltid, børste tænder morgen og aften, samt efter opkast, anstændig påklædning samt frisering før mobilisering, ryste hovedpude samt ligge tilrette, vendt dynen efter hvil, luftet ud på stuen før måltid samt ved behov, pude i ryg, oprydning på sengebord og omkring seng, friske drikkevarer.

 • • Tilse patienten flere gange i løbet af vagten – gerne også ved besøg af pårørende, så der opnås kontakt/samtale med disse og evt spørgsmål/behov kan afklares.

 • • Ved angst, uro, utryghed søges at give tryghed ved eksempelvis nærvær, samtale, lytte, holde i hånd, let massage af nakke/ryg eller fødder, tilbyde ”Musicure” (discman og cd’er forefindes i medicinrum).

 

Viden/udvikling:

 • • Afsende opdateret plejeforløbsplan via e-breve inden kl 12 dagen før udskrivelse ved behov for hjælp i hjemmet/hjemmesygepleje – obs svar fra visitator.

 • • Indtaste under ”Udskrivelseskoordinering”, hvilken hjælp der er behov for, samt hvilke aftaler/tiltag der er foretaget.

 • • Data i Databasen – se link - indtastes i hver vagt.

Til top

 

Udskrivelse

Dokumenteres i interventionen ”Information og udleveret materiale”, anvend frase ”gyn”.

 

 • • Udskrivningssamtale - gerne pårørende med.

 • • Samtale om indlæggelsesforløbet.

 • • Hvad vil kvinden og pårørende gerne tage op til udskrivningssamtalen? Spørgsmål?

 • • Udlevere og gennemgå udskrivelsesark.

 • • Informer om fysiske forholdsregler.

 • • Sygemeldt i 4-6 uger. Skal undgå at stramme mavemusklerne. Mærker efter og lytter til kroppen. Så snart en bevægelse gør ondt i maven, skal hun stoppe.

 • • Motion flere gange dagligt til vanligt aktivitetsniveau indenfor 3-4 uger.

 • • Cykling og bilkørsel frarådes de første 14 dage. Herefter må pt opstarte når hun føler sig klar hertil, og uden besvær kan flytte foden fra speeder til bremse osv uden at dette medfører smerter i mavemusklerne.

 • • Agraffer fjerne 8-10 dage efter op hos egen læge – pt opfordres specifikt til at bestille tid hos læge, så hun får involveret denne i forløb, og i hvordan pt har det efter udskrivelse – fysisk og psykisk.

 • • Anbefale at pt fortsætter dagligt indtag af 3 proteindrikke i 6 uger kombineret med bevægelse for at styrke ernæringstilstand og muskelmasse. Pt kan anvende grøn recept ved indkøb.

 • • Seksualitet: kropsidentitet, lyst, følelser. Må genoptage samleje efter 4 uger. Tørhed - silikonebaseret glidecreme. Ingen forandringer i evnen til at kunne mærke, hvad der foregår i skeden / underlivet.

 • • Eventuelle smerter før OP kan godt være forsvundet pga. operationen.

 • • Evt. Vagifem efter 2 uger. Start med vanlig dosis.

 • • Start på klimakteriet er uafhængig af operationen. Hvis kvinden er præ- klimakteriel vil mensestidspunktet stadig sanses de første par måneder. Ved bilateral ooforektomi indtræffer klimakteriet umiddelbart efter operationen, hvis pt ikke endnu er i menopause.

 • • Informere om mulig let blødning/sivning de første 3-4 uger.

 • • Tunge løft (over 4-5 kg), hård fysisk motion samt anden fysisk anstrengelse og træning af mavemuskler kan påbegyndes efter min 3 uger - til smertegrænse. Aktivitet der giver smerter undgåes.

 • • Vigtigt at tage smertestillende fast de første uger paracetamol og NSAID i henhold til udskrivningsark.

 • • Afklare om der er mulighed for at få udbetalt kritisk sygdom.

 • • Afklare evt mulighed for at søge legat.

 • • Opfordre kvinden til at bruge sit netværk til at dele sine tanker med – alternativt professionel hjælp gennem egen læge.

 • • Aftale tid for Tryghedsopkald 1 – (noteres i kalender). Tryghedsopkald 1 inden for en uge efter udskrivelse.

 • • Informere om ”åben kontakt” til afdelingen indtil kontakt til onkologisk afdeling eller miksvar.

 • • Udlevere ”Behovsvurderingsskema”, som kvinden kan udfylde og medbringe ved 6 ugers behovsvurderingsaftale i gyn amb eller videre forløb ved onkologerne.

 • • Udlevere ”Gode råd til at forhindre udvikling af lymfødem” hvis der er fjernet > 2 lymfeknuder i underlivet.

 

Udlever og gennemgå plastiklomme med færdigpakkede foldere. Indeholder følgende:       

 

Obs vedlægge pjece fra hjemkommune vedrørende kræftrehabilitering. Nogle ptt vil gerne henvises til

dette tilbud allerede ved udskrivelse. Gøres af sygeplejerske eller onkolæge.

 

Praktiske gøremål i forbindelse med udskrivelse:

 

 • • Udfylde og indlevere ”Udskrivelse” i Databasen – se link.

 • • Afslut interventioner og problem i EPJ – medmindre problemet fortsætter.

 • • Evt. recept på p-drikke, kvalmestillende og/eller stærkere smertestillende.

 • • Evt. afsende udskrivelsesrapport i e-breve mhp. hjemmehjælp/hjemmesygepleje.

 • • Noter evt. problematik samt udskrivningssamtale i EPJ, så tryghedsopkald kan tage udgangspunkt i evt emner fra udskrivelsessamtale.

 • • Udlevere Fragmin 5000 I.E inj til og med 28 dage efter op. (Effektueres i Columna). Se relation -(Tromboseprofylakse).

 • • Afklare om pt selv kan administrere Fragmin injektioner. Hvis ikke: advisér kommune via e-breve.

 • • Udskrive og medgive opdateret medicinliste fra FMK.

 

Referencer

 

 

 

Patientvejledninger:

 

 • ▪ “PET/CT – skanning af kroppen”: Pdf-center nr.: DIAA01-153

 • ▪ ”Operation ved mistanke om kræft i æggestokke eller bughinde (åben operation)”: Pdf-center nr.: KBUA01-156

 • ▪ ”Sådan kommer du i gang efter operationen”: Pdf-center nr.: KBUA01-313

 • ▪ ”Sådan træner du, når du er opereret gennem bugvæggen ”: Pdf-center nr.: AKUA11-555

 • ▪ ”Bækkenbundstræning for kvinder”: Pdf-center nr.: AKUA11-560

 • ▪ ”Gode råd til at forhindre udvikling af lymfødem”: Pdf-center nr.: KBUA01-173

 • ▪ Diverse pjecer vedrørende kræftforløb: www.cancer.dk

 • ▪ Pjecer fra hjemkommuner i Region Nordjylland: www.sundhed.dk

Udskrivelsesark:

”Efter operation gennem bugvæggen”: Pdf-center nr.: ID-nr.80010811TA10

Til top